Archives

30 Günlük Arınma Programı – Bölüm 6

23. GÜN

Bugün gün içinde sürekli içinizden şu afirmasyonu tekrar edeceksiniz.

Kendimi seviyorum, kendimi onaylıyorum, ben çok değerliyim”

Bu afirmasyonu yattığınız zaman uyuyana kadar da tekrarlayın.

24. GÜN

Bugün özel bir çalışmanız yok, sadece aşağıdaki bilgileri okuyun ve üzerinde düşünün.

HER CHAKRANIN ETKİLENDİĞİ DÜŞÜNCELER NELERDİR?

KÖK CHAKRA: Kökü chakra güven ve güvensizlik ile ilgili düşüncelerden etkilenir. Yaşamınıza ve yaşamınızdaki insanlara güvenle yaklaştığınızda olumlu etkileşimler kök chakranızın düzenli çalışmasına yardım eder. Güven sorunu ise kök chakrayı bloke edecektir.

Yaşamınızda bazı zorluklarla karşılaştığınızda bu zorluklara bakış açınızda kök chakrayı oldukça önemli ölçüde etkiler. Eğer zorluklara karşı esnek ve sorunları aşabileceğinize dair güçlü bir inançla bakıyorsanız kök chakra bundan olumlu olarak etkilenirken ben bu sorunu aşamam, elimden bir şey gelmez inancınız kök chakranızı bloke edecektir.

Kök chakranızın olumlu çalışmasına en büyük katkıyı sağlayacak düşüncelerden biri de dünyayı eviniz gibi görmeniz ve evrensel kardeşlik duyguları taşımanızdır. Toprak ana kavramı buna en uygun tanımlardan biridir. Yaşamımızı devam ettireceğimiz besinlerin yetiştiği, tüm insanlığa hizmet eden ve ayrım yapmayan toprak bir anne figürüne çok yakındır. Beslenmek ve barınmak insanın en temel ihtiyaçlarıdır ve her ikisi de toprakla bağlantılıdır. Dünyanın hepimizin evi olduğu ve hepimizin bu evde birlikte yaşayan bir aile olduğu inancını yaşam felsefesinin bir parçası yapmış bir insanın kök chakrası bundan oldukça olumlu olarak etkilenecektir.

SAKRAL CHAKRA; Zihinsel olarak kendinizi çeşitli kalıplarla sınırlamamanız ve önyargılardan arınmanız sakral chakranızın çalışmasını olumlu olarak etkileyecektir. Zihinsel olarak keskin görüşlere sahip olmayan, esnek düşünebilen ve olaylara önyargısız yaklaşan insanların sakral chakraları çok daha pozitif bir durumdadır.

Sakral Chakranın direk cinsellikle ilgili olduğunu düşünürsek cinsel olarak saplantılı düşüncelere ve duygulara sahip olmamanızda sakral chakranızın olumlu olarak çalışmasına katkıda bulunacaktır. Eşinizle aranızdaki cinsel ilişkinin tatmin ediciliği nasıl sakral chakrayı olumlu etkiliyorsa cinselliğe bakış açınızın dengeli olması da sakral chakranızı olumlu olarak etkileyecektir.

Yaşamı doğal akışında algılamanız ve ilerlemekten,değişimden korkmamanız da sakral chakranın dengeli çalışması açısından çok önemlidir. Önüne sürekli set çeken, yeni yaşam deneyimlerinden korkan ve ne olursa olsun durumunu muhafaza etmeye çalışan insanların sakral chakralarında çeşitli blokajlar ve sorunlar oluşacaktır. Yaşamı geldiği gibi yaşamak ve gelecekle ilgili endişelerden yada abartılı beklentilerden kaçınmak sakral chakranın dengesi açısından önemli olacaktır.

SOLAR PLEKSUS CHAKRA; İrademizi ne şekilde kullandığımız ve amaçlarımıza ulaşmaktaki yöntemlerimiz solar pleksus chakrayı oldukça önemli bir biçimde etkiler. İrademize hakim olmamız ve düşüncelerimizle eylemlerimizin farklı olması bu chakranın düzgün çalışmasının önündeki en önemli engellerden biridir. Ayrıca yaşam amaçlarımızı doğru tespit edememiş olmak ve kendimize bir rota çizmeden günübirlik yaşıyor olmamızda solar pleksus chakrayı bloke eden bir diğer etkendir.

Otoriteyle olan ilişkilerimizin dengesizliği, aşırı boyun eğen yada isyan eden yaklaşımlar solar pleksus chakramızın çalışma düzenini olumsuz olarak etkileyecektir.

Bir birey olarak değerli olduğumuzu bilmek, toplumsal yaşamın dışında kendimize ait bireysel kimliğimizi benimsemek, kendi değer yargılarımıza ve yaşam felsefemize uygun bir yaşam biçimi oluşturmak, standartlarımızı belirlemek ve bunlara uymak solar pleksus chakranı dengeli çalışmasındaki en önemli öğeler olacaktır. Ayrıca sorumluluklarımızı ne ölçüde kabullendiğimiz ve zevkle yerine getirdiğimizde bu chakramızı derinden etkilemektedir. Sorumluluklarımızı yerine getiriyor bile olsak eğer bunu isteksizce ve sevmeden yapıyorsak solar pleksus chakrayı çok olumsuz olarak etkileyecektir. Önemli olan bir birey olarak varlığımızı doyumlu ve sevgiyle devam ettirebilmemizdir. Sevgi ve duygusal tatmin yoksa solar pleksus chakranın bloke olması kaçınılmazdır. Toplum içindeki yaklaşımlarımız, kendimizi nasıl değerlendirdiğimiz ve dışarıya nasıl yansıttığımız, hedeflerimizi belirledikten sonra buna uygun hareket edip edemediğimiz ve içsel isteklerimizle dışsal yaşam biçimimizin uyumu bu chakranın çalışma şeklinin belirlenmesinde esastır.

Solar pleksus chakrayı en çok etkileyen düşünceler içsel durumuzla dışsal koşullarımızın uyumuyla ilgilidir. Kendimizi birey olarak ne ölçüde benimsediğimiz, özsaygımız, toplumsal ilişkilerimiz ve iradi kararlarımıza uygun bir yaşam sürdürme çabamız bu chakramızın olumlu olarak çalışmasına önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.

KALP CHAKRASI; Kalp chakrasını en fazla şey sevgi anlayışımız ve diğer insanlarla sevgi alışverişimizdir. Sevgi kavramına bakış açımız yada sevgiyi yaşama şeklimiz “eğer” yada “çünkü” türü bir anlayışsa kalp chakramız önemli ölçüde bloke olacaktır. “Eğer benim dediklerimi yaparsan seni severim” yada ” Seni seviyorum çünkü bana karşı çok hoşgörülüsün” tarzı bir sevgi türü kalp chakrasının olumlu olarak çalışmasına bir katkıda bulunmadığı gibi tam tersi bir etki yapacaktır. Ancak “RAĞMEN” türü bir sevgi anlayışı kalp chakrasına olumlu etki yapacaktır. “Seni çok sinirli olmana rağmen seviyorum”, ” Seni beni anlamamana rağmen seviyorum” yaklaşımı kalp chakrası için en doğru sevgi türüdür. Evrensel olarak tüm insanların bir bütün olduğunu anlamak ve evrensel sevgi kavramı içinde yaşamak kalp chakrasının en önemli besinidir.

Affetmek de kalp chakrasının dengeli çalışması için oldukça önemli olan bir kavramdır. Affetmeyi bilmek ve gerçekten affedebilmek insanın üzerindeki negatif enerji yükünü alan ve hatta hücrelerini bile yenileyen duygudur. Başkalarını affetmek kadar kendimizi de affetmek çok önemlidir. Geçmişteki hatalarımız, kendimizi yargıladığımız bazen de artık düşünmek istemediğimiz ancak içimize bir yerlere gömdüğümüz suçluluk duyguların sürekli içimizde taşımamız hastalıklara yol açan en önemli etkenlerden biridir. Kalp chakrasının bağışıklık sistemiyle ilgili olduğunu düşünürsek kendimizi ve başkalarını sevgiyle affetmenin hastalıklara karşı direncimizi nasıl etkileyeceğini daha iyi anlayabiliriz.

Bencillik duygularından arınmanız ve kendimizi başka insanlarında yerine koyarak düşünebilmemiz kalp chakramızı olumlu olarak etkileyen bir diğer unsur olacaktır. Karşılıksız sevgi hisleri, fedakarlık ve hoşgörülü olmak kalp chakrasının dengeli çalışması için çok önemlidir. Ancak bu duyguları içten ve doğal yaşamak, hissetmek gereklidir. İnsanın kalbinden gelen sevi, merhamet,ilgi,anlayış,affetmek duyguları nasıl kalp chakrasının çalışmasına olumlu etki yapıyorsa kızgınlık, nefret, öfkeyi içinde saklama gibi duygularda kalp chakrasının çalışmasını olumsuz olarak etkiler ve bloke eder.

5. BOĞAZ CHAKRASI; Boğaz chakrasını en fazla etkileyen düşünce biçimi dürüstlüktür. Dürüstlük sadece doğru konuşma, yalan söylememe olarak algılanmamalıdır. Elbette yalan söylemekten kaçınmak boğaz chakrasının dengeli çalışması için çok önemlidir. Ancak kişinin kendine karşı dürüst olması da en az başkalarına karşı dürüst olması kadar önemlidir. Gerçekten istediğimiz gibi bir hayat mı yaşıyoruz? bundan sonra ne yapmak istiyoruz? Kendimizi gerçekten bağışladık mı? Gerçekten ona kızgın mıyız? Bu ve bunun gibi bir çok soruya çoğu zaman cevaplar vermekten kaçınırız yada kendimizi kandırırız. Belki yaşam koşullarımız istediğimiz gibi olmayabilir ve şu anda bunu değiştirmek için elimizden bir şeyin gelmeyeceğine inanabiliriz ama bunu kabul etmek yerine ben hayatımdan memnunum, ne yapalım buda fena değil demek bize çok daha fazla zarar verecektir. Oysa ben bu durumdan memnun değilim,aslında şunları istiyorum ve bundan sonra bu durumu değiştirmek için yaşamımda elimden geldiğince değişimler yapacağım şeklinde bir düşünce boğaz chakramızın dengeli çalışması için çok önemli olacaktır.

Boğaz chakrasını olumsuz olarak etkileyen bir diğer düşünce biçimi gerçek düşüncelerimizi ve duygularımızı açıklamaktan kaçınmamızdır. Bu kendimize verdiğimiz değerle ve özsaygımızla yakından ilişkilidir. Hayır demeyi bilmemek, kimseyi kırmamak için herkese iyi davranmaya çalışmak ve söylemek istediklerimizi içimize atmak boğaz chakramızın çalışma düzenine zarar veren diğer tutumlardır.

Boğaz chakrasını olumlu olarak etkileyen düşünce biçimde özsaygıyı, duygularını ve düşüncelerini ifade etmek konusundaki kararlılığı ve sosyal iletişimlerimizdeki dengeyi gösterebiliriz.

ALIN CHAKRASI; İçimizden bazen bir ses gelir ve bize hayır yanılıyorsun doğru olan bu değil der. Ancak biz bu sesi bir an için duyar sonra aklımızın bize söylediğini yapmayı tercih ederiz. Bu ses ciddiye alınmadıkça kısılır ve sonunda duyulamayacak kadar az çıkmaya başlar. Bu ses bizim yüksek benliğimizin sesidir ve kendini ifade etme şeklide sezgilerdir. Yüksek benliğimiz bizimle sezgisel olarak konuşur ve oldukça kırılgandır. Onu dinlememek yada anlamaya çalışmadan sadece mantığımıza güvenmek bir süre sonra susmasına neden olacaktır. Alın Chakramız yüksek benliğimizle irtibatımızın sağlandığı ve sezgilerimizin kaynağının bulunduğu merkezdir. Bu chakranın düzgün ve dengeli çalışması içimizden gelen bu sese kulak vermemiz ve ona güvenmemizle mümkün olacaktır. Sezgilerimizi takip ettiğimiz ve onlara değer verdiğimiz sürece yüksek benliğimizin sesi daha çok çıkar ve artık onunla bağlantı kurup istediğimiz cevabı almamız çok kolaylaşır.

Zihinsel olarak esnek olmak ve kalıpsal düşüncelerden kurtulmakta alın chakramızın dengeli çalışmasına önemli ölçüde yardım edecektir.

Sadece maddeye dayalı bir yaşam biçimi ve ruhsal yaşamı reddetme alın chakramızı bloke ederken ruhsal olarak da bizi besleyecek ve geliştirecek faaliyetlerde bulunmamız alın chakramızın olumlu olarak çalışmasına katkıda bulunacaktır.

TEPE CHAKRASI; Kendimizi evrenin merkezinde görmemiz ve evrene sadece kendi bakış açımızdan anlamlar yüklememiz tepe chakramızın dengeli çalışmasına önemli ölçüde engel olacaktır. Bir Yaratıcı inancı ve Yaradan’a teslimiyet düşüncesiyle sorunlarımızı sıkıntılarımızı üzerimizde taşımamız yerine Yaradan’a havale etmemiz tepe chakramızın dengeli ve düzenli çalışmasını sağlayacaktır.

Evrensel enerjiyi aldığımız yer olan tepe chakrası yaşamımızdaki dengelerle de ilgilidir. Yaşamımız belli sınırlarla kapatmamız ve gerçek potansiyelimizin farkında olmamamız bu chakrada çeşitli sorunların çıkmasının başka bir nedenidir. Yaşama açık, canlı ve en önemlisi umudunu asla kaybetmeyen bir bilinçle hayatımızı idame ettirmemiz bize yepyeni pozitif enerjiler verecek ve tepe chakramızın ve ona bağlı olarak diğer chakralarımızın da dengeli çalışmasına yardım edecektir.

Umut kavramı tepe chakra için oldukça önemlidir. Her zaman umudunu içinde taşıyan ve canlı tutan insanların tepe chakraların çok daha sağlıklı çalışmaktadır. Artık her şey bitti hiç umut yok şeklinde bir düşünce kalıbına sıkışan ve bunu kalbiyle de onaylayan bir insanın tepe chakrası bloke olur ve bu blokaj tüm chakralara olumsuz yansıyarak o kişinin evrensel yaşam enerjisi ile arasındaki bağları zayıflatır. Bu durum uzun bir süre devam ederse kişi için artık gerçekten hiç umut kalmaz. Ölümcül hastalıkları yenen yada onlara yenilen insanların arasındaki en önemli fark da budur. Biri umudunu asla kaybetmezken diğeri kaybetmiş ve hastalığına yenilmiştir.

Evreni bir bütün olarak görmek ve kendimizin de bu bütünün çok değerli bir parçası olduğunu bilmek tepe chakranın dengeli çalışması açısında çok önemli olacaktır. Her birimiz evrende tekiz ve çok önemliyiz. Ancak evrendeki diğer tüm canlılarda bizim gibi tek ve çok önemli. Kendi değerimizin algılanmasını istiyorsak önce başka canlıların değerini algılamalı ve onları takdir etmeliyiz.

Yaşamda bir amaç sahibi olmamız ve amacımızın sadece bizi yada ailemizi değil tüm insanlığın faydasını içermesi de bu chakranın çalışma şekli açısından çok önemlidir. Bencil ve diğer insanlar için zararlı olabilecek amaç yada eylemler bu chakranın çalışma dengesine önemli ölçüde zarar verirken evrensel sevgiye dayalı, herkesin iyiliği gözetilerek tasarlanmış amaçlar yada eylemler tepe chakrasının çalışmasına olumlu olarak etki yapacaktır.

25. GÜN

Bugün özel bir çalışmanız yok ama daha önce yaptığınız çalışmalardan sezgisel olarak size çok uygun olduğunu hissettiğiniz herhangi bir günün çalışmasını tekrarlayabilirsiniz. Özellikle ihtiyaç duyduğunuzu düşündüğünüz bir çalışmayı 2.kere tekrarlamanın faydası olacaktır.

26. GÜN

Bugün herhangi bir obje ile meditasyon yapabilirsiniz. Aşağıda bu konuda çok işinize yarayacak bilgiler bulacaksınız.

Obje ile meditasyon

Bir obje ile meditasyon yaparken ilk adımlar aynıdır. Önce meditasyon pozisyonuna geçin. Sonra tüm dikkatinizi seçtiğiniz objeye verin. Bu obje fiziksel olarak var olabilir ya da sadece imgeleyebilirsiniz. Önemli olan tüm dikkatinizi bu objeye vermeyi başarmanızdır. Aklınıza başka şeyler gelirse bunlara takılmayın ve bir film karesi gibi akıp gitmelerine izin verin. Nazikçe dikkatinizi tekrar objenize çevirin.

Eğer bir obje seçmek istiyorsanız bir doğal ta, bir çiçek, bir resim, bir eşya buna uygundur. Eğer imgelemeyi tercih ediyorsanız geometrik şekillerle başlayabilirsiniz. Aşağıda geometrik şekillerin enerjilerinin bize olan etkilerini göreceksiniz. Bunlardan birini seçin ve meditasyonda iken bu şekli kendi rengi ile birlikte imgelemeye (hayal etmeye) başlayın. Bunu en az 20 dakika yapmanız faydalıdır. Ama ilk günlerde zaman çok daha kısa olabilir.

Kare: Kare dayanıklılığı,sağlamlığı ve katılığı simgeler. Rengi kırmızıdır. Yaşamınızda kare şekilli cisimlere ağırlık verirseniz bu şeklin etkilerini daha çok hissedersiniz. Örneğin çalışma masanıza kare şeklinde bir karton kutu yerleştirirseniz ve iş yaşamınızda dayanıklılığınızı arttırıcı etki yapacaktır. Yada evinizde kare bir masaya sereceğiniz kırmızı bir örtü ev yaşamına sağlamlık getirecektir. Ayrıca kare ile meditasyon yapmak da zihnimize bu olumlu enerjilerin yüklenmesini sağlayacaktır.

Baklava: Uysallığı ve kabullenmeyi ifade eden bir şekildir. Rengi turuncudur. Dişi bir enerjiye sahiptir ve gerginlikten uzaklaştırıcı etkisi vardır. Özellikle sakin ve yumuşak bir ortam istiyorsanız baklava şeklinin etkisinden faydalanın. İş yerinizde çalışma masanıza baklava şeklinde bir obje yerleştirmeniz iş arkadaşlarınızla ve patronunuzla olan ilişkilerinize yumuşaklık getirecektir. Ayrıca baklava ile meditasyon yapmak da zihnimize bu olumlu enerjilerin yüklenmesini sağlayacaktır.

Üçgen: Üçgen şeklinin tabanı gücü ve sağlamlığı simgelerken üst kısmı bilgiyi,dikkati ve yükselmeyi simgeler. Rengi sarıdır. Üçgen enerjisi hem yerküre ile olan bağı hem de üst boyutlarla olan bağlantıyı simgeler ve harekete geçirici etkisi vardır. İlham verici ve ortama enerji saçıcı etkisi olan üçgen şekli yaşamımıza mutluluk enerjisini de taşıyacaktır. Özellikle sarı renkli üçgen objeler günlük yaşamınıza enerji ile birlikte sağlamlık ve bilgelik getirecektir. Ayrıca üçgen ile meditasyon yapmak da zihnimize bu olumlu enerjilerin yüklenmesini sağlayacaktır.

Daire: Daire güvenin, özgürlüğün, sürekliliğin ve açıklığın sembolüdür. Rengi yeşildir. Daire şekli tarafsız bakış açısını ve güven verici gelişmeleri simgeler. İletişimlerde kesinlikten uzak ve önyargısız bir yaklaşım getirir. Daire şeklinde günlük hayatımızda daha çok yer vererek onun bu olumlu etkilerinden faydalanabiliriz. Ayrıca daire ile meditasyon yapmak da zihnimize bu olumlu enerjilerin yüklenmesini sağlayacaktır.


27.GÜN

Bugün sık sık ve akşam uyuyana kadar şu afirmasyonu tekrarlayabilirsiniz.

Hayatımda her şey iyiye gidiyor ve hayatın tadını çıkartıyorum”


28. GÜN

Bugün gün içinde sık sık derin nefesler alın ve nefes alırken şanslıyım diye içinizden tekrar edin. Bunu yaparken yüzünüzde hafif bir gülümseme ifadesi olsun.

29.GÜN

Bugün daha önce yaptığınız ve çok çok önemli olduğunu düşündüğüm bir meditasyonu bir kere daha yapmanızı istiyorum. Meditasyon aşağıdadır.

Önce meditasyon pozisyonunuzu alın.Eğer yapabiliyorsanız lotus oturuşu buna çok uygundur. Ancak yeni deneyim kazananlar genelde bu pozisyonu tam olarak başaramazlar. Yere bağdaş kurup oturmak sizin için daha kolay olabilir. Ancak omurganız mutlaka dik olmalıdır ve kesinlikle rahat bir durumda olmalısınız. Meditasyon esnasında vücudunuzda oluşacak bir rahatsızlık meditasyondan istediğini etkiyi almanızı zorlaştıracaktır. Eğer yere oturmak zor geliyorsa bunu bir sandalye üzerinde de yapabilirsiniz. Ancak kesinlikle yatağa yada yere uzanmayın. Bu gevşeme için uygun bir pozisyon olabilir ancak meditasyon için kesinlikle uygun değildir.

Şimdi derin nefesler almaya başlayın. Nefes alırken önce diyaframınız sonra göğsünüzün alt kısmı, daha sonra orta kısmı ve en son üst kısmı hava ile dolmalı. Nefesleriniz yavaş ve derin olmalı. Kafanızdan tüm düşünceleri uzaklaştırın ve sadece nefesinize konsantre olun. Eğer aklınıza farklı bir düşünce gelirse onu sadece izleyin. Bırakın beyninizden akıp gitsin siz nefesinize konsantre olmaya devam edin. Bu şekilde 1’den 10’a kadar nefes alın ve verin. Bu sırada gevşediğinizi ve tamamen rahatladığınız imgeleyin. Vücudunuzdaki tüm kaslar gevşesin ve hiç bir gerilim kalmasın. Kendinizi tamamen rahat bırakmanız ve gevşemeniz çok önemlidir. Ayrıca nefesi burnunuzdan alıp burnunuzdan vermenizde bir diğer önemli noktadır. Kesinlikle nefes alıp verirken ağzınızı kullanmayın.

Sessizce kurban arketipinizi davet edin. Görmek zorunda değilsiniz sadece hissedebilir yada varlığını bilebilirsiniz, yada aklınıza bir görüntü gelebilir. Size bir insan kılığında gelecektir. Ona öncelikle teşekkür edin ve sonra şöyle deyin.

Kurban arketipim, senden bundan sonra sadece beni kurban etmek isteyen insanları bana göstermeni istiyorum. Artık senin görevin beni kurban etmek isteyen insanları ve durumları bana göstermendir. Şimdiden bu görevi en iyi şekilde yapacağın için teşekkür ederim.

Daha sonra onun gitmesine izin verin. Yavaş yavaş gözlerinizi açın ve dünyaya dönün. Meditasyonunuzdan sonra bol bol su içebilirsiniz. Ayrıca güzel bir bitki çayı da iyi gelecektir.

30.GÜN

Bugün hiçbir çalışma yapmayacaksınız. Enerjiyi serbest bırakmak için çalışmalarınızı yaptıktan sonra bir süre bir şey yapmamak gerekir. Bu aylık çalışmayı çok sevmiş bile olsanız hemen bir daha yapmayın, en az üzerinden ay geçsin. Eğer isterseniz sonra bir kere daha yapabilirsiniz. Bugün çalışmanızı bitirdiğiniz için kendinizi kutlayın. Kendinize bir yemek ısmarlayın, bir hediye alın,masaj yaptırın, sizi ne mutlu edecekse o şekilde kutlama yapabilirsiz. Ayrıca ben de çalışmanızı tamamladığınız için sizin tebrik ediyorum. Bu özel çalışmanın hayatınıza harika deneyimler getirmesini seçiyorum.

Sonsöz: Yukarıda bölümler halinde verdiğim çalışma herkes için uygundur ve rahatlıkla yapılabilir.  Bu programı uygulamak için uygun olduğunuz bir zamanı seçebilirsiniz. Sadece arada bir gün atlamamanız önemlidir. Blog üzerinden gelen sorulara yada maillere bakmadığım için çalışmanın içeriğinin aydınlatıcı olduğunu ve aklınıza takılacak bir şeyin olmamasını seçiyorum.

Sevgiyle kalin.

Berna Özcan Demir

www.reikiturk.com

Bilgi: Yukarıdaki yazım herhangi bir tıbbi öneri içermez,sadece tamamlayıcı olarak verilen tekniklerdir sorunlarınız için doktora başvurunuz. Lütfen kaynak göstermeden bu yazıları başka yerde kullanmayınız, blogdaki tüm yazılar 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU uyarınca korumadadır.

30 Günlük Arınma Programı – Bölüm 4

15. GÜN

1- Sabah mutlaka gülerek uyanın. Gözlerinizi açınca gülümseyin ve ilk önce şükredin. Bir sabah daha uyandığınız için, gözleriniz gördüğü için, kulaklarınız duyduğu için, bedeninizi istediğiniz gibi hareket ettirebildiğiniz için ve aklınıza her ne gelirse bunlar için şükredin. Şükretmeyi zorla bile olsa yapmanız gereklidir.

2- Yataktan yavaş hareketlerle kalkın ve banyoya giderek, elinizi, yüzünüzü ve ayaklarınızı ılık su ile yıkayın. Bu bedeninizdeki statik elektriği atmanıza yardımcı olacaktır.

3- Daha sonra yatağınıza sırtınız dik olacak şekilde oturun ve diyaframdan derin nefesler alın. Nefesi burnunuzdan alın ve burnunuzdan verin. Her bir nefesi aldığınızda içinizden ışık deyin ve nefesinizi verirken içinizden sevgi deyin. Bu evrene sevgi gönderme çalışmasıdır ve ne kadar çok sevgi gönderirseniz,size o kadar çok sevgi geri dönecektir. Bu nefes çalışmasını 2-3 dakika yapmanız yeterlidir.

4- Daha sonra 1 tatlı kaşığı badem yağına 2 damla lavanta ve 1 damla yasemin yağı ekleyin ve bu karışımı ellerinize, boynunuza ve ayak bileklerinize sürün. Bu karışım canlanmanıza ve enerjinizin artmasına yardım edecektir.

5- Kahvaltıdan önce mümkünse bir bardak ılık su için ve kahvaltınızı 15 20 dakika önce yapın. Kahvaltıda ağır şeyler yemeyin ve yemeğinizi yemeden tekrar yemekleriniz için şükredin.

6- Evden çıkmadan aynanın karşısına geçin ve günün niyetini aynada kendinize bakarak ve gülümseyerek söyleyin (kağıttan okuyabilirsiniz ama arada bir kendinize gözlerinize bakın, bu kısım çok önemlidir ve yüzünüzde gülümseme ifadesi olmalıdır.)

12.Günün niyeti:” Bugün yenilenmeyi,enerji ile dolmayı ve harika başlangıçlar için hazır olmayı  ” deyin.

7- Evden çıkacaksanız kapıdan çıkarken içinizden sevgi ile güçlü çıkıyorum ve sevgi ile güçlü döneceğimi biliyorum deyin. Eğer evden çıkmayacaksanız günün uygun saatinde aşağıdaki adımlara geçebilirsiniz.

Günün ipucu: Bugün çalışmanızın 15.günü ve bugün yenilenme, yeni başlangıçlara ve olumlu değişimlere kendimizi hazırlamak için çalışacağız. Eğer mümkünse üzerinizde sarı renkli bir giysi yada aksesuar olsun ve üzerinize değişim için programlanmış bir erkek kuvars bulundurun.

GÜN İÇİNDE YAPILMASI GEREKEN İKİ UYGULAMA

Bugün sık sık auranızı parlak canlı sarı ve mavi renklerde imgeleyin. ( Auranın ne olduğunu bilmiyorsanız http://www.reikiturk.com/aura-katmanlari-ve-renkleri.html linkini ve örnek aura görmek için http://www.reikiturk.com/resimli-terapi-ornekleri.html linkini ziyaret edebilirsiniz) Auranızda parlak mavi ve sarı renklerin olduğunu kısa sürelerle de olsa düşünmeniz ve imgelemeniz  bile yeterlidir.
Gün içinde sık sık derin nefesler alın ve nefes alırken yenileniyorum diye içinizden tekrar edin. (nefesleri gözleriniz açık alabilirsiniz)

Günün özel ödevi: Bugün hayatınızda nasıl bir yenilik ve değişim istediğinizi bir kağıda yazmanızı istiyorum. İsteklerinizi madde madde yazabilirsiniz ancak yazım dili olarak istiyorum kelimesini kullanmayın, seçiyorum kelimesini kullanın. (Örneğin iş yerimde terfi etmeyi seçiyorum gibi) İstediğiniz kadar madde koyabilirsiniz ancak istediğiniz şeylerin gerçek istekleriniz olduğundan emin olun. Daha sonra kağıdınızı güvenli bir yere kaldırabilirsiniz.

AKŞAM ÇALIŞMASI:

Akşam evinize geldiğiniz zaman öncelikle çok sağlıklı bir gün geçirerek evinize güvenle döndüğünüz için şükredin.
Akşam yemeğini hafif yeyin ve yemekten önce tekrar şükredin.
Bugün televizyon seyretmek yasak değil ancak sadece size pozitif enerji verecek şeyleri seyredin. Haber programları seyretmek yasak. Televizyon yerine müzik dinlemek yada size keyif verecek bir kitap okumak daha iyi olur.
Akşam yatmadan mutlaka duş alın ve duştan sonra hafif bir aromatik yağ yada krem ile bedeninize masaj yapın.

MEDİTASYON

Önce meditasyon pozisyonunuzu alın.Eğer yapabiliyorsanız lotus oturuşu buna çok uygundur. Ancak yeni deneyim kazananlar genelde bu pozisyonu tam olarak başaramazlar. Yere bağdaş kurup oturmak sizin için daha kolay olabilir. Ancak omurganız mutlaka dik olmalıdır ve kesinlikle rahat bir durumda olmalısınız. Meditasyon esnasında vücudunuzda oluşacak bir rahatsızlık meditasyondan istediğini etkiyi almanızı zorlaştıracaktır. Eğer yere oturmak zor geliyorsa bunu bir sandalye üzerinde de yapabilirsiniz. Ancak kesinlikle yatağa yada yere uzanmayın. Bu gevşeme için uygun bir pozisyon olabilir ancak meditasyon için kesinlikle uygun değildir.

Şimdi derin nefesler almaya başlayın. Nefes alırken önce diyaframınız sonra göğsünüzün alt kısmı, daha sonra orta kısmı ve en son üst kısmı hava ile dolmalı. Nefesleriniz yavaş ve derin olmalı. Kafanızdan tüm düşünceleri uzaklaştırın ve sadece nefesinize konsantre olun. Eğer aklınıza farklı bir düşünce gelirse onu sadece izleyin. Bırakın beyninizden akıp gitsin siz nefesinize konsantre olmaya devam edin. Bu şekilde 1’den 10’a kadar nefes alın ve verin. Bu sırada gevşediğinizi ve tamamen rahatladığınız imgeleyin. Vücudunuzdaki tüm kaslar gevşesin ve hiç bir gerilim kalmasın. Kendinizi tamamen rahat bırakmanız ve gevşemeniz çok önemlidir. Ayrıca nefesi burnunuzdan alıp burnunuzdan vermenizde bir diğer önemli noktadır. Kesinlikle nefes alıp verirken ağzınızı kullanmayın.

Aşağıdaki sembolü mümkün olduğu kadar imgelemeye çalışın. Eğer yapamazsanız bir kağıda sembolü çizin ve 20 cm. önünüze bir duvara yapıştırın. Gözlerinizi açarak tüm dikkatinizi sembole verin, başka bir şey düşünmemeye çalışın.

aile-element-symbol

Bu işlemi 10 dakika civarı yapmaya çalışın. Daha sonra tekrar dikkatinizi nefesinize verin bir süre nefesinize odaklanın.

Yavaş yavaş gözlerinizi açın ve dünyaya dönün. Meditasyonunuzdan sonra bol bol su içebilirsiniz. Ayrıca güzel bir bitki çayı da iyi gelecektir.

Gecenin son çalışması: Bu gece yatağınıza girdiğiniz zaman uyuyana kadar içinizden şu afirmasyonu tekrar edin. Tam uykuya dalana kadar söylemeye çalışın. Bu çok önemli bir çalışmadır ve elinizden geldiği kadar iyi bir şekilde yapmaya çalışın.

“ Yeni ve güzel başlangıçlar yaptığımı biliyorum”

16. GÜN

1- Sabah mutlaka gülerek uyanın. Gözlerinizi açınca gülümseyin ve ilk önce şükredin. Bir sabah daha uyandığınız için, gözleriniz gördüğü için, kulaklarınız duyduğu için, bedeninizi istediğiniz gibi hareket ettirebildiğiniz için ve aklınıza her ne gelirse bunlar için şükredin. Şükretmeyi zorla bile olsa yapmanız gereklidir.

2- Yataktan yavaş hareketlerle kalkın ve banyoya giderek, elinizi, yüzünüzü ve ayaklarınızı ılık su ile yıkayın. Bu bedeninizdeki statik elektriği atmanıza yardımcı olacaktır.

3- Daha sonra yatağınıza sırtınız dik olacak şekilde oturun ve diyaframdan derin nefesler alın. Nefesi burnunuzdan alın ve burnunuzdan verin. Her bir nefesi aldığınızda içinizden ışık deyin ve nefesinizi verirken içinizden sevgi deyin. Bu evrene sevgi gönderme çalışmasıdır ve ne kadar çok sevgi gönderirseniz,size o kadar çok sevgi geri dönecektir. Bu nefes çalışmasını 2-3 dakika yapmanız yeterlidir.

4- Daha sonra 1 tatlı kaşığı badem yağına 2 damla lavanta ve 1 damla yasemin yağı ekleyin ve bu karışımı ellerinize, boynunuza ve ayak bileklerinize sürün. Bu karışım canlanmanıza ve enerjinizin artmasına yardım edecektir.

5- Kahvaltıdan önce mümkünse bir bardak ılık su için ve kahvaltınızı 15 20 dakika önce yapın. Kahvaltıda ağır şeyler yemeyin ve yemeğinizi yemeden tekrar yemekleriniz için şükredin.

6- Evden çıkmadan aynanın karşısına geçin ve günün niyetini aynada kendinize bakarak ve gülümseyerek söyleyin (kağıttan okuyabilirsiniz ama arada bir kendinize gözlerinize bakın, bu kısım çok önemlidir ve yüzünüzde gülümseme ifadesi olmalıdır.)

16.Günün niyeti:” Bugün beni sınırlandıran her türlü olumsuz inançtan kurtulmayı seçiyorum ” deyin.

7- Evden çıkacaksanız kapıdan çıkarken içinizden sevgi ile güçlü çıkıyorum ve sevgi ile güçlü döneceğimi biliyorum deyin. Eğer evden çıkmayacaksanız günün uygun saatinde aşağıdaki adımlara geçebilirsiniz.

Günün ipucu: Bugün çalışmanızın 16.günü ve bugün sizi sınırlandıran inançlarla çalışacağız. Bu çalışma 2 gün sürecektir ve çok önemli bir çalışmadır. Bugün mümkünse üzerinizde bir kaplan gözü taşı bulundurun,eğer bu taşa sahip değilseniz bu durumda bir erkek kuvarsı sizi özgürleştirmesi için programlayın ve üzerinizde bulundurun.

GÜN İÇİNDE YAPILMASI GEREKEN 3 UYGULAMA

Bugün sık sık içinizden “ Sadece beni olumlu olarak destekleyen inançlara sahip olduğuma inanıyorum” deyin.
Bugün reiki biliyorsanız tüm chakralarınıza tam bir seans reiki verin.
Bugün bir ağaca sırtınızı dayayın yada sarılın. ( bu önemli bir uygulamadır en azından birkaç dakika bile olsa bir ağaca sırtınızı dayamanız gereklidir, programınızı buna göre yapın.

Günün özel ödevi: Bugün sizi sınırlayan inançlarınızı yazmanızı istiyorum. Tek tek üzerinde düşünerek yazın. Örneğin “ İngilizce bilmeden iyi bir bulamam” “ Birinin beni sevmesi için daha iyi olmalıyım” “ Evlilik için yaşım çok geçti” bunun gibi aklınıza gelecek her şey olabilir. Yazarken düşünün ve elinizden geldiği kadar fazla sınırlayıcı inancınızı yazın.

AKŞAM ÇALIŞMASI:

Akşam evinize geldiğiniz zaman öncelikle çok sağlıklı bir gün geçirerek evinize güvenle döndüğünüz için şükredin.
Akşam yemeğini hafif yeyin ve yemekten önce tekrar şükredin.
Bugün televizyon seyretmek yasak değil ancak sadece size pozitif enerji verecek şeyleri seyredin. Haber programları seyretmek yasak. Televizyon yerine müzik dinlemek yada size keyif verecek bir kitap okumak daha iyi olur.
Akşam yatmadan mutlaka duş alın ve duştan sonra hafif bir aromatik yağ yada krem ile bedeninize masaj yapın.
Akşam mutlaka sizi mutlu edecek küçük de olsa bir şey yapın. Sevdiğiniz bir şeyi yemek, sevdiğiniz biriyle sohbet etmek, sizi mutlu edecek küçük bir şey satın almak gibi.

MEDİTASYON

Önce meditasyon pozisyonunuzu alın.Eğer yapabiliyorsanız lotus oturuşu buna çok uygundur. Ancak yeni deneyim kazananlar genelde bu pozisyonu tam olarak başaramazlar. Yere bağdaş kurup oturmak sizin için daha kolay olabilir. Ancak omurganız mutlaka dik olmalıdır ve kesinlikle rahat bir durumda olmalısınız. Meditasyon esnasında vücudunuzda oluşacak bir rahatsızlık meditasyondan istediğini etkiyi almanızı zorlaştıracaktır. Eğer yere oturmak zor geliyorsa bunu bir sandalye üzerinde de yapabilirsiniz. Ancak kesinlikle yatağa yada yere uzanmayın. Bu gevşeme için uygun bir pozisyon olabilir ancak meditasyon için kesinlikle uygun değildir.

Şimdi derin nefesler almaya başlayın. Nefes alırken önce diyaframınız sonra göğsünüzün alt kısmı, daha sonra orta kısmı ve en son üst kısmı hava ile dolmalı. Nefesleriniz yavaş ve derin olmalı. Kafanızdan tüm düşünceleri uzaklaştırın ve sadece nefesinize konsantre olun. Eğer aklınıza farklı bir düşünce gelirse onu sadece izleyin. Bırakın beyninizden akıp gitsin siz nefesinize konsantre olmaya devam edin. Bu şekilde 1’den 10’a kadar nefes alın ve verin. Bu sırada gevşediğinizi ve tamamen rahatladığınız imgeleyin. Vücudunuzdaki tüm kaslar gevşesin ve hiç bir gerilim kalmasın. Kendinizi tamamen rahat bırakmanız ve gevşemeniz çok önemlidir. Ayrıca nefesi burnunuzdan alıp burnunuzdan vermenizde bir diğer önemli noktadır. Kesinlikle nefes alıp verirken ağzınızı kullanmayın.

Kendinizi hazır hissedince sizi sınırlayan inançlarınızın hepsinin sol tarafınızda omzunuzun 5-10 cm yukarısında siyah bir kürede olduğunu imgeleyin. Bunu yaparken kürenin içini görmenize gerek yok, sadece siyah bir küre var ve siz bunun içinde sizi sınırlayan her türlü inancınız olduğunu biliyorsunuz. Dikkatinizi bu küreye verin ve onun içindeki şeyleri artık istemediğinizi, onların size zarar verdiklerini hissedin. Ondan kurtulmak duygusuna yoğunlaşın. Ondan kurtulmayı yeterince istediğiniz zaman küreyi sol omzunuzdan alın ve artık seni gönderiyorum, sana ihtiyacım yok diyerek, evrene doğru fırlatın. Kürenin gökyüzünde bir dinamit lokumu gibi patladığını ve bembeyaz renkli bir ışık olarak havai fişek gibi sönümlendiğini görün. Daha sonra tekrar dikkatinizi kendinize verin ve bu seferde sağ omzunuzun üzerinde koyu mavi renkli parlak bir küre görün. Bu kürenin içinde sizi güçlendiren inançlarınız var. Pırıl pırıl gece mavisi renginde bir küre ve bu küredeki inançlar sizi destekleyecek, size güç verecek inançlardır. Bunu görmenize gerek yok, bilmeniz bile yeter. Daha sonra bu kürenin 3.gözünüzden bedeninize girdiğini görün. (3.gözün yerini bilmiyorsanız http://www.reikiturk.com/chakra-ne-demektir.html linkine bakın) Küre bedeninize girdiğinde kendinizi güçlenmiş ve mutlu hissedeceksiniz. Bu duyguya odaklanın ve istediğiniz kadar böyle kalın.

Yavaş yavaş gözlerinizi açın ve dünyaya dönün. Meditasyonunuzdan sonra bol bol su içebilirsiniz. Ayrıca güzel bir bitki çayı da iyi gelecektir.

Gecenin son çalışması: Bu gece yatağınıza girdiğiniz zaman uyuyana kadar içinizden şu afirmasyonu tekrar edin. Tam uykuya dalana kadar söylemeye çalışın. Bu çok önemli bir çalışmadır ve elinizden geldiği kadar iyi bir şekilde yapmaya çalışın.

“ Artık yeni ve beni güçlendiren inançlara sahibim”

17. GÜN

Bugün 16.gündeki çalışmanın tekrarını yapacaksınız. Bu çalışmanın 2 gün üst üste yapılması önemlidir.

18. GÜN

1- Sabah mutlaka gülerek uyanın. Gözlerinizi açınca gülümseyin ve ilk önce şükredin. Bir sabah daha uyandığınız için, gözleriniz gördüğü için, kulaklarınız duyduğu için, bedeninizi istediğiniz gibi hareket ettirebildiğiniz için ve aklınıza her ne gelirse bunlar için şükredin. Şükretmeyi zorla bile olsa yapmanız gereklidir.

2- Yataktan yavaş hareketlerle kalkın ve banyoya giderek, elinizi, yüzünüzü ve ayaklarınızı ılık su ile yıkayın. Bu bedeninizdeki statik elektriği atmanıza yardımcı olacaktır.

3- Daha sonra yatağınıza sırtınız dik olacak şekilde oturun ve diyaframdan derin nefesler alın. Nefesi burnunuzdan alın ve burnunuzdan verin. Her bir nefesi aldığınızda içinizden ışık deyin ve nefesinizi verirken içinizden sevgi deyin. Bu evrene sevgi gönderme çalışmasıdır ve ne kadar çok sevgi gönderirseniz,size o kadar çok sevgi geri dönecektir. Bu nefes çalışmasını 2-3 dakika yapmanız yeterlidir.

4- Daha sonra 1 tatlı kaşığı badem yağına 2 damla lavanta ve 1 damla yasemin yağı ekleyin ve bu karışımı ellerinize, boynunuza ve ayak bileklerinize sürün. Bu karışım canlanmanıza ve enerjinizin artmasına yardım edecektir.

5- Kahvaltıdan önce mümkünse bir bardak ılık su için ve kahvaltınızı 15 20 dakika önce yapın. Kahvaltıda ağır şeyler yemeyin ve yemeğinizi yemeden tekrar yemekleriniz için şükredin.

6- Evden çıkmadan aynanın karşısına geçin ve günün niyetini aynada kendinize bakarak ve gülümseyerek söyleyin (kağıttan okuyabilirsiniz ama arada bir kendinize gözlerinize bakın, bu kısım çok önemlidir ve yüzünüzde gülümseme ifadesi olmalıdır.)

18.Günün niyeti:” Girdiğim her ortamda insanlara güven ve huzur vermeyi seçiyorum ” deyin.

7- Evden çıkacaksanız kapıdan çıkarken içinizden sevgi ile güçlü çıkıyorum ve sevgi ile güçlü döneceğimi biliyorum deyin. Eğer evden çıkmayacaksanız günün uygun saatinde aşağıdaki adımlara geçebilirsiniz.

Günün ipucu: Bugün çalışmanızın 18. günü ve bugün çevrenizdeki insanlara güven ve huzur vermeniz için çalışacağız. Bunun için en önemli şey auranızın durumudur. Eğer auranız temiz, parlak,geniş olursa ve pozitif enerjilerle yüklü olursanız bulunduğunuz her ortama bu duyguları yayabilirsiniz. Bugün bir önceki günden bir sprey hazırlamanızı isteyeceğim ve gün boyunca 4-5 kere auranıza bu spreyi sıkacaksınız.

BİR ÖNCEKİ GÜNDEN HAZIRLAMANIZ GEREKEN SPREY

Öncelikle bir önceki akşam pozitif enerjileri çekmesi için programladığınız bir kuvarsı bir temiz bir kasenin içine koyun ve üzerine temiz su ekleyin. Bir kağıda huzur ve güven yazın. Bu kağıdı yazılı yeri dışa bakacak şekilde kasenin üzerine yapıştırın. Suyu bir gece bu şekilde bekletin. Sabah suyu bir sprey kutusuna (ağız spreyi kutusu olabilir ama temiz olsun) koyun ve bu spreyi sabah uyanında auranıza (çevrenize) sıkın. Bu spreyi bugün 5-10 kere auranıza sıkacaksınız. Bu sprey auranıza pozitif enerjileri çekecektir.

GÜN İÇİNDE YAPILMASI GEREKEN 3 UYGULAMA

Bugün spreyinizi kullanmayı kesinlikle unutmayın
Bugün sık sık gülümseyin ve aklınıza hep güzel şeyleri,sizi mutlu eden olayları getirin.
Bugün çevrenizdeki herkese sevgi göndermeye çalışın. Bu zor olabilir ama herkesin iyi yönlerini görmeye çalışın.

Günün özel ödevi: Bugün bir kağıda ailenizin ve tanıdığınız herkesin en iyi yönlerini yazmanızı istiyorum. Herkes için aklınıza gelen her şeyi yazın. En sonunda da kendinizin en iyi yönlerinizi, kendinizde beğendiğiniz her şeyi detaylı olarak yazın ve sonra kendiniz için yazdığınız her şeyi bir kere okuyun ve kağınızı kaldırın.

AKŞAM ÇALIŞMASI:

Akşam evinize geldiğiniz zaman öncelikle çok sağlıklı bir gün geçirerek evinize güvenle döndüğünüz için şükredin.
Akşam yemeğini hafif yeyin ve yemekten önce tekrar şükredin.
Bugün televizyon seyretmek yasak değil ancak sadece size pozitif enerji verecek şeyleri seyredin. Haber programları seyretmek yasak. Televizyon yerine müzik dinlemek yada size keyif verecek bir kitap okumak daha iyi olur.
Akşam yatmadan mutlaka duş alın ve duştan sonra hafif bir aromatik yağ yada krem ile bedeninize masaj yapın.

MEDİTASYON

Önce meditasyon pozisyonunuzu alın.Eğer yapabiliyorsanız lotus oturuşu buna çok uygundur. Ancak yeni deneyim kazananlar genelde bu pozisyonu tam olarak başaramazlar. Yere bağdaş kurup oturmak sizin için daha kolay olabilir. Ancak omurganız mutlaka dik olmalıdır ve kesinlikle rahat bir durumda olmalısınız. Meditasyon esnasında vücudunuzda oluşacak bir rahatsızlık meditasyondan istediğini etkiyi almanızı zorlaştıracaktır. Eğer yere oturmak zor geliyorsa bunu bir sandalye üzerinde de yapabilirsiniz. Ancak kesinlikle yatağa yada yere uzanmayın. Bu gevşeme için uygun bir pozisyon olabilir ancak meditasyon için kesinlikle uygun değildir.

Şimdi derin nefesler almaya başlayın. Nefes alırken önce diyaframınız sonra göğsünüzün alt kısmı, daha sonra orta kısmı ve en son üst kısmı hava ile dolmalı. Nefesleriniz yavaş ve derin olmalı. Kafanızdan tüm düşünceleri uzaklaştırın ve sadece nefesinize konsantre olun. Eğer aklınıza farklı bir düşünce gelirse onu sadece izleyin. Bırakın beyninizden akıp gitsin siz nefesinize konsantre olmaya devam edin. Bu şekilde 1’den 10’a kadar nefes alın ve verin. Bu sırada gevşediğinizi ve tamamen rahatladığınız imgeleyin. Vücudunuzdaki tüm kaslar gevşesin ve hiç bir gerilim kalmasın. Kendinizi tamamen rahat bırakmanız ve gevşemeniz çok önemlidir. Ayrıca nefesi burnunuzdan alıp burnunuzdan vermenizde bir diğer önemli noktadır. Kesinlikle nefes alıp verirken ağzınızı kullanmayın.

Vücudunuzu çepeçevre saran ışıktan bir alan düşünün. Bu alanı oldukça canlı ve parlak hayal edin. Renk olarak canlı bir beyaz, altın rengi veya gümüş rengi düşünebilirsiniz. Eğer gözünüzün önüne başka bir renk geliyorsa müdahale etmeyin, bırakın o renk olsun. Ancak renkler son derece canlı ve parlak olmalı. Koyu, çamurlu,kirli renkler gözünüze geliyorsa bunların canlı ve parlak renkler olduğunu imgeleyin ve renkleri canlı tonlarla değiştirin.
Bu alanın gitgide genişlediğini, canlandığını ve büyüdüğünü imgeleyin. Alan gittikçe genişlesin. Tüm odayı sarsın hatta evden dışarı çıkarak büyüyebileceği kadar büyüsün. Ne kadar genişletebilirseniz bunu yapmaya devam edin. Ancak bir yerden sonra artık büyümezse durun ve bu alanı bir süre seyredin. Canlı, parlak ve çok büyük bir auraya sahipsiniz.

Kendinizi hazır hissedince yavaş yavaş gözlerinizi açın ve dünyaya dönün. Meditasyonunuzdan sonra bol bol su içebilirsiniz. Ayrıca güzel bir bitki çayı da iyi gelecektir.
Gecenin son çalışması: Bu gece yatağınıza girdiğiniz zaman uyuyana kadar içinizden şu afirmasyonu tekrar edin. Tam uykuya dalana kadar söylemeye çalışın. Bu çok önemli bir çalışmadır ve elinizden geldiği kadar iyi bir şekilde yapmaya çalışın.

“ Bulunduğum her ortama pozitif enerji, güven ve huzur getiriyorum”

30 Günlük Arınma Programı – Bölüm 5

19. GÜN

1- Sabah mutlaka gülerek uyanın. Gözlerinizi açınca gülümseyin ve ilk önce şükredin. Bir sabah daha uyandığınız için, gözleriniz gördüğü için, kulaklarınız duyduğu için, bedeninizi istediğiniz gibi hareket ettirebildiğiniz için ve aklınıza her ne gelirse bunlar için şükredin. Şükretmeyi zorla bile olsa yapmanız gereklidir.

2- Yataktan yavaş hareketlerle kalkın ve banyoya giderek, elinizi, yüzünüzü ve ayaklarınızı ılık su ile yıkayın. Bu bedeninizdeki statik elektriği atmanıza yardımcı olacaktır.

3- Daha sonra yatağınıza sırtınız dik olacak şekilde oturun ve diyaframdan derin nefesler alın. Nefesi burnunuzdan alın ve burnunuzdan verin. Her bir nefesi aldığınızda içinizden ışık deyin ve nefesinizi verirken içinizden sevgi deyin. Bu evrene sevgi gönderme çalışmasıdır ve ne kadar çok sevgi gönderirseniz,size o kadar çok sevgi geri dönecektir. Bu nefes çalışmasını 2-3 dakika yapmanız yeterlidir.

4- Daha sonra 1 tatlı kaşığı badem yağına 2 damla lavanta ve 1 damla yasemin yağı ekleyin ve bu karışımı ellerinize, boynunuza ve ayak bileklerinize sürün. Bu karışım canlanmanıza ve enerjinizin artmasına yardım edecektir.

5- Kahvaltıdan önce mümkünse bir bardak ılık su için ve kahvaltınızı 15 20 dakika önce yapın. Kahvaltıda ağır şeyler yemeyin ve yemeğinizi yemeden tekrar yemekleriniz için şükredin.

6- Evden çıkmadan aynanın karşısına geçin ve günün niyetini aynada kendinize bakarak ve gülümseyerek söyleyin (kağıttan okuyabilirsiniz ama arada bir kendinize gözlerinize bakın, bu kısım çok önemlidir ve yüzünüzde gülümseme ifadesi olmalıdır.)

19.Günün niyeti:” Tüm bedenimin, organlarımın, hücrelerimin sağlıklı olduğunu biliyorum” deyin.

7- Evden çıkacaksanız kapıdan çıkarken içinizden sevgi ile güçlü çıkıyorum ve sevgi ile güçlü döneceğimi biliyorum deyin. Eğer evden çıkmayacaksanız günün uygun saatinde aşağıdaki adımlara geçebilirsiniz.

Günün ipucu: Bugün genel sağlıkla ilgili çalışacağız. Sağlıklı olsanız bile bu çalışma sağlığınızı korumanız için gereklidir. Zaten sağlık sorunlarınız varsa size çok daha iyi gelecektir. Bugün genel sağlık için programladığınız bir kuvars kristalini üzerinizde bulundurun, mümkünse sabahta banyo yapın ve bugün en az 1.5 litre su için. Bugün kahve ve kola içmek yasaktır. Bugün daha çok sebze ve meyve ile beslenmeye çalışın.

GÜN İÇİNDE YAPILMASI GEREKEN 4 UYGULAMA

Bugün reiki kullanıyorsanız tüm bedeninize reiki verin. Kullanmıyorsanız bu maddeyi uygulamayacaksınız.
Bugün sağlıksız bir şey yemeyin. Size faydalı olacak şeylerle beslenmeye çalışın.
Bugün eğer ihmal ettiğiniz bir sağlık sorunuz varsa doktora gidin yada doktordan randevu alın. Bu sağlık sorununun çözümü için bir adım adın.
Bugün sizde stres oluşturacak insanlardan ve olaylardan uzak durmaya çalışın. Eğer uzak duramıyorsanız yalnızca bugünlük stres yapmayacağım düşüncesi ile hareket edin.

Günün özel ödevi: Bugün eğer özel bir durumunuz yada aksi yönde bir doktor tavsiyesi yoksa akşam yatmadan bir bardak ısırgan otu çayı içeceksiniz. Çayın içine şeker yada bol koyabilirsiniz. Ancak çayı aktardan alın ve normal çay gibi demleyerek için. Demlenme süresi 3-5 dakikadır. Çayı yatmadan önce için ve içtikten sonra bir şey yemeyin.

AKŞAM ÇALIŞMASI:

Akşam evinize geldiğiniz zaman öncelikle çok sağlıklı bir gün geçirerek evinize güvenle döndüğünüz için şükredin.
Akşam yemeğini hafif yeyin ve yemekten önce tekrar şükredin.
Bugün televizyon seyretmek yasak değil ancak sadece size pozitif enerji verecek şeyleri seyredin. Haber programları seyretmek yasak. Televizyon yerine müzik dinlemek yada size keyif verecek bir kitap okumak daha iyi olur.
Akşam yatmadan mutlaka duş alın ve duştan sonra hafif bir aromatik yağ yada krem ile bedeninize masaj yapın.

MEDİTASYON

Önce meditasyon pozisyonunuzu alın.Eğer yapabiliyorsanız lotus oturuşu buna çok uygundur. Ancak yeni deneyim kazananlar genelde bu pozisyonu tam olarak başaramazlar. Yere bağdaş kurup oturmak sizin için daha kolay olabilir. Ancak omurganız mutlaka dik olmalıdır ve kesinlikle rahat bir durumda olmalısınız. Meditasyon esnasında vücudunuzda oluşacak bir rahatsızlık meditasyondan istediğini etkiyi almanızı zorlaştıracaktır. Eğer yere oturmak zor geliyorsa bunu bir sandalye üzerinde de yapabilirsiniz. Ancak kesinlikle yatağa yada yere uzanmayın. Bu gevşeme için uygun bir pozisyon olabilir ancak meditasyon için kesinlikle uygun değildir.

Şimdi derin nefesler almaya başlayın. Nefes alırken önce diyaframınız sonra göğsünüzün alt kısmı, daha sonra orta kısmı ve en son üst kısmı hava ile dolmalı. Nefesleriniz yavaş ve derin olmalı. Kafanızdan tüm düşünceleri uzaklaştırın ve sadece nefesinize konsantre olun. Eğer aklınıza farklı bir düşünce gelirse onu sadece izleyin. Bırakın beyninizden akıp gitsin siz nefesinize konsantre olmaya devam edin. Bu şekilde 1’den 10’a kadar nefes alın ve verin. Bu sırada gevşediğinizi ve tamamen rahatladığınız imgeleyin. Vücudunuzdaki tüm kaslar gevşesin ve hiç bir gerilim kalmasın. Kendinizi tamamen rahat bırakmanız ve gevşemeniz çok önemlidir. Ayrıca nefesi burnunuzdan alıp burnunuzdan vermenizde bir diğer önemli noktadır. Kesinlikle nefes alıp verirken ağzınızı kullanmayın.

Kendinizi hazır hissedince içinize parlak beyaz renkli bir ışığı nefes olarak aldığınızı düşünün. Beyaz parlak ışık tüm bedeninizi dolduruyor ve nefesinizi verirken dışarı simsiyah bir dumanın çıktığını görün. Bedeninizdeki negatif enerjileri bu şekilde atıyorsunuz. Her nefesiniz beyaz parlak bir ışık olarak girsin ancak verdiğiniz her nefeste çıkan hava her seferinde biraz daha temiz çıksın. Önce simsiyah olan hava,sonra yavaş yavaş koyu gri,açık gri, koyu beyaz ve en sonunda da bembeyaz çıksın. Ancak bunun için belli bir nefes sayısı yoktur. Nefesi verirken 10 defa koyu gri verebilirsiniz ancak 11. nefeste renk biraz açılabilir, bu konuda sezgilerinizin rehberliğine güvenin ve rahat olun. En sonunda çıkan nefeste temiz olunca bir süre parlak beyaz nefes alıp,parlak beyaz vermeye devam edin.

Kendinizi hazır hissedince yavaş yavaş gözlerinizi açın ve dünyaya dönün. Meditasyonunuzdan sonra bol bol su içebilirsiniz.

Gecenin son çalışması: Bu gece yatağınıza girdiğiniz zaman uyuyana kadar içinizden şu afirmasyonu tekrar edin. Tam uykuya dalana kadar söylemeye çalışın. Bu çok önemli bir çalışmadır ve elinizden geldiği kadar iyi bir şekilde yapmaya çalışın.

“Sağlıklı olduğum için çok mutluyum”
20. GÜN

1- Sabah mutlaka gülerek uyanın. Gözlerinizi açınca gülümseyin ve ilk önce şükredin. Bir sabah daha uyandığınız için, gözleriniz gördüğü için, kulaklarınız duyduğu için, bedeninizi istediğiniz gibi hareket ettirebildiğiniz için ve aklınıza her ne gelirse bunlar için şükredin. Şükretmeyi zorla bile olsa yapmanız gereklidir.

2- Yataktan yavaş hareketlerle kalkın ve banyoya giderek, elinizi, yüzünüzü ve ayaklarınızı ılık su ile yıkayın. Bu bedeninizdeki statik elektriği atmanıza yardımcı olacaktır.

3- Daha sonra yatağınıza sırtınız dik olacak şekilde oturun ve diyaframdan derin nefesler alın. Nefesi burnunuzdan alın ve burnunuzdan verin. Her bir nefesi aldığınızda içinizden ışık deyin ve nefesinizi verirken içinizden sevgi deyin. Bu evrene sevgi gönderme çalışmasıdır ve ne kadar çok sevgi gönderirseniz,size o kadar çok sevgi geri dönecektir. Bu nefes çalışmasını 2-3 dakika yapmanız yeterlidir.

4- Daha sonra 1 tatlı kaşığı badem yağına 2 damla lavanta ve 1 damla yasemin yağı ekleyin ve bu karışımı ellerinize, boynunuza ve ayak bileklerinize sürün. Bu karışım canlanmanıza ve enerjinizin artmasına yardım edecektir.

5- Kahvaltıdan önce mümkünse bir bardak ılık su için ve kahvaltınızı 15 20 dakika önce yapın. Kahvaltıda ağır şeyler yemeyin ve yemeğinizi yemeden tekrar yemekleriniz için şükredin.

6- Evden çıkmadan aynanın karşısına geçin ve günün niyetini aynada kendinize bakarak ve gülümseyerek söyleyin (kağıttan okuyabilirsiniz ama arada bir kendinize gözlerinize bakın, bu kısım çok önemlidir ve yüzünüzde gülümseme ifadesi olmalıdır.)

20.Günün niyeti:”Ben her durumda yeterli ve güçlü olmayı seçiyorum” deyin.

7- Evden çıkacaksanız kapıdan çıkarken içinizden sevgi ile güçlü çıkıyorum ve sevgi ile güçlü döneceğimi biliyorum deyin. Eğer evden çıkmayacaksanız günün uygun saatinde aşağıdaki adımlara geçebilirsiniz.

Günün ipucu: Bugün yetersizlik duygumuzu aşmak için çalışacağız. Çoğu zaman yetersizlik duygusu yüzünden bir çok başarısızlıklar yaşayabiliyoruz. Bugün kendinizi her konuda yeterli görmeye çalışın ve içinizde bir yetersizlik duygusu olduğundan şüpheleniyorsanız bu duygu ile vedalaşmaya hazırlanın.

GÜN İÇİNDE YAPILMASI GEREKEN 2 UYGULAMA

Gün içinde sık sık derin nefesler alın ve nefes alırken ben yeterliyim diye içinizden tekrar edin. (nefesleri gözleriniz açık alabilirsiniz)
Bugün ellerinizi aşağıdaki şekilde 20-30 saniye tutmanızı istiyorum. Bu mudra yeterlilik duygunuzu olumlu etkileyecektir. ( bunu günde 3-4 kere yapın)

ates-mudrasi

Günün özel ödevi: Bugün kendinizi yetersiz hissettiğiniz her konuyu bir kağıda yazmanızı istiyorum. Yazarken kurşun kalem kullanın. Maddeler bittikte sonra elinize bir silgi alın ve her bir maddeyi silerken içinizden şunu söyleyin. …… konusundaki yetersizlik duygumu siliyorum. Sildiğiniz alanın üzerine aynı konu için şunu yazın. …. Konusunda yeterli bir insan olduğumu biliyorum. Bu işlemi tek tek yapın. Önce hepsini yazın. Sonra birinci maddeyi silin ve yerine yeni cümlenizi yazın. Sonra diğer maddeyi silin ve yerine yeni cümlenizi yazın. Hepsi bitince kağıdı güvenli bir yere kaldırın.

AKŞAM ÇALIŞMASI:

Akşam evinize geldiğiniz zaman öncelikle çok sağlıklı bir gün geçirerek evinize güvenle döndüğünüz için şükredin.
Akşam yemeğini hafif yeyin ve yemekten önce tekrar şükredin.
Bugün televizyon seyretmek yasak değil ancak sadece size pozitif enerji verecek şeyleri seyredin. Haber programları seyretmek yasak. Televizyon yerine müzik dinlemek yada size keyif verecek bir kitap okumak daha iyi olur.
Akşam yatmadan mutlaka duş alın ve duştan sonra hafif bir aromatik yağ yada krem ile bedeninize masaj yapın.

MEDİTASYON

Önce meditasyon pozisyonunuzu alın.Eğer yapabiliyorsanız lotus oturuşu buna çok uygundur. Ancak yeni deneyim kazananlar genelde bu pozisyonu tam olarak başaramazlar. Yere bağdaş kurup oturmak sizin için daha kolay olabilir. Ancak omurganız mutlaka dik olmalıdır ve kesinlikle rahat bir durumda olmalısınız. Meditasyon esnasında vücudunuzda oluşacak bir rahatsızlık meditasyondan istediğini etkiyi almanızı zorlaştıracaktır. Eğer yere oturmak zor geliyorsa bunu bir sandalye üzerinde de yapabilirsiniz. Ancak kesinlikle yatağa yada yere uzanmayın. Bu gevşeme için uygun bir pozisyon olabilir ancak meditasyon için kesinlikle uygun değildir.

Şimdi derin nefesler almaya başlayın. Nefes alırken önce diyaframınız sonra göğsünüzün alt kısmı, daha sonra orta kısmı ve en son üst kısmı hava ile dolmalı. Nefesleriniz yavaş ve derin olmalı. Kafanızdan tüm düşünceleri uzaklaştırın ve sadece nefesinize konsantre olun. Eğer aklınıza farklı bir düşünce gelirse onu sadece izleyin. Bırakın beyninizden akıp gitsin siz nefesinize konsantre olmaya devam edin. Bu şekilde 1’den 10’a kadar nefes alın ve verin. Bu sırada gevşediğinizi ve tamamen rahatladığınız imgeleyin. Vücudunuzdaki tüm kaslar gevşesin ve hiç bir gerilim kalmasın. Kendinizi tamamen rahat bırakmanız ve gevşemeniz çok önemlidir. Ayrıca nefesi burnunuzdan alıp burnunuzdan vermenizde bir diğer önemli noktadır. Kesinlikle nefes alıp verirken ağzınızı kullanmayın.

Nefes alırken içinizden sevgi deyin ve parlak beyaz bir ışığın içinize dolduğunu imgeleyin. Nefes verirken içinizden öfke deyin ve nefesi AĞZINIZDAN verin. Nefes verirken ağzınızdan siyah bir dumanın çıktığını görün. Bu meditasyonda özel olarak nefes ağızdan verilecektir ve bu meditasyona özgü bir durumdur. Bu şekilde istediğiniz kadar nefes alıp verebilirsiniz.

Kendinizi hazır hissedince yavaş yavaş gözlerinizi açın ve dünyaya dönün. Meditasyonunuzdan sonra bol bol su içebilirsiniz.

Gecenin son çalışması: Bu gece yatağınıza girdiğiniz zaman uyuyana kadar içinizden şu afirmasyonu tekrar edin. Tam uykuya dalana kadar söylemeye çalışın. Bu çok önemli bir çalışmadır ve elinizden geldiği kadar iyi bir şekilde yapmaya çalışın.

“Her durumda yeterli olduğumu biliyorum”

21. GÜN

Bugün özel bir gün çalışmanızın 21.günü ve artık beyninizde yeni bir nöron bağının oluşacağı gün, eğer bu güne kadar tüm çalışmalarınızı dikkatle yapmışsanız bugünkü çalışmadan sonra döngünüzü tamamlanmış olacaksınız. Bugün ki çalışmanız daha mutlu olmanız ve hayatınıza güzel şeyleri hızla çekmeniz içindir.

1- Sabah mutlaka gülerek uyanın. Gözlerinizi açınca gülümseyin ve ilk önce şükredin. Bir sabah daha uyandığınız için, gözleriniz gördüğü için, kulaklarınız duyduğu için, bedeninizi istediğiniz gibi hareket ettirebildiğiniz için ve aklınıza her ne gelirse bunlar için şükredin. Şükretmeyi zorla bile olsa yapmanız gereklidir.

2- Yataktan yavaş hareketlerle kalkın ve banyoya giderek, elinizi, yüzünüzü ve ayaklarınızı ılık su ile yıkayın. Bu bedeninizdeki statik elektriği atmanıza yardımcı olacaktır.

3- Daha sonra yatağınıza sırtınız dik olacak şekilde oturun ve diyaframdan derin nefesler alın. Nefesi burnunuzdan alın ve burnunuzdan verin. Her bir nefesi aldığınızda içinizden ışık deyin ve nefesinizi verirken içinizden sevgi deyin. Bu evrene sevgi gönderme çalışmasıdır ve ne kadar çok sevgi gönderirseniz,size o kadar çok sevgi geri dönecektir. Bu nefes çalışmasını 2-3 dakika yapmanız yeterlidir.

4- Daha sonra 1 tatlı kaşığı badem yağına 2 damla lavanta ve 1 damla yasemin yağı ekleyin ve bu karışımı ellerinize, boynunuza ve ayak bileklerinize sürün. Bu karışım canlanmanıza ve enerjinizin artmasına yardım edecektir.

5- Kahvaltıdan önce mümkünse bir bardak ılık su için ve kahvaltınızı 15 20 dakika önce yapın. Kahvaltıda ağır şeyler yemeyin ve yemeğinizi yemeden tekrar yemekleriniz için şükredin.

6- Evden çıkmadan aynanın karşısına geçin ve günün niyetini aynada kendinize bakarak ve gülümseyerek söyleyin (kağıttan okuyabilirsiniz ama arada bir kendinize gözlerinize bakın, bu kısım çok önemlidir ve yüzünüzde gülümseme ifadesi olmalıdır.)

20.Günün niyeti:”Hayatıma iyi ve güzel şeyleri çektiğimi biliyorum ve kendimi harika deneyimlere hazırlıyorum” deyin.

7- Evden çıkacaksanız kapıdan çıkarken içinizden sevgi ile güçlü çıkıyorum ve sevgi ile güçlü döneceğimi biliyorum deyin. Eğer evden çıkmayacaksanız günün uygun saatinde aşağıdaki adımlara geçebilirsiniz.

Günün ipucu: Bugün çalışmanızın 21.günü ve bugün hayatınızda güzel deneyimleri oluşturmak için çalışacağız. Bugün üzerinizde güzel şeyleri size çekmesi için programladığınız bir kuvars bulundurun.  için programlayın ve üzerinizde bulundurun.

GÜN İÇİNDE YAPILMASI GEREKEN 2 UYGULAMA

Bugün sürekli olumlu bir ruh halinde olmaya çalışın. Olumlu olduğunuz sürece olumlu şeyleri kendinize çekeceğinizi unutmayın.
Bugün sık sık kendinize hayatımda güzel mucizeler olmasını seçiyorum deyin.

Günün özel ödevi: Bugün bir kağıda ulaşmak istediğiniz hedeflerinizi sanki olmuş gibi yazmanızı istiyorum. Örneğin 4 odalı bir ev satın aldım ve bunun için şükür ediyorum gibi bir kalıp kullanabilirsiniz. Ancak neyi isteyip neyi istemediğinizi iyi değerlendirin ve bu şekilde yazın. Daha sonra bu kağıdı kaldırabilirsiniz.

AKŞAM ÇALIŞMASI:

Akşam evinize geldiğiniz zaman öncelikle çok sağlıklı bir gün geçirerek evinize güvenle döndüğünüz için şükredin.
Akşam yemeğini hafif yeyin ve yemekten önce tekrar şükredin.
Bugün televizyon seyretmek yasak değil ancak sadece size pozitif enerji verecek şeyleri seyredin. Haber programları seyretmek yasak. Televizyon yerine müzik dinlemek yada size keyif verecek bir kitap okumak daha iyi olur.
Akşam yatmadan mutlaka duş alın ve duştan sonra hafif bir aromatik yağ yada krem ile bedeninize masaj yapın.

MEDİTASYON

Önce meditasyon pozisyonunuzu alın.Eğer yapabiliyorsanız lotus oturuşu buna çok uygundur. Ancak yeni deneyim kazananlar genelde bu pozisyonu tam olarak başaramazlar. Yere bağdaş kurup oturmak sizin için daha kolay olabilir. Ancak omurganız mutlaka dik olmalıdır ve kesinlikle rahat bir durumda olmalısınız. Meditasyon esnasında vücudunuzda oluşacak bir rahatsızlık meditasyondan istediğini etkiyi almanızı zorlaştıracaktır. Eğer yere oturmak zor geliyorsa bunu bir sandalye üzerinde de yapabilirsiniz. Ancak kesinlikle yatağa yada yere uzanmayın. Bu gevşeme için uygun bir pozisyon olabilir ancak meditasyon için kesinlikle uygun değildir.

Şimdi derin nefesler almaya başlayın. Nefes alırken önce diyaframınız sonra göğsünüzün alt kısmı, daha sonra orta kısmı ve en son üst kısmı hava ile dolmalı. Nefesleriniz yavaş ve derin olmalı. Kafanızdan tüm düşünceleri uzaklaştırın ve sadece nefesinize konsantre olun. Eğer aklınıza farklı bir düşünce gelirse onu sadece izleyin. Bırakın beyninizden akıp gitsin siz nefesinize konsantre olmaya devam edin. Bu şekilde 1’den 10’a kadar nefes alın ve verin. Bu sırada gevşediğinizi ve tamamen rahatladığınız imgeleyin. Vücudunuzdaki tüm kaslar gevşesin ve hiç bir gerilim kalmasın. Kendinizi tamamen rahat bırakmanız ve gevşemeniz çok önemlidir. Ayrıca nefesi burnunuzdan alıp burnunuzdan vermenizde bir diğer önemli noktadır. Kesinlikle nefes alıp verirken ağzınızı kullanmayın.

Auranızı parlak bir altın renginde imgeleyin. Parlak altın renkli bir ışık tüm çevrenizi sarsın, hatta tüm odayı doldursun. Nefes alırken bu parlak altın rengini içinize çekin ve yapabildiğiniz kadar bu imgeleyemeye devam edin.

Sonra içinizden “Hayatıma iyi ve güzel şeyleri hızla çekiyorum” deyin. Birkaç altın nefes daha alın.

Kendinizi hazır hissedince yavaş yavaş gözlerinizi açın ve dünyaya dönün. Meditasyonunuzdan sonra bol bol su içebilirsiniz.

Gecenin son çalışması: Bu gece yatağınıza girdiğiniz zaman uyuyana kadar içinizden şu afirmasyonu tekrar edin. Tam uykuya dalana kadar söylemeye çalışın. Bu çok önemli bir çalışmadır ve elinizden geldiği kadar iyi bir şekilde yapmaya çalışın.

“İyi ve güzel şeyleri hızla hayatıma çekiyorum”

21 GÜNLÜK ASIL ÇALIŞMANIZ TAMAMLANMIŞTIR.  Bundan sonraki 9 gün boyunca bu kadar sıkı çalışmayacaksınız.Sadece her gün yapmanız gereken küçük şeyler olacak. Bunları da tam yaparsanız göreceğiniz fayda artacaktır. Ancak asıl önemli olan ilk 21 gün çalışmasıdır. Bir günde eksik bir şeyler bırakırsanız yada bir günü atlarsanız başa dönmeniz gerekeceği için dikkatle yapın.

22. GÜN

Bugün ilk gün yaptığınız chakra meditasyonunu tekrarlayacaksınız. Meditasyon aşağıdadır. Sabah yada akşam istediğiniz zaman yapabilirsiniz.

CHAKRA MEDİTASYONU

Önce meditasyon pozisyonunuzu alın.Eğer yapabiliyorsanız lotus oturuşu buna çok uygundur. Ancak yeni deneyim kazananlar genelde bu pozisyonu tam olarak başaramazlar. Yere bağdaş kurup oturmak sizin için daha kolay olabilir. Ancak omurganız mutlaka dik olmalıdır ve kesinlikle rahat bir durumda olmalısınız. Meditasyon esnasında vücudunuzda oluşacak bir rahatsızlık meditasyondan istediğini etkiyi almanızı zorlaştıracaktır. Eğer yere oturmak zor geliyorsa bunu bir sandalye üzerinde de yapabilirsiniz. Ancak kesinlikle yatağa yada yere uzanmayın. Bu gevşeme için uygun bir pozisyon olabilir ancak meditasyon için kesinlikle uygun değildir.

Şimdi derin nefesler almaya başlayın. Nefes alırken önce diyaframınız sonra göğsünüzün alt kısmı, daha sonra orta kısmı ve en son üst kısmı hava ile dolmalı. Nefesleriniz yavaş ve derin olmalı. Kafanızdan tüm düşünceleri uzaklaştırın ve sadece nefesinize konsantre olun. Eğer aklınıza farklı bir düşünce gelirse onu sadece izleyin. Bırakın beyninizden akıp gitsin siz nefesinize konsantre olmaya devam edin. Bu şekilde 1’den 10’a kadar nefes alın ve verin. Bu sırada gevşediğinizi ve tamamen rahatladığınız imgeleyin. Vücudunuzdaki tüm kaslar gevşesin ve hiç bir gerilim kalmasın. Kendinizi tamamen rahat bırakmanız ve gevşemeniz çok önemlidir. Ayrıca nefesi burnunuzdan alıp burnunuzdan vermenizde bir diğer önemli noktadır. Kesinlikle nefes alıp verirken ağzınızı kullanmayın.

Şimdi kuyruk sokumunuza konsantre olun. Tam kuyruk sokumunuzun bulunduğu noktaya dikkatinizi verin. Ancak kendinizi kesinlikle sıkmayın ve zorlamayın. Nefes alıp vermeye devam ederken dikkatiniz kuyruk sokumunuzda bulunan kök chakranızda olsun. Nefesinizi burnunuzdan değil bu noktadan aldığınızı ve nefesinizin renginin kırmızı olduğunu imgeleyin. Daha sonra aynı şekilde kırmızı renk havayı bu noktadan dışarıya verin. Bunu tam 10 kere tekrarlayın.

Daha sonra dikkatinizi sakral chakranızın bulunduğu cinsel organlarınızın biraz üzerine verin. Bu noktaya yoğunlaşın ancak kendinizi sıkmayın. Bir kaç kere normal (renksiz) nefes alıp verin. Nefeslerinizin derin ve yavaş olması gerektiğini unutmayın. Önce diyaframınız, sonra akciğerlerinizin alt kısmı, sonra orta ve en son üst kısmı şişiyor. Ancak kendinizi fazla da zorlamayın. Önemli olan ritmik ,derin ve diyaframında kullanarak yavaş nefes alıp vermek. Bir kaç nefesten sonra bu noktadan turuncu renkte nefes alıp verdiğinizi imgeleyin. Nefesinizi burnunuzda değil, sakral chakranızdan alıp verdiğinizi imgeleyin. Bu şekilde 10 kere nefes alıp verin.

Daha sonra göbek deliğinizin 2 cm altında bulunan solar pleksus chakranıza odaklanın. Dikkatinizi bu noktaya verirken bir kaç kere burnunuzdan normal(renksiz) nefes alıp verin. Kendinizi hazır hissedince bu chakradan sarı renkte nefes alıp verdiğinizi imgeleyin. Nefesiniz sarı renkte ve solar pleksus chakranızdan vücudunuza giriyor ve yine buradan çıkıyor. Bu şekilde 10 kere nefes alıp verin.

Sırada kalp chakranız var. Tam kalbinizin hizasında göğüslerin ortasında bulunan bu chakranıza konsantre olun. Bu sırada bir kaç kere nefes alıp vermeye devam edin. Dikkatinizi tam olarak bu chakraya yönlendirdikten sonra buradan yeşil renkte nefes alıp verdiğinizi imgeleyin. Ancak yeşil renk canlı ve parlak bir yeşil olsun. Kesinlikle koyu ve sizi rahatsız edecek bir ton imgelemeyin. Eğer duygusal yaşamınızda bazı sorunlarınız varsa yeşil renk yerine pembe rengi de bu bölgeden soluğunuzu imgeleyebilirsiniz. Bu şekilde nefes alıp verme işlemini 10 kere yapın.

Kalp chakrasından sonra boğazınızda adem çukuru denen çukurda bulunan boğaz chakranıza konsantre olun. Dikkatinizi bu noktaya verirken bir kaç kere burnunuzdan derin nefes alıp vermeye devam edin.Kendinizi hazır hissedince bu bölgeden mavi renkte nefes alıp verdiğinizi imgeleyin. Bunun için en uygun renk gök mavisidir. Çok koyu yada çok açık bir mavi imgelemeyin. Bu şekilde 10 kere nefes alıp verin.

Daha sonra iki kaşınızın arasındaki boşlukta bulunan üçüncü gözünüze odaklanın. Dikkatinizi bu noktaya verirken bir kaç kere burnunuzdan derin nefes alıp vermeye devam edin. Kendinizi hazır hissedince bu bölgeden lacivert renkte nefes alıp verdiğinizi imgeleyin. Lacivert yerine gece mavisi rengiyle de nefes alıp verebilirsiniz. Bu şekilde 10 kere nefes alıp verin.

Sırada tepe chakranız var. Başınızın üst ön tarafında bulunan noktaya odaklanın. Burası bebeklerde bulunan ancak büyüdükçe kapanan bıngıldak noktasıdır. Tam yerini bilmiyorsanız sadece tepe ön tarafa odaklanın chakranız aktif hale geçecektir. Hatta titreşimleri algıladıkça tam olarak yerini de tespit etmiş olursunuz. Dikkatinizi bu noktaya verirken bir kaç kere burnunuzdan derin nefes alıp vermeye devam edin. Kendinizi hazır hissedince bu bölgeden mor renkte nefes alıp verdiğinizi imgeleyin. Bu şekilde 10 kere nefes alıp verin.

Şimdi çevrenize çok parlak ve çok güzel bir ışık geldiğini ve sizi bir koza şeklinde çevrelediğini imgeleyin. Işığın rengini beyaz, altın sarısı yada gümüş rengi olarak imgeleyebilirisiniz. Yada bırakın en doğru renk neyse o renk olsun. Bu ışık kozası sizi, tüm odanızı ve hatta tüm dünyayı sarıyor. Kendinizi çok canlı ve çok iyi hissediyorsunuz. Bu ışı kozasına sadece iyi ve güzel olan şeylerin girebileceğini kötü olanların asla giremeyeceğini düşünün. İçinizden ışığın bilinciyle bağlantı kurduğunuzu ve ne zaman isterseniz çevrenizi kuşatacağını ve negatif olan şeylerin size yaklaşmasına engel olacağını tekrarlayın. Bu şekilde istediğiniz kadar durabilirsiniz. Ancak en az 3-5 dakika ışık ile bağlantı kurmanız sizin için iyi olacaktır.

Yavaş yavaş gözlerinizi açın ve dünyaya dönün. Meditasyonunuzdan sonra bol bol su içebilirsiniz. Ayrıca güzel bir bitki çayı da iyi gelecektir.

30 Günlük Arınma Programı – Bölüm 3

9 .GÜN

1- Sabah mutlaka gülerek uyanın. Gözlerinizi açınca gülümseyin ve ilk önce şükredin. Bir sabah daha uyandığınız için, gözleriniz gördüğü için, kulaklarınız duyduğu için, bedeninizi istediğiniz gibi hareket ettirebildiğiniz için ve aklınıza her ne gelirse bunlar için şükredin. Şükretmeyi zorla bile olsa yapmanız gereklidir.

2- Yataktan yavaş hareketlerle kalkın ve banyoya giderek, elinizi, yüzünüzü ve ayaklarınızı ılık su ile yıkayın. Bu bedeninizdeki statik elektriği atmanıza yardımcı olacaktır.

3- Daha sonra yatağınıza sırtınız dik olacak şekilde oturun ve diyaframdan derin nefesler alın. Nefesi burnunuzdan alın ve burnunuzdan verin. Her bir nefesi aldığınızda içinizden ışık deyin ve nefesinizi verirken içinizden sevgi deyin. Bu evrene sevgi gönderme çalışmasıdır ve ne kadar çok sevgi gönderirseniz,size o kadar çok sevgi geri dönecektir. Bu nefes çalışmasını 2-3 dakika yapmanız yeterlidir.

4- Daha sonra 1 tatlı kaşığı badem yağına 2 damla lavanta ve 1 damla yasemin yağı ekleyin ve bu karışımı ellerinize, boynunuza ve ayak bileklerinize sürün. Bu karışım canlanmanıza ve enerjinizin artmasına yardım edecektir.

5- Kahvaltıdan önce mümkünse bir bardak ılık su için ve kahvaltınızı 15 20 dakika önce yapın. Kahvaltıda ağır şeyler yemeyin ve yemeğinizi yemeden tekrar yemekleriniz için şükredin.

6- Evden çıkmadan aynanın karşısına geçin ve günün niyetini aynada kendinize bakarak ve gülümseyerek söyleyin (kağıttan okuyabilirsiniz ama arada bir kendinize gözlerinize bakın, bu kısım çok önemlidir ve yüzünüzde gülümseme ifadesi olmalıdır.)

9.Günün niyeti:”Kendimi kabul ediyorum, kendimi destekliyorum ve kendimi onaylıyorum.”

8- Evden çıkacaksanız kapıdan çıkarken içinizden sevgi ile güçlü çıkıyorum ve sevgi ile güçlü döneceğimi biliyorum deyin. Eğer evden çıkmayacaksanız günün uygun saatinde aşağıdaki adımlara geçebilirsiniz.

Günün ipucu: Bugün çalışmanızın 9. günü ve karanlıkta kalan bir yönümüz olan sabotajcı arkepimizle çalışacağız.  Sabotajcı ile ilgili bilgiler aşağıda verilecektir. Bugün kendinize şunu bir kere de olsa sorun, İsteklerimin peşinden koşuyor muyum, yoksa bahaneler bulup erteliyor muyum? Eğer yanıtınız evet erteliyorum ise, artık bu yönünüzü denetim altına almaya kendinizi hazırlayın.

GÜN İÇİNDE YAPILMASI GEREKEN  3 UYGULAMA

Bugün uzun zamandır ertelediğiniz bir iş varsa bunu bitirin.
Bugün iş yerinizde yada evinizde çekmecelerinizi düzenleyin, atılacak şeyleri atın, çantanızı düzenleyin.
Reiki kullanıyorsanız bugün solar pleksus ve boğaz chakranıza bol bol reiki verin.

Günün özel ödevi: Bugün bir kağıda kendinizi hangi konularda sabote ettiğinizi yazmanızı istiyorum. Bir kağıt alın ve tek tek neleri yapmak istediğinizi ve hangi şekilde kendinizi sabote ettiğinizi yazın. Örneğin uzun zamandır spor yapmak istiyorum ama sonra zamanım yok diyerek vazgeçiyorum. Bu noktada kendimi sabote ettiğimi düşünüyorum gibi. Daha sonra başka bir kağıt alın ve bu sefer yapmak istediğiniz ve sürekli ertelediğiniz şeyleri yapıyormuşsunuz gibi yazın. Örneğin haftada 2 saat spor yapıyorum gibi. 1.kağıdı elinize alın ve artık kendimi sabote etmekten vazgeçiyorum diyerek yırtın atın. 2.kağıdı ise güvenli bir yere kaldırın.

AKŞAM ÇALIŞMASI:

Akşam evinize geldiğiniz zaman öncelikle çok sağlıklı bir gün geçirerek evinize güvenle döndüğünüz için şükredin.
Akşam yemeğini hafif yeyin ve yemekten önce tekrar şükredin.
Bugün televizyon seyretmek yasak değil ancak sadece size pozitif enerji verecek şeyleri seyredin. Haber programları seyretmek yasak. Televizyon yerine müzik dinlemek yada size keyif verecek bir kitap okumak daha iyi olur.
Akşam yatmadan mutlaka duş alın ve duştan sonra hafif bir aromatik yağ yada krem ile bedeninize masaj yapın.
Bugün akşam papatya yada melisa çayı içmeniz gereklidir. Mümkünse bunu atlamayın.

Sabotajcı Arketipi: Kabul etmenin zor olduğu arketiplerden biridir ama bu arketip herkeste vardır ve onun olumlu özellikleni kullanmak için önce anlamak ve içimizdeki sabotajcı ile yüzleşmek lazımdır. Sabotajcının en net özelliği kendi kendimizi sabote etmek konusunda ortaya çıkar. Ne zaman bir karar verip, korkularımızdan dolayı vazgeçersek, ne zaman bir işi başarmak isterken kendimize engel olacak mazeretler üreterek işi bırakırsak yada yarı yoldan dönersek sabotajcı yönümüz bizi kontrol ediyor demektir. Sabotajcının silahı korkulardır ve bunları kullanarak sabote eder.

İçinizdeki sabotajcının gücünü görmek için kendinize şu soruları sorun;

Hangi korkulara sahibim?
Hangi korkum beni amaçlarıma ulaşmaktan alıkoyuyor?
İsteklerimin peşinden koşuyor muyum, yoksa bahaneler bulup erteliyor muyum?
Kendimi sabote ettiğimi fark ediyor muyum?
Övgüleri ve iltifatları kolaylıkla kabul ediyor muyum, yoksa bunları duymak ilk anda beni rahatsız ediyor mu?

Sabotajcı olumlu yönlerinde ise kendimizi sabote ettiğimiz durumları görmemizi ve ayı hataları yapmamamızı sağlar. Artık hayatınızda bahaneler biter, isteklerinizin peşinden koşarsınız. Olumsuz anlamda sabotajcı korkuları kullanırken, olumlu anlamda ise sizi koruma görevi yapar. Örneğin diyet yapmaya karar verdiniz ve artık fazla kilolardan kurtulmaya kararlısınız. Diyetin ilk gününde komşunuz elinde böreklerle kapıyı çalıyor. Eğer sabotajcınızın farkında değilseniz muhtemelen diyeti bir sonraki hafta yaparım diyecek ve kendi kendinizi sabote edeceksiniz. Ama eğer sabotajcınızın farkında olsaydınız, muhtemelen komşunuz size hiç gelmeyecekti. Çünkü artık sizin kendi kendinizi sabote etmek için bir nedene ihtiyacınız yoku.

MEDİTASYON

Önce meditasyon pozisyonunuzu alın.Eğer yapabiliyorsanız lotus oturuşu buna çok uygundur. Ancak yeni deneyim kazananlar genelde bu pozisyonu tam olarak başaramazlar. Yere bağdaş kurup oturmak sizin için daha kolay olabilir. Ancak omurganız mutlaka dik olmalıdır ve kesinlikle rahat bir durumda olmalısınız. Meditasyon esnasında vücudunuzda oluşacak bir rahatsızlık meditasyondan istediğini etkiyi almanızı zorlaştıracaktır. Eğer yere oturmak zor geliyorsa bunu bir sandalye üzerinde de yapabilirsiniz. Ancak kesinlikle yatağa yada yere uzanmayın. Bu gevşeme için uygun bir pozisyon olabilir ancak meditasyon için kesinlikle uygun değildir.

Şimdi derin nefesler almaya başlayın. Nefes alırken önce diyaframınız sonra göğsünüzün alt kısmı, daha sonra orta kısmı ve en son üst kısmı hava ile dolmalı. Nefesleriniz yavaş ve derin olmalı. Kafanızdan tüm düşünceleri uzaklaştırın ve sadece nefesinize konsantre olun. Eğer aklınıza farklı bir düşünce gelirse onu sadece izleyin. Bırakın beyninizden akıp gitsin siz nefesinize konsantre olmaya devam edin. Bu şekilde 1’den 10’a kadar nefes alın ve verin. Bu sırada gevşediğinizi ve tamamen rahatladığınız imgeleyin. Vücudunuzdaki tüm kaslar gevşesin ve hiç bir gerilim kalmasın. Kendinizi tamamen rahat bırakmanız ve gevşemeniz çok önemlidir. Ayrıca nefesi burnunuzdan alıp burnunuzdan vermenizde bir diğer önemli noktadır. Kesinlikle nefes alıp verirken ağzınızı kullanmayın.

Sessizce sabotajcı arketipinizi davet edin. Görmek zorunda değilsiniz sadece hissedebilir yada varlığını bilebilirsiniz, yada aklınıza bir görüntü gelebilir. Size bir insan kılığında gelecektir. Ona öncelikle teşekkür edin ve sonra şöyle deyin.

Kurban arketipim, senden bundan sonra sadece kendimi sabote ettiğim durumları bana göstermeni istiyorum. Artık senin görevin kendimi sabote ettiğim durumları bana göstermendir. Şimdiden bu görevi en iyi şekilde yapacağın için teşekkür ederim.

Daha sonra onun gitmesine izin verin. Yavaş yavaş gözlerinizi açın ve dünyaya dönün. Meditasyonunuzdan sonra bol bol su içebilirsiniz. Ayrıca güzel bir bitki çayı da iyi gelecektir.

Gecenin son çalışması: Bu gece yatağınıza girdiğiniz zaman uyuyana kadar içinizden şu afirmasyonu tekrar edin. Tam uykuya dalana kadar söylemeye çalışın. Bu çok önemli bir çalışmadır ve elinizden geldiği kadar iyi bir şekilde yapmaya çalışın.

“İsteklerimi elde etmek için gerekli güce sahibim ve isteklerimi kolaylıkla elde edebiliyorum”

10  .GÜN

1- Sabah mutlaka gülerek uyanın. Gözlerinizi açınca gülümseyin ve ilk önce şükredin. Bir sabah daha uyandığınız için, gözleriniz gördüğü için, kulaklarınız duyduğu için, bedeninizi istediğiniz gibi hareket ettirebildiğiniz için ve aklınıza her ne gelirse bunlar için şükredin. Şükretmeyi zorla bile olsa yapmanız gereklidir.

2- Yataktan yavaş hareketlerle kalkın ve banyoya giderek, elinizi, yüzünüzü ve ayaklarınızı ılık su ile yıkayın. Bu bedeninizdeki statik elektriği atmanıza yardımcı olacaktır.

3- Daha sonra yatağınıza sırtınız dik olacak şekilde oturun ve diyaframdan derin nefesler alın. Nefesi burnunuzdan alın ve burnunuzdan verin. Her bir nefesi aldığınızda içinizden ışık deyin ve nefesinizi verirken içinizden sevgi deyin. Bu evrene sevgi gönderme çalışmasıdır ve ne kadar çok sevgi gönderirseniz,size o kadar çok sevgi geri dönecektir. Bu nefes çalışmasını 2-3 dakika yapmanız yeterlidir.

4- Daha sonra 1 tatlı kaşığı badem yağına 2 damla lavanta ve 1 damla yasemin yağı ekleyin ve bu karışımı ellerinize, boynunuza ve ayak bileklerinize sürün. Bu karışım canlanmanıza ve enerjinizin artmasına yardım edecektir.

5- Kahvaltıdan önce mümkünse bir bardak ılık su için ve kahvaltınızı 15 20 dakika önce yapın. Kahvaltıda ağır şeyler yemeyin ve yemeğinizi
yemeden tekrar yemekleriniz için şükredin.

6- Evden çıkmadan aynanın karşısına geçin ve günün niyetini aynada kendinize bakarak ve gülümseyerek söyleyin (kağıttan okuyabilirsiniz ama arada bir kendinize gözlerinize bakın, bu kısım çok önemlidir ve yüzünüzde gülümseme ifadesi olmalıdır.)

10.Günün niyeti:” Olumlu düşünmeyi, olumlu hissetmeyi ve olumlu yaşamayı seçiyorum” deyin.

8- Evden çıkacaksanız kapıdan çıkarken içinizden sevgi ile güçlü çıkıyorum ve sevgi ile güçlü döneceğimi biliyorum deyin. Eğer evden çıkmayacaksanız günün uygun saatinde aşağıdaki adımlara geçebilirsiniz.

Günün ipucu: Bugün çalışmanızın 10.günü ve bugün olumlu düşünmeyi öğrenmek üzerinde çalışacağız. Bugün olumlu enerjileri size çekmesi için programladığınız bir kuvars kristalini üzerinizde bulundurun. Bugün elinizden geldiğini kadar her olaya olumlu açıdan bakmaya çalışın.  Bugün en az 1.5 – 2 litre su için ve bugün kahve içmek yasaktır.

GÜN İÇİNDE YAPILMASI GEREKEN İKİ UYGULAMA

Bugün iş yerinize girerken gülümseyin ve içeri girdiğiniz anda sizden yayılan parlak turuncu bir ışığın tüm ofisinizi doldurduğunu düşünün. ( gözlerinizi kapatıp imgelemenize gerek yok, bunu bir an aklınıza getirmeniz ayda gözünüzün önüne getirmeniz yeterlidir)
Bugün her konuda olumlu düşünmeye çalışın. Pollyannacılık oynamak bugünkü en temel ödeviniz. En kötü şeyde bile olumlu bir yan bulmaya çalışın. Elinizden geldiği kadar olumsuz düşüncelerden kendinizi korumaya çalışın.

Günün özel ödevi: Bugün bir kağıda hayatınızda güzel giden her şeyi, şükrettiğiniz her şeyi, sizi mutlu eden her şeyi yazın. Listeniz mümkün olduğu kadar uzun olsun. Daha sonra bu kağıdı kaldırın.

AKŞAM ÇALIŞMASI:

Akşam evinize geldiğiniz zaman öncelikle çok sağlıklı bir gün geçirerek evinize güvenle döndüğünüz için şükredin.
Akşam yemeğini hafif yeyin ve yemekten önce tekrar şükredin.
Bugün televizyon seyretmek yasak değil ancak sadece size pozitif enerji verecek şeyleri seyredin. Haber programları seyretmek yasak. Televizyon yerine müzik dinlemek yada size keyif verecek bir kitap okumak daha iyi olur.
Akşam yatmadan mutlaka duş alın ve duştan sonra hafif bir aromatik yağ yada krem ile bedeninize masaj yapın.
Bugün akşam papatya yada melisa çayı içmeniz gereklidir. Mümkünse bunu atlamayın.

MEDİTASYON

Önce meditasyon pozisyonunuzu alın.Eğer yapabiliyorsanız lotus oturuşu buna çok uygundur. Ancak yeni deneyim kazananlar genelde bu pozisyonu tam olarak başaramazlar. Yere bağdaş kurup oturmak sizin için daha kolay olabilir. Ancak omurganız mutlaka dik olmalıdır ve kesinlikle rahat bir durumda olmalısınız. Meditasyon esnasında vücudunuzda oluşacak bir rahatsızlık meditasyondan istediğini etkiyi almanızı zorlaştıracaktır. Eğer yere oturmak zor geliyorsa bunu bir sandalye üzerinde de yapabilirsiniz. Ancak kesinlikle yatağa yada yere uzanmayın. Bu gevşeme için uygun bir pozisyon olabilir ancak meditasyon için kesinlikle uygun değildir.

Şimdi derin nefesler almaya başlayın. Nefes alırken önce diyaframınız sonra göğsünüzün alt kısmı, daha sonra orta kısmı ve en son üst kısmı hava ile dolmalı. Nefesleriniz yavaş ve derin olmalı. Kafanızdan tüm düşünceleri uzaklaştırın ve sadece nefesinize konsantre olun. Eğer aklınıza farklı bir düşünce gelirse onu sadece izleyin. Bırakın beyninizden akıp gitsin siz nefesinize konsantre olmaya devam edin. Bu şekilde 1’den 10’a kadar nefes alın ve verin. Bu sırada gevşediğinizi ve tamamen rahatladığınız imgeleyin. Vücudunuzdaki tüm kaslar gevşesin ve hiç bir gerilim kalmasın. Kendinizi tamamen rahat bırakmanız ve gevşemeniz çok önemlidir. Ayrıca nefesi burnunuzdan alıp burnunuzdan vermenizde bir diğer önemli noktadır. Kesinlikle nefes alıp verirken ağzınızı kullanmayın.

Elinizi kalbinizin üzerine koyun, kendi kendinize ve duyacağınız bir sesle söyleyin:
“Seni seviyorum. Seni olduğun gibi kabul ediyorum. Kendimi sana adıyorum. Sen önemlisin. Hayatın değerlidir.”
Bu sözlerin doğruluğunu hissedinceye kadar tekrarlayın.

Kalbinizden, sevgi yolunu izlemeniz için size rehberlik etmesini isteyin. Ondan sizinle daha açık bir biçimde konuşmasını isteyin. Ona, onu dinleyeceğinizi söyleyin. Siz kalbinize güvenebilirsiniz. Elinizi şimdi yavaşça indirin.

Kalbinizi bir yıldız olarak hayal edin ve bırakın o, bedeninizin bütün hücrelerine sevgi ve ışık yaysın. Kalbinizden yayılan ışığın bedeninizi dengelediğini, uyuma kavuşturduğunu, canlandırdığını ve tüm bedeninizdeki yaşam enerjisinin akışını güçlendirdiğini hissedin.

Odaya geri döndüğünüzde, derin bir soluk alın ve tüm bedeninizde sevginin parlaklığını, ışıltısını hissedin.

Daha sonra onun gitmesine izin verin. Yavaş yavaş gözlerinizi açın ve dünyaya dönün. Meditasyonunuzdan sonra bol bol su içebilirsiniz. Ayrıca güzel bir bitki çayı da iyi gelecektir.

Gecenin son çalışması: Bu gece yatağınıza girdiğiniz zaman uyuyana kadar içinizden şu afirmasyonu tekrar edin. Tam uykuya dalana kadar söylemeye çalışın. Bu çok önemli bir çalışmadır ve elinizden geldiği kadar iyi bir şekilde yapmaya çalışın.

“Olumlu düşünüyorum, her şey benim hayrıma oluyor”

11  .GÜN

1- Sabah mutlaka gülerek uyanın. Gözlerinizi açınca gülümseyin ve ilk önce şükredin. Bir sabah daha uyandığınız için, gözleriniz gördüğü için, kulaklarınız duyduğu için, bedeninizi istediğiniz gibi hareket ettirebildiğiniz için ve aklınıza her ne gelirse bunlar için şükredin. Şükretmeyi zorla bile olsa yapmanız gereklidir.

2- Yataktan yavaş hareketlerle kalkın ve banyoya giderek, elinizi, yüzünüzü ve ayaklarınızı ılık su ile yıkayın. Bu bedeninizdeki statik elektriği atmanıza yardımcı olacaktır.

3- Daha sonra yatağınıza sırtınız dik olacak şekilde oturun ve diyaframdan derin nefesler alın. Nefesi burnunuzdan alın ve burnunuzdan verin. Her bir nefesi aldığınızda içinizden ışık deyin ve nefesinizi verirken içinizden sevgi deyin. Bu evrene sevgi gönderme çalışmasıdır ve ne kadar çok sevgi gönderirseniz,size o kadar çok sevgi geri dönecektir. Bu nefes çalışmasını 2-3 dakika yapmanız yeterlidir.

4- Daha sonra 1 tatlı kaşığı badem yağına 2 damla lavanta ve 1 damla yasemin yağı ekleyin ve bu karışımı ellerinize, boynunuza ve ayak bileklerinize sürün. Bu karışım canlanmanıza ve enerjinizin artmasına yardım edecektir.

5- Kahvaltıdan önce mümkünse bir bardak ılık su için ve kahvaltınızı 15 20 dakika önce yapın. Kahvaltıda ağır şeyler yemeyin ve yemeğinizi yemeden tekrar yemekleriniz için şükredin.

6- Bugün ailenizden birinden, bir arkadaşınızdan yada hayatınızda ki birinden özür dilemenizi istiyorum. Eğer sizi affetmesini istediğiniz biri varsa bu kişiden özür dileyin. Eğer yoksa birini üzdüğünüz için özür dileyin. Örneğin “ Anneciğim geçmişte şu konuda seni üzdüğüm için özür dilerim” gibi bir şey de olabilir.

7- Evden çıkmadan aynanın karşısına geçin ve günün niyetini aynada kendinize bakarak ve gülümseyerek söyleyin (kağıttan okuyabilirsiniz ama arada bir kendinize gözlerinize bakın, bu kısım çok önemlidir ve yüzünüzde gülümseme ifadesi olmalıdır.)

11.Günün niyeti:” Kendimi ve hayatıma giren herkesi kendi iyiliğim için affetmeyi seçiyorum” deyin.

8- Evden çıkacaksanız kapıdan çıkarken içinizden sevgi ile güçlü çıkıyorum ve sevgi ile güçlü döneceğimi biliyorum deyin. Eğer evden çıkmayacaksanız günün uygun saatinde aşağıdaki adımlara geçebilirsiniz.

Günün ipucu: Bugün çalışmanızın 11.günü ve bugün affetmek üzerinde çalışacağız. Bugün sizi zorlayabilir, duygusallaşabilirsiniz ama çalışmayı mutlaka tam yapmalı ve herhangi bir adımı atlamamalısınız. Bugün bol su için ve yüzünüzde sürekli gülümseme ifadesi ile dolaşmaya çalışın.

GÜN İÇİNDE YAPILMASI GEREKEN İKİ UYGULAMA

Bugün iş yerinizde yada evinizde sürekli içinizden kendimi seviyorum ve kendimi affediyorum afirmasyonunu tekrarlayın.
Bugün sürekli olarak derin nefesler almaya çalışın. Nefesinize gün içinde fırsat buldukça odaklanın. Dik oturun ve nefesinizi derin alın. Nefesi burnunuzdan alın ve burnunuzdan verin.

Günün özel ödevi: Bugün elinize bir kağıt alın ve sizi üzmüş herkesin bir listesini yapın. En başa da kendi adınızı koyun. Daha sonra 2.bir kağıt alın ve sizin üzdüğünüz herkesin listesini yapın ve yine en başa kendi adınızı koyun. Daha sonra elinize ilk listeyi alın ve sırayla herkes için su kalıbı 7 kere soyleyin. “ …. Seni kendi iyiliğim için affediyorum ve seninle ilgili acılarımdan özgürleşiyorum”
Daha sonra 2.listeyi elinize alın ve her bir kişi için 7 kere şu kalıbı söyleyin. “ ……. Seni üzdüğüm için kendimi affediyorum ve senin de beni affederek özgürleşmeni seçiyorum. Sana sevgilerimi gönderiyorum ve sevgiyle yolunda mutlu olmanı seçiyorum” (noktalı yere kişinin adını koyun) Bu çalışma çok önemlidir. Mutlaka tam yapmalısınız.

AKŞAM ÇALIŞMASI:

Akşam evinize geldiğiniz zaman öncelikle çok sağlıklı bir gün geçirerek evinize güvenle döndüğünüz için şükredin.
Akşam yemeğini hafif yeyin ve yemekten önce tekrar şükredin.
Bugün televizyon seyretmek yasak değil ancak sadece size pozitif enerji verecek şeyleri seyredin. Haber programları seyretmek yasak. Televizyon yerine müzik dinlemek yada size keyif verecek bir kitap okumak daha iyi olur.
Akşam yatmadan mutlaka duş alın ve duştan sonra hafif bir aromatik yağ yada krem ile bedeninize masaj yapın.
Bugün akşam papatya yada melisa çayı içmeniz gereklidir. Mümkünse bunu atlamayın.

MEDİTASYON

Önce meditasyon pozisyonunuzu alın.Eğer yapabiliyorsanız lotus oturuşu buna çok uygundur. Ancak yeni deneyim kazananlar genelde bu pozisyonu tam olarak başaramazlar. Yere bağdaş kurup oturmak sizin için daha kolay olabilir. Ancak omurganız mutlaka dik olmalıdır ve kesinlikle rahat bir durumda olmalısınız. Meditasyon esnasında vücudunuzda oluşacak bir rahatsızlık meditasyondan istediğini etkiyi almanızı zorlaştıracaktır. Eğer yere oturmak zor geliyorsa bunu bir sandalye üzerinde de yapabilirsiniz. Ancak kesinlikle yatağa yada yere uzanmayın. Bu gevşeme için uygun bir pozisyon olabilir ancak meditasyon için kesinlikle uygun değildir.

Şimdi derin nefesler almaya başlayın. Nefes alırken önce diyaframınız sonra göğsünüzün alt kısmı, daha sonra orta kısmı ve en son üst kısmı hava ile dolmalı. Nefesleriniz yavaş ve derin olmalı. Kafanızdan tüm düşünceleri uzaklaştırın ve sadece nefesinize konsantre olun. Eğer aklınıza farklı bir düşünce gelirse onu sadece izleyin. Bırakın beyninizden akıp gitsin siz nefesinize konsantre olmaya devam edin. Bu şekilde 1’den 10’a kadar nefes alın ve verin. Bu sırada gevşediğinizi ve tamamen rahatladığınız imgeleyin. Vücudunuzdaki tüm kaslar gevşesin ve hiç bir gerilim kalmasın. Kendinizi tamamen rahat bırakmanız ve gevşemeniz çok önemlidir. Ayrıca nefesi burnunuzdan alıp burnunuzdan vermenizde bir diğer önemli noktadır. Kesinlikle nefes alıp verirken ağzınızı kullanmayın.

Meditasyonda kök chakranızdan bir kanalın çıktığını ve toprağa bir ağaç gibi kök saldığını imgeleyin. Daha sonra vücudunuzda birikmiş olan tüm negatif enerjilerin bu kanaldan aktığını imgeleyin. Bütün negatif enerji boşalana kadar devam edin. Yaklaşık olarak 8-9 dakikalık bir meditasyon yeterli olacaktır.

Daha sonra onun gitmesine izin verin. Yavaş yavaş gözlerinizi açın ve dünyaya dönün. Meditasyonunuzdan sonra bol bol su içebilirsiniz. Ayrıca güzel bir bitki çayı da iyi gelecektir.

Gecenin son çalışması: Bu gece yatağınıza girdiğiniz zaman uyuyana kadar içinizden şu afirmasyonu tekrar edin. Tam uykuya dalana kadar söylemeye çalışın. Bu çok önemli bir çalışmadır ve elinizden geldiği kadar iyi bir şekilde yapmaya çalışın.

“Kendimi ve herkesi affediyorum”

12  .GÜN

1- Sabah mutlaka gülerek uyanın. Gözlerinizi açınca gülümseyin ve ilk önce şükredin. Bir sabah daha uyandığınız için, gözleriniz gördüğü için, kulaklarınız duyduğu için, bedeninizi istediğiniz gibi hareket ettirebildiğiniz için ve aklınıza her ne gelirse bunlar için şükredin. Şükretmeyi zorla bile olsa yapmanız gereklidir.

2- Yataktan yavaş hareketlerle kalkın ve banyoya giderek, elinizi, yüzünüzü ve ayaklarınızı ılık su ile yıkayın. Bu bedeninizdeki statik elektriği atmanıza yardımcı olacaktır.

3- Daha sonra yatağınıza sırtınız dik olacak şekilde oturun ve diyaframdan derin nefesler alın. Nefesi burnunuzdan alın ve burnunuzdan verin. Her bir nefesi aldığınızda içinizden ışık deyin ve nefesinizi verirken içinizden sevgi deyin. Bu evrene sevgi gönderme çalışmasıdır ve ne kadar çok sevgi gönderirseniz,size o kadar çok sevgi geri dönecektir. Bu nefes çalışmasını 2-3 dakika yapmanız yeterlidir.

4- Daha sonra 1 tatlı kaşığı badem yağına 2 damla lavanta ve 1 damla yasemin yağı ekleyin ve bu karışımı ellerinize, boynunuza ve ayak bileklerinize sürün. Bu karışım canlanmanıza ve enerjinizin artmasına yardım edecektir.

5- Kahvaltıdan önce mümkünse bir bardak ılık su için ve kahvaltınızı 15 20 dakika önce yapın. Kahvaltıda ağır şeyler yemeyin ve yemeğinizi yemeden tekrar yemekleriniz için şükredin.

6- Evden çıkmadan aynanın karşısına geçin ve günün niyetini aynada kendinize bakarak ve gülümseyerek söyleyin (kağıttan okuyabilirsiniz ama arada bir kendinize gözlerinize bakın, bu kısım çok önemlidir ve yüzünüzde gülümseme ifadesi olmalıdır.)

12.Günün niyeti:”bugün bütün korkularımdan özgürleşmeyi ve hayatım akışına güvenmeyi seçiyorum ” deyin.

7- Evden çıkacaksanız kapıdan çıkarken içinizden sevgi ile güçlü çıkıyorum ve sevgi ile güçlü döneceğimi biliyorum deyin. Eğer evden çıkmayacaksanız günün uygun saatinde aşağıdaki adımlara geçebilirsiniz.

Günün ipucu: Bugün çalışmanızın 12.günü ve bugün korkulardan özgürleşmek için çalışacağız.  Bugün üzerinize cesaret için programladığınız bir erkek kuvars alın.

GÜN İÇİNDE YAPILMASI GEREKEN İKİ UYGULAMA

Bugün sürekli olarak derin nefesler almaya çalışın. Nefesinize gün içinde fırsat buldukça odaklanın. Dik oturun ve nefesinizi derin alın. Nefesi burnunuzdan alın ve burnunuzdan verin.
Bugün hayatım bana iyi şeyler getireceğine güveniyorum afirmasyonunu sık sık tekrarlayın.

Günün özel ödevi: Bugün tüm korkularınızı bir kağıda tek tek yazmanızı istiyorum. Bu işi yavaş yapın ve aklınıza gelen her şeyi yazın. (başarısızlık korkusu, parasızlık korkusu, terk edilme korkusu gibi korkularınızın dışında, karanlıktan korkuyorum gibi fobilerinizi de yazabilirsiniz) Bu listeyi saklayın, önümüzdeki 3 gün bu liste ile çalışacaksınız.

AKŞAM ÇALIŞMASI:

Akşam evinize geldiğiniz zaman öncelikle çok sağlıklı bir gün geçirerek evinize güvenle döndüğünüz için şükredin.
Akşam yemeğini hafif yeyin ve yemekten önce tekrar şükredin.
Bugün televizyon seyretmek yasak değil ancak sadece size pozitif enerji verecek şeyleri seyredin. Haber programları seyretmek yasak. Televizyon yerine müzik dinlemek yada size keyif verecek bir kitap okumak daha iyi olur.
Akşam yatmadan mutlaka duş alın ve duştan sonra hafif bir aromatik yağ yada krem ile bedeninize masaj yapın.
Bugün akşam papatya yada melisa çayı içmeniz gereklidir. Mümkünse bunu atlamayın.

MEDİTASYON

Önce meditasyon pozisyonunuzu alın.Eğer yapabiliyorsanız lotus oturuşu buna çok uygundur. Ancak yeni deneyim kazananlar genelde bu pozisyonu tam olarak başaramazlar. Yere bağdaş kurup oturmak sizin için daha kolay olabilir. Ancak omurganız mutlaka dik olmalıdır ve kesinlikle rahat bir durumda olmalısınız. Meditasyon esnasında vücudunuzda oluşacak bir rahatsızlık meditasyondan istediğini etkiyi almanızı zorlaştıracaktır. Eğer yere oturmak zor geliyorsa bunu bir sandalye üzerinde de yapabilirsiniz. Ancak kesinlikle yatağa yada yere uzanmayın. Bu gevşeme için uygun bir pozisyon olabilir ancak meditasyon için kesinlikle uygun değildir.

Şimdi derin nefesler almaya başlayın. Nefes alırken önce diyaframınız sonra göğsünüzün alt kısmı, daha sonra orta kısmı ve en son üst kısmı hava ile dolmalı. Nefesleriniz yavaş ve derin olmalı. Kafanızdan tüm düşünceleri uzaklaştırın ve sadece nefesinize konsantre olun. Eğer aklınıza farklı bir düşünce gelirse onu sadece izleyin. Bırakın beyninizden akıp gitsin siz nefesinize konsantre olmaya devam edin. Bu şekilde 1’den 10’a kadar nefes alın ve verin. Bu sırada gevşediğinizi ve tamamen rahatladığınız imgeleyin. Vücudunuzdaki tüm kaslar gevşesin ve hiç bir gerilim kalmasın. Kendinizi tamamen rahat bırakmanız ve gevşemeniz çok önemlidir. Ayrıca nefesi burnunuzdan alıp burnunuzdan vermenizde bir diğer önemli noktadır. Kesinlikle nefes alıp verirken ağzınızı kullanmayın.

Değiştirmek istediğiniz bir korkunuzu davet edin. Korkunuz bir insan gibi gelecektir. Görmenize gerek yok, tasavvur etmek, geldi gibi düşünmek hatta hissetmek bile yeterlidir. Daha sonra korkunuza şunu söyleyin. “ Bugüne kadar bana bir çok konuda yardım ettin, bunun için sana teşekkür ederim. Ama artık sana ihtiyacım kalmadı. Seni sevgiyle hayatımdan gönderiyorum ve senden özgürleşiyorum. Daha sonra korkunuzla el sıkışın ve onun da “ O halde hayatından gidiyorum” dediğini imgeleyin. Korkunuzun odadan çıkıp gittiğini imgeleyin.

Daha sonra istediğiniz bir diğer korkunuzu davet edebilirsiniz. Aynı işlemi onunla da yapın. Bir günde 4-5 korkudan fazlası ile çalışmayın. En ideali 3 korkudur.

Daha sonra onun gitmesine izin verin. Yavaş yavaş gözlerinizi açın ve dünyaya dönün. Meditasyonunuzdan sonra bol bol su içebilirsiniz. Ayrıca güzel bir bitki çayı da iyi gelecektir.

Gecenin son çalışması: Bu gece yatağınıza girdiğiniz zaman uyuyana kadar içinizden şu afirmasyonu tekrar edin. Tam uykuya dalana kadar söylemeye çalışın. Bu çok önemli bir çalışmadır ve elinizden geldiği kadar iyi bir şekilde yapmaya çalışın.

“ Hayatın akışına güveniyorum, ben güvendeyim ve güçlüyüm”

13 ve 14. GÜNLERDE YUKARIDAKİ ÇALIŞMAYI TEKRARLAYACAKSINIZ. KORKU SAYINIZI 3’E BÖLEREK BU ÇALIŞMAYI YAPMANIZ GEREKLİDİR. EĞER 3 KORKUNUZ VARSA HER GÜN 1 KORKU İLE VEDALAŞIN. EĞER 15 KORKUNUZ VARSA HER GÜN 5 KORKU İLE VEDALAŞIN. BU ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMADIR BU NEDENLE 3 GÜN ÜST ÜSTE TEKRARI GEREKLİDİR.

30 Günlük Arınma Programı – Bölüm 2

5.GÜN

1- Sabah mutlaka gülerek uyanın. Gözlerinizi açınca gülümseyin ve ilk önce şükredin. Bir sabah daha uyandığınız için, gözleriniz gördüğü için, kulaklarınız duyduğu için, bedeninizi istediğiniz gibi hareket ettirebildiğiniz için ve aklınıza her ne gelirse bunlar için şükredin. Şükretmeyi zorla bile olsa yapmanız gereklidir.

2- Yataktan yavaş hareketlerle kalkın ve banyoya giderek, elinizi, yüzünüzü ve ayaklarınızı ılık su ile yıkayın. Bu bedeninizdeki statik elektriği atmanıza yardımcı olacaktır.

3- Daha sonra yatağınıza sırtınız dik olacak şekilde oturun ve diyaframdan derin nefesler alın. Nefesi burnunuzdan alın ve burnunuzdan verin. Her bir nefesi aldığınızda içinizden ışık deyin ve nefesinizi verirken içinizden sevgi deyin. Bu evrene sevgi gönderme çalışmasıdır ve ne kadar çok sevgi gönderirseniz,size o kadar çok sevgi geri dönecektir. Bu nefes çalışmasını 2-3 dakika yapmanız yeterlidir.

4- Daha sonra 1 tatlı kaşığı badem yağına 2 damla lavanta ve 1 damla yasemin yağı ekleyin ve bu karışımı ellerinize, boynunuza ve ayak bileklerinize sürün. Bu karışım canlanmanıza ve enerjinizin artmasına yardım edecektir.

5- Kahvaltıdan önce mümkünse bir bardak ılık su için ve kahvaltınızı 15 20 dakika önce yapın. Kahvaltıda ağır şeyler yemeyin ve yemeğinizi yemeden tekrar yemekleriniz için şükredin.

6- Evden çıkmadan aynanın karşısına geçin ve günün niyetini aynada kendinize bakarak ve gülümseyerek söyleyin (kağıttan okuyabilirsiniz ama arada bir kendinize gözlerinize bakın, bu kısım çok önemlidir ve yüzünüzde gülümseme ifadesi olmalıdır.)

7.Günün niyeti:”Bugün refah içinde olmayı, bolluk ve bereketi kendime çekmeyi  seçiyorum.”

8- Evden çıkacaksanız kapıdan çıkarken içinizden sevgi ile güçlü çıkıyorum ve sevgi ile güçlü döneceğimi biliyorum deyin. Eğer evden çıkmayacaksanız günün uygun saatinde aşağıdaki adımlara geçebilirsiniz.

Günün ipucu: Bugün çalışmanızın 5. günü ve refah enerjisi ile çalışacağız. Üzerinize mümkünse yeşil renkte bir giysi giyin yada yeşil bir aksesuar kullanın. Bir önceki gece refah enerjisi için programladığınız bir kuvarsı üzerinizde bulundurabilirsiniz.  Bugün en az 1.5 litre su için.

GÜN İÇİNDE YAPILMASI GEREKEN  2 UYGULAMA

Bugün iş yerinize girerken gülümseyin ve içeri girdiğiniz anda sizden yayılan yeşil renkli parlak bir ışığın tüm ofisinizi doldurduğunu düşünün. ( gözlerinizi kapatıp imgelemenize gerek yok, bunu bir an aklınıza getirmeniz ayda gözünüzün önüne getirmeniz yeterlidir)
Bugün sık sık içinizden refah enerjisini hayatıma davet ediyorum ve refah içinde yaşamayı seçiyorum deyin.
Bugün http://www.reikiturk.com/makaleler.html linkinde bulunan Bolluk ve Bereket bilinci isimli yazımı okumanızı öneririm.

Günün özel ödevi: Bugün birine bir yardımda bulunmanız gereklidir. Bu yardım maddi bir yardım olmalıdır. Bir hayır kurumuna küçük bir bağış yapabilir yada çevrenizde yardıma ihtiyacı olan biri varsa ona yardım edebilirsiniz. Bu işi bugün yapmanız gerekli, bunun için önceden araştırmanızı yapın ve bugün yardım işini gerçekleştirin. Bu atlanmaması gereken bir adımdır.

AKŞAM ÇALIŞMASI:

Akşam evinize geldiğiniz zaman öncelikle çok sağlıklı bir gün geçirerek evinize güvenle döndüğünüz için şükredin.
Akşam yemeğini hafif yeyin ve yemekten önce tekrar şükredin.
Bugün televizyon seyretmek yasak.
Akşam yatmadan mutlaka duş alın ve duştan sonra hafif bir aromatik yağ yada krem ile bedeninize masaj yapın.
Bugün akşam sebze yemeği yemeye ve et yemeklerinden uzak durmaya çalışın.
.
MEDİTASYON

Meditasyona başlamadan şu bilgileri okuyun: Auranızın gücü ve rengi de bolluk ve bereket enerjisini çekme kapasitenizi etkiler. İnsanların vücudunu çevreleyen elektromanyetik alana aura denir. Bu elektromanyetik alanın bir çok önemli fonksiyonu vardır. Evrensel enerjiyi vücudumuza alarak yaşamımızı idame ettirmemizi sağlayan chakralar aurada bulunurlar. Aynı zamanda vücudun çevresini sarmış bir kalkan görevi yapar. Eğer sağlam ve güçlü bir auramız varsa bize dışarıdan bir hastalığın yada negatif etkinin gelmesi düşünülemez. Ancak auramız zayıflamış veya yırtılmışsa negatif enerjilere ve hastalıklara çok daha açık hale geliriz. O halde auramızın güçlü ve sağlıklı olması fiziksel sağlığımız açısından çok önemlidir diyebiliriz. Bunun yanı sıra ruhsal zihinsel ve duygusal sağlığımız açısından da auramızın sağlıklı ve güçlü olması gerekmektedir.  Genelde maddi bolluk içinde yaşayan insanların auralarında bol miktarda yeşil renk vardır.

Önce meditasyon pozisyonunuzu alın.Eğer yapabiliyorsanız lotus oturuşu buna çok uygundur. Ancak yeni deneyim kazananlar genelde bu pozisyonu tam olarak başaramazlar. Yere bağdaş kurup oturmak sizin için daha kolay olabilir. Ancak omurganız mutlaka dik olmalıdır ve kesinlikle rahat bir durumda olmalısınız. Meditasyon esnasında vücudunuzda oluşacak bir rahatsızlık meditasyondan istediğini etkiyi almanızı zorlaştıracaktır. Eğer yere oturmak zor geliyorsa bunu bir sandalye üzerinde de yapabilirsiniz. Ancak kesinlikle yatağa yada yere uzanmayın. Bu gevşeme için uygun bir pozisyon olabilir ancak meditasyon için kesinlikle uygun değildir.

Şimdi derin nefesler almaya başlayın. Nefes alırken önce diyaframınız sonra göğsünüzün alt kısmı, daha sonra orta kısmı ve en son üst kısmı hava ile dolmalı. Nefesleriniz yavaş ve derin olmalı. Kafanızdan tüm düşünceleri uzaklaştırın ve sadece nefesinize konsantre olun. Eğer aklınıza farklı bir düşünce gelirse onu sadece izleyin. Bırakın beyninizden akıp gitsin siz nefesinize konsantre olmaya devam edin. Bu şekilde 1’den 10’a kadar nefes alın ve verin. Bu sırada gevşediğinizi ve tamamen rahatladığınız imgeleyin. Vücudunuzdaki tüm kaslar gevşesin ve hiç bir gerilim kalmasın. Kendinizi tamamen rahat bırakmanız ve gevşemeniz çok önemlidir. Ayrıca nefesi burnunuzdan alıp burnunuzdan vermenizde bir diğer önemli noktadır. Kesinlikle nefes alıp verirken ağzınızı kullanmayın.

Rahat bir şekilde nefes alıp vermeye devam ederken tüm çevrenizi parlak renkte beyaz bir ışıkla çevrelendiğini düşünün. Işığın içinde küçük ve parlak yuvarlak kürelerin olduğunu imgeleyin. Bu küreler tamamen pozitif enerji dolu ve tüm vücudunuzu çevreliyorlar. Küreler her renk olabilir. Bırakın hangi renk sizin için doğruysa o renk olsunlar yada rengarenk olsunlar. Bu küreler çevrenizi tamamen sarıyorlar ve çevrenizde birikmiş olan küçük siyah noktalara, çamurlu görüntülere, sislere kısaca auranızdaki tüm negatif enerjilere doğru hareket ediyorlar ve bu enerjileri içlerine alıyorlar. Daha sonra bu enerjileri içlerinde yok ediyorlar. Küçük bir küre çevrenizdeki siyah noktaya yaklaşıyor, onu içine alıyor ve artık o siyah nokta kürenin içinde bembeyaz pozitif enerji yüklü bir hale geliyor. Bu işlemi tüm siyah noktalar, çamurlu görünümler ve rahatsız edici görünümler için yapın. Tüm siyah noktaların ve çamurlu görünümlerin temizlendiğine emin olunca parlak küreciklere içinizden teşekkür edin ve onların size sevgiyle selam verip yavaşça uzaklaştıklarını imgeleyin.
Işık çevrenizi tamamen sarmış bir durumda artık auranız tertemiz ve hiç bir negatif enerji yok. Şimdi ışığın içine yeniden parlak renkli ancak ilkinden farklı olan küreciklerin geldiğini hayal edin. Bu küreler yeşil parlak bir renkten oluşuyor. Kürelerin sizin çevrenizi tamamen sardıklarını ve auratik alanınıza girerek sahip oldukları pozitif enerjiyi auranıza yüklediklerini hayal edin. Enerjiyi auranıza yükleyen kürenin rengi saf beyaz hale geliyor ve görevini yapmış olduğu için mutlu auranızın dışına çıkarak arkadaşlarının işini bitirmesini bekliyor. Küreleri siz yönlendirmeyin, sadece seyredin doğru renkte küre doğru noktaya gidecek ve pozitif enerjisini oraya bırakacaktır. Tüm kürelerin bu şekilde auranızı pozitif alanla yüklediğini imgeleyin. Tüm küreler pozitif enerjilerini yükledikten sonra saf beyaz bir renkte aura alanınızın dışına çıksınlar. Şimdi onlara sevgiyle teşekkür edin. Teşekkür ettiğiniz anda küreciklerin tekrar yeşil bir duruma geldiklerini imgeleyin. İhtiyacınız olduğunda onları tekrar davet etmek için iyi niyetlerinizle uğurlayın.
Artık auranız parlak yeşil bir renk almış durumda bir süre çevrenizdeki yeşil ışığı hissedin.
Bu şekilde bir kaç dakika meditasyon durumunda oturun. Tüm çevrenizin ışıkla dolu olduğunuz, auranızın tertemiz olduğunu ve auranızın çok güçlü çok canlı olduğunu imgeleyin.
Hazır olunca yavaş yavaş gözlerinizi açın ve meditasyon durumundan çıkın.

Gecenin son çalışması: Bu gece yatağınıza girdiğiniz zaman uyuyana kadar içinizden şu afirmasyonu tekrar edin. Tam uykuya dalana kadar söylemeye çalışın. Bu çok önemli bir çalışmadır ve elinizden geldiği kadar iyi bir şekilde yapmaya çalışın.

“Evrenin bolluk ve bereketi bana akıyor ve her geçen gün daha da zenginleşiyorum”

6.GÜN

1- Sabah mutlaka gülerek uyanın. Gözlerinizi açınca gülümseyin ve ilk önce şükredin. Bir sabah daha uyandığınız için, gözleriniz gördüğü için, kulaklarınız duyduğu için, bedeninizi istediğiniz gibi hareket ettirebildiğiniz için ve aklınıza her ne gelirse bunlar için şükredin. Şükretmeyi zorla bile olsa yapmanız gereklidir.

2- Yataktan yavaş hareketlerle kalkın ve banyoya giderek, elinizi, yüzünüzü ve ayaklarınızı ılık su ile yıkayın. Bu bedeninizdeki statik elektriği atmanıza yardımcı olacaktır.

3- Daha sonra yatağınıza sırtınız dik olacak şekilde oturun ve diyaframdan derin nefesler alın. Nefesi burnunuzdan alın ve burnunuzdan verin. Her bir nefesi aldığınızda içinizden ışık deyin ve nefesinizi verirken içinizden sevgi deyin. Bu evrene sevgi gönderme çalışmasıdır ve ne kadar çok sevgi gönderirseniz,size o kadar çok sevgi geri dönecektir. Bu nefes çalışmasını 2-3 dakika yapmanız yeterlidir.

4- Daha sonra 1 tatlı kaşığı badem yağına 2 damla lavanta ve 1 damla yasemin yağı ekleyin ve bu karışımı ellerinize, boynunuza ve ayak bileklerinize sürün. Bu karışım canlanmanıza ve enerjinizin artmasına yardım edecektir.

5- Kahvaltıdan önce mümkünse bir bardak ılık su için ve kahvaltınızı 15 20 dakika önce yapın. Kahvaltıda ağır şeyler yemeyin ve yemeğinizi
yemeden tekrar yemekleriniz için şükredin.

6- Evden çıkmadan aynanın karşısına geçin ve günün niyetini aynada kendinize bakarak ve gülümseyerek söyleyin (kağıttan okuyabilirsiniz ama arada bir kendinize gözlerinize bakın, bu kısım çok önemlidir ve yüzünüzde gülümseme ifadesi olmalıdır.)

6.Günün niyeti:”Bugün iç dünyamda huzuru bulmayı ve herkese huzur vermeyi seçiyorum.”

8- Evden çıkacaksanız kapıdan çıkarken içinizden sevgi ile güçlü çıkıyorum ve sevgi ile güçlü döneceğimi biliyorum deyin. Eğer evden çıkmayacaksanız günün uygun saatinde aşağıdaki adımlara geçebilirsiniz.

Günün ipucu: Bugün çalışmanızın 6. günü ve içsel huzur, dinginlik için çalışacağız. Bugün mümkünse üzerinizde mavi bir giysi olsun yada mavi aksesuar kullanın. Huzur için programladığınız bir kuvarsa taşı boynunuzda olabilir.

GÜN İÇİNDE YAPILMASI GEREKEN  2 UYGULAMA

Bugün elinizden geldiği kadar anda kalmaya çalışın. Arada bir işinizi bırakın ve ben şu anda buradayım şu işi yapıyorum şeklinde kendinize ne yaptığınızı söyleyin. Zihniniz gelecek yada geçmişte değil, anda kalmalı. Bunun için en etkisi yöntem derin bir nefes almak ve bedenimin içindeyim, andayım ve anı yaşıyorum diyerek kendinize telkinde bulunmaktır. Elinizden geldiği kadar bunu yapın.
Eğer reiki kullanıyorsanız bugün sık sık 3.gözünüze reiki verin. Eğer reiki kullanmıyorsanız gün içinde sık sık dikkatinizi 3.gözünüze verin.
Gün içinde 10-15 kere içinizden huzurlu olduğuma inanıyorum deyin.

Günün özel ödevi: Bugün size huzur veren en az 10 tane şeyi yazmanızı istiyorum. Bunu günün herhangi bir saatine yazabilirsiniz ancak yazdığınız kağıdı atmayın, güvenli bir yere kaldırın.

AKŞAM ÇALIŞMASI:

Akşam evinize geldiğiniz zaman öncelikle çok sağlıklı bir gün geçirerek evinize güvenle döndüğünüz için şükredin.
Akşam yemeğini hafif yeyin ve yemekten önce tekrar şükredin.
Bugün televizyon seyretmek yasak.
Akşam yatmadan mutlaka duş alın ve duştan sonra hafif bir aromatik yağ yada krem ile bedeninize masaj yapın.

MEDİTASYON

Önce meditasyon pozisyonunuzu alın.Eğer yapabiliyorsanız lotus oturuşu buna çok uygundur. Ancak yeni deneyim kazananlar genelde bu pozisyonu tam olarak başaramazlar. Yere bağdaş kurup oturmak sizin için daha kolay olabilir. Ancak omurganız mutlaka dik olmalıdır ve kesinlikle rahat bir durumda olmalısınız. Meditasyon esnasında vücudunuzda oluşacak bir rahatsızlık meditasyondan istediğini etkiyi almanızı zorlaştıracaktır. Eğer yere oturmak zor geliyorsa bunu bir sandalye üzerinde de yapabilirsiniz. Ancak kesinlikle yatağa yada yere uzanmayın. Bu gevşeme için uygun bir pozisyon olabilir ancak meditasyon için kesinlikle uygun değildir.

Şimdi derin nefesler almaya başlayın. Nefes alırken önce diyaframınız sonra göğsünüzün alt kısmı, daha sonra orta kısmı ve en son üst kısmı hava ile dolmalı. Nefesleriniz yavaş ve derin olmalı. Kafanızdan tüm düşünceleri uzaklaştırın ve sadece nefesinize konsantre olun. Eğer aklınıza farklı bir düşünce gelirse onu sadece izleyin. Bırakın beyninizden akıp gitsin siz nefesinize konsantre olmaya devam edin. Bu şekilde 1’den 10’a kadar nefes alın ve verin. Bu sırada gevşediğinizi ve tamamen rahatladığınız imgeleyin. Vücudunuzdaki tüm kaslar gevşesin ve hiç bir gerilim kalmasın. Kendinizi tamamen rahat bırakmanız ve gevşemeniz çok önemlidir. Ayrıca nefesi burnunuzdan alıp burnunuzdan vermenizde bir diğer önemli noktadır. Kesinlikle nefes alıp verirken ağzınızı kullanmayın.

Tamamen rahatlayınca beyaz parlak bir ışıkla çevrelendiğinizi düşünün. Pırıl pırıl ışıklı bir alanda sessizce oturuyorsunuz. Tamamen güvendesiniz ve sakinsiniz. Bütün bedeninizi bir sükunet kaplamış bir durumda. Sizden bu huzur ve dinginlik duygusuna odaklanmanızı istiyorum. Düşüncelerinizi boşaltın, aklınıza bir şey gelirse bu düşünceye takılmayın siz sadece bu huzur duygusuna odaklanın. Mümkün olduğu kadar fazla beyaz ışıklı alanda huzur içinde kalın. Kendinizi hazır hissedince “ Huzur enerjisini hayatıma davet ediyorum ve her zaman yanımda kalmasını seçiyorum deyin”

Bu şekilde bir kaç dakika meditasyon durumunda oturun. Hazır olunca yavaş yavaş gözlerinizi açın ve meditasyon durumundan çıkın.

Gecenin son çalışması: Bu gece yatağınıza girdiğiniz zaman uyuyana kadar içinizden şu afirmasyonu tekrar edin. Tam uykuya dalana kadar söylemeye çalışın. Bu çok önemli bir çalışmadır ve elinizden geldiği kadar iyi bir şekilde yapmaya çalışın.

“ Huzur içindeyim, hayatımda her şey yeterli ve tamamen güvendeyim”

7 .GÜN

1- Sabah mutlaka gülerek uyanın. Gözlerinizi açınca gülümseyin ve ilk önce şükredin. Bir sabah daha uyandığınız için, gözleriniz gördüğü için, kulaklarınız duyduğu için, bedeninizi istediğiniz gibi hareket ettirebildiğiniz için ve aklınıza her ne gelirse bunlar için şükredin. Şükretmeyi zorla bile olsa yapmanız gereklidir.

2- Yataktan yavaş hareketlerle kalkın ve banyoya giderek, elinizi, yüzünüzü ve ayaklarınızı ılık su ile yıkayın. Bu bedeninizdeki statik elektriği atmanıza yardımcı olacaktır.

3- Daha sonra yatağınıza sırtınız dik olacak şekilde oturun ve diyaframdan derin nefesler alın. Nefesi burnunuzdan alın ve burnunuzdan verin. Her bir nefesi aldığınızda içinizden ışık deyin ve nefesinizi verirken içinizden sevgi deyin. Bu evrene sevgi gönderme çalışmasıdır ve ne kadar çok sevgi gönderirseniz,size o kadar çok sevgi geri dönecektir. Bu nefes çalışmasını 2-3 dakika yapmanız yeterlidir.

4- Daha sonra 1 tatlı kaşığı badem yağına 2 damla lavanta ve 1 damla yasemin yağı ekleyin ve bu karışımı ellerinize, boynunuza ve ayak bileklerinize sürün. Bu karışım canlanmanıza ve enerjinizin artmasına yardım edecektir.

5- Kahvaltıdan önce mümkünse bir bardak ılık su için ve kahvaltınızı 15 20 dakika önce yapın. Kahvaltıda ağır şeyler yemeyin ve yemeğinizi
yemeden tekrar yemekleriniz için şükredin.

6- Evden çıkmadan aynanın karşısına geçin ve günün niyetini aynada kendinize bakarak ve gülümseyerek söyleyin (kağıttan okuyabilirsiniz ama arada bir kendinize gözlerinize bakın, bu kısım çok önemlidir ve yüzünüzde gülümseme ifadesi olmalıdır.)

7.Günün niyeti:”Bugün bana faydası olmayan tüm duyguları ve düşünceleri hayatımdan uzaklaştırmayı seçiyorum.”

8- Evden çıkacaksanız kapıdan çıkarken içinizden sevgi ile güçlü çıkıyorum ve sevgi ile güçlü döneceğimi biliyorum deyin. Eğer evden çıkmayacaksanız günün uygun saatinde aşağıdaki adımlara geçebilirsiniz.

Günün ipucu: Bugün çalışmanızın 7. günü ve eski acıların etkisinden kurtulmak için çalışacağız. Bugün mümkünse üzerinizde siyah bir giysi olsun. Bugün bol bol su içmelisiniz. Bugün kahve ve asitli içecekler tüketmeniz yasaktır.

GÜN İÇİNDE YAPILMASI GEREKEN  3 UYGULAMA

Bugün sık sık kendinize artık ihtiyacım kalmayan ve bana acı veren tüm duygularımdan arınmayı seçiyorum deyin.
Eğer reiki biliyorsanız bugün bir elinizi solar bir elinizi 3.göz chakrasına koyarak kendinize reiki verin. ( Reiki bilmiyorsanız bu şıkkı uygulayamazsınız)
Bugün zihinsel olarak yeni bir yaşama başlama duygusunda olmaya çalışın.

Günün özel ödevi: Bugün sizi etkilediğine inandığınız tüm acılarınızı, sizi üzen her şeyi bir kağıda tek tek yazmanızı istiyorum. Kağıdı sizden başka kimse görmeyecek, bu nedenle içinizden geldiği gibi yazın. Ancak sadece sizi üzen şeyleri yazı, içinde olumlu bakışsınız, konudan aldığınız dersler olmasın. Sadece acılarınızı yalın bir şekilde yazın. Sonra kağıdı sol elinize alın ve “Tüm acılarımı biliyorum, varlıklarını kabul ediyorum. Ancak artık size ihtiyacım kalmadı sizi hayatımdan sevgiyle gönderiyorum” deyin. Daha sonra bu kağıdı yakın ve küllerini açık havaya savurun. Küllerini savururken “Tüm acılarımı hayatımdan gönderdim” deyin.

MEDİTASYON

Önce meditasyon pozisyonunuzu alın.Eğer yapabiliyorsanız lotus oturuşu buna çok uygundur. Ancak yeni deneyim kazananlar genelde bu pozisyonu tam olarak başaramazlar. Yere bağdaş kurup oturmak sizin için daha kolay olabilir. Ancak omurganız mutlaka dik olmalıdır ve kesinlikle rahat bir durumda olmalısınız. Meditasyon esnasında vücudunuzda oluşacak bir rahatsızlık meditasyondan istediğini etkiyi almanızı zorlaştıracaktır. Eğer yere oturmak zor geliyorsa bunu bir sandalye üzerinde de yapabilirsiniz. Ancak kesinlikle yatağa yada yere uzanmayın. Bu gevşeme için uygun bir pozisyon olabilir ancak meditasyon için kesinlikle uygun değildir.

Şimdi derin nefesler almaya başlayın. Nefes alırken önce diyaframınız sonra göğsünüzün alt kısmı, daha sonra orta kısmı ve en son üst kısmı hava ile dolmalı. Nefesleriniz yavaş ve derin olmalı. Kafanızdan tüm düşünceleri uzaklaştırın ve sadece nefesinize konsantre olun. Eğer aklınıza farklı bir düşünce gelirse onu sadece izleyin. Bırakın beyninizden akıp gitsin siz nefesinize konsantre olmaya devam edin. Bu şekilde 1’den 10’a kadar nefes alın ve verin. Bu sırada gevşediğinizi ve tamamen rahatladığınız imgeleyin. Vücudunuzdaki tüm kaslar gevşesin ve hiç bir gerilim kalmasın. Kendinizi tamamen rahat bırakmanız ve gevşemeniz çok önemlidir. Ayrıca nefesi burnunuzdan alıp burnunuzdan vermenizde bir diğer önemli noktadır. Kesinlikle nefes alıp verirken ağzınızı kullanmayın.

Kendinizi hazır hissedince sol elinizi kalbinizin üzerine koyun ve kalbinize sevgi enerjisi gönderin. Kendinizi sevdiğinizi hissetmeye çalışın. Yeterince bunu yaptığınızı hissettiğinizde ellerinizi normal pozisyonuna döndürün ve kendi çocukluk halinizi gözünüzde canlandırın. Kendinizi küçük bir çocuk olarak düşünün. Hatırlayabildiğiniz en küçük yaşınıza gidin, yada eski bir resminize bakarak bebeklik yaşlarınızı bile düşünebilirsiniz. Sonra o küçük çocuğun yanına gidin. Onun gözlerine bakın ve onu kucağınıza alın. Ona sevginizi verin. Ona sarılarak şunu söyleyin. “ Hayatında bir çok acın olacak, bir çok şeyi yanlış yapacaksın, bir çok pişmanlık yaşayacaksın. Ancak ne olursa olsun ben seni her zaman seveceğim, her zaman yanında olacağım. Sen çok değerlisin ve tüm acılarınla bir gün vedalaşacaksın. İşte bu gün o gün. Bugün acılarınla vedalaşıyorsun ve bugün yeniden arınıyorsun. Seni masumiyetine ve temizliğine yeniden kavuşuyorum” Bu kısmı aynı bu şekilde söylemek zorunda değilsiniz ama asıl içerik bu olmalı. Bu esnada ağlayabilirsiniz, farklı duygular yaşayabilirsiniz, bunların hepsi normal,hatta iyidir. İstediğiniz kadar bu çocuğa sarılın ve ona yeniden onunla bir araya gelmeye söz verin.

Bu şekilde bir kaç dakika meditasyon durumunda oturun. Hazır olunca yavaş yavaş gözlerinizi açın ve meditasyon durumundan çıkın.

Gecenin son çalışması: Bu gece yatağınıza girdiğiniz zaman uyuyana kadar içinizden şu afirmasyonu tekrar edin. Tam uykuya dalana kadar söylemeye çalışın. Bu çok önemli bir çalışmadır ve elinizden geldiği kadar iyi bir şekilde yapmaya çalışın.

“ Arındım, tazelendim ve olumlu duygularla dopdoluyum”

8.GÜN

Bugün 7.günde yaptıklarınızı bir kere daha tekrarlayacaksınız. Sadece meditasyonunuz farklı olacak. 7.gün çalışması çok önemli bir çalışmadır ve 2 gün üst üste yapmak gereklidir.

MEDİTASYON

Önce meditasyon pozisyonunuzu alın.Eğer yapabiliyorsanız lotus oturuşu buna çok uygundur. Ancak yeni deneyim kazananlar genelde bu pozisyonu tam olarak başaramazlar. Yere bağdaş kurup oturmak sizin için daha kolay olabilir. Ancak omurganız mutlaka dik olmalıdır ve kesinlikle rahat bir durumda olmalısınız. Meditasyon esnasında vücudunuzda oluşacak bir rahatsızlık meditasyondan istediğini etkiyi almanızı zorlaştıracaktır. Eğer yere oturmak zor geliyorsa bunu bir sandalye üzerinde de yapabilirsiniz. Ancak kesinlikle yatağa yada yere uzanmayın. Bu gevşeme için uygun bir pozisyon olabilir ancak meditasyon için kesinlikle uygun değildir.

Şimdi derin nefesler almaya başlayın. Nefes alırken önce diyaframınız sonra göğsünüzün alt kısmı, daha sonra orta kısmı ve en son üst kısmı hava ile dolmalı. Nefesleriniz yavaş ve derin olmalı. Kafanızdan tüm düşünceleri uzaklaştırın ve sadece nefesinize konsantre olun. Eğer aklınıza farklı bir düşünce gelirse onu sadece izleyin. Bırakın beyninizden akıp gitsin siz nefesinize konsantre olmaya devam edin. Bu şekilde 1’den 10’a kadar nefes alın ve verin. Bu sırada gevşediğinizi ve tamamen rahatladığınız imgeleyin. Vücudunuzdaki tüm kaslar gevşesin ve hiç bir gerilim kalmasın. Kendinizi tamamen rahat bırakmanız ve gevşemeniz çok önemlidir. Ayrıca nefesi burnunuzdan alıp burnunuzdan vermenizde bir diğer önemli noktadır. Kesinlikle nefes alıp verirken ağzınızı kullanmayın.

Hazır olduğunuzda 3.gözünüzden çıkan simsiyah bir bulut imgeleyin. Bu bulut çıkarken içinizden “Tüm zihinsel korkularımı, olumsuz düşüncelerimi ve zihinsel parazitleri zihnimden uzaklaştırıyorum” deyin. Siyah bulut çıkarken mor bir baloncuğun içine dolsun ve 3.gözünüzden tüm siyah bulutun çıkışı bitince içi siyah dumanla dolmuş olan mor balonun içindeki siyahlığın beyaz bir ışığa döndüğünü imgeleyin ve bu mor balonu evrene gönderin. ( sadece evrene gönderiyorum diyerek uzaklaşmasını düşünmeniz yeterlidir)

Daha sonra artık zihinsel olarak özgürüm demelisiniz. Bir süre rahatlığı hissederek bekleyin. Hazır olunca yavaş yavaş gözlerinizi açın ve meditasyon durumundan çıkın.

Gecenin son çalışması: Bu gece yatağınıza girdiğiniz zaman uyuyana kadar içinizden şu afirmasyonu tekrar edin. Tam uykuya dalana kadar söylemeye çalışın. Bu çok önemli bir çalışmadır ve elinizden geldiği kadar iyi bir şekilde yapmaya çalışın.

“ Arındım, tazelendim ve olumlu duygularla dopdoluyum”

30 Günlük Arınma Programı- Bölüm 1

Merhaba,

30 günlük arıma programı bir kere çalışma olarak yaptığım ancak bir daha fırsat bulamadığım için yapamadığım bir çalışmadır. Bu program daha önceden bildiğiniz yada bilmediğiniz bazı uygulamaları düzenli olarak yapmanız için özel olarak hazırlanmıştır. Uzun zaman sonra blogda sizlerle paylaşmak istedim, düzenli olarak uygulayanlar çok faydasını göreceklerdir.

Yoğunluğum nedeniyle blogdan gelen sorulara yada yorumlara yanıt vermekte zorlanıyorum. Soru soran ve yanıt alamayan herkesten bu nedenle özür dilerim ancak çalışmalarım nedeniyle blogu sadece bilgi vermek için kullanıyorum., bu alandan kişisel danışmanlık vermem mümkün olmuyor. Bundan sonra da sorulara yanıt vermek konusunda zorluklarım olacaktır bu konudaki anlayışınız için teşekkür ederim. Verdiğim bilgilerin herkesin hayrına olmasını seçiyorum.

BÖLÜM 1

1.GÜN

1- Sabah mutlaka gülerek uyanın. Gözlerinizi açınca gülümseyin ve ilk önce şükredin. Bir sabah daha uyandığınız için, gözleriniz gördüğü için, kulaklarınız duyduğu için, bedeninizi istediğiniz gibi hareket ettirebildiğiniz için ve aklınıza her ne gelirse bunlar için şükredin. Şükretmeyi zorla bile olsa yapmanız gereklidir.

2- Yataktan yavaş hareketlerle kalkın ve banyoya giderek, elinizi, yüzünüzü ve ayaklarınızı ılık su ile yıkayın. Bu bedeninizdeki statik elektriği atmanıza yardımcı olacaktır.

3- Daha sonra yatağınıza sırtınız dik olacak şekilde oturun ve diyaframdan derin nefesler alın. Nefesi burnunuzdan alın ve burnunuzdan verin. Her bir nefesi aldığınızda içinizden ışık deyin ve nefesinizi verirken içinizden sevgi deyin. Bu evrene sevgi gönderme çalışmasıdır ve ne kadar çok sevgi gönderirseniz,size o kadar çok sevgi geri dönecektir. Bu nefes çalışmasını 2-3 dakika yapmanız yeterlidir.

4- Daha sonra 1 tatlı kaşığı badem yağına 2 damla lavanta ve 1 damla yasemin yağı ekleyin ve bu karışımı ellerinize, boynunuza ve ayak bileklerinize sürün. Bu karışım canlanmanıza ve enerjinizin artmasına yardım edecektir.

5- Kahvaltıdan önce mümkünse bir bardak ılık su için ve kahvaltınızı 15 20 dakika önce yapın. Kahvaltıda ağır şeyler yemeyin ve yemeğiniziyemeden tekrar yemekleriniz için şükredin.

6- Eğer yalnız yaşamıyorsanız bugün ailenizden bir kişiye seni seviyorum deyin. (zor olabilir ama bunu mutlaka yapmalısınız)

7- Evden çıkmadan aynanın karşısına geçin ve günün niyetini aynada kendinize bakarak ve gülümseyerek söyleyin (kağıttan okuyabilirsiniz ama arada bir kendinize gözlerinize bakın, bu kısım çok önemlidir ve yüzünüzde gülümseme ifadesi olmalıdır.)

1.Günün niyeti:”Bugün enerjimi doğru kullanmayı doğru kararları vermeyi tüm işlerimde başarılı olmayı ve çok mutlu bir gün geçirmeyi seçiyorum.”

8- Evden çıkacaksanız kapıdan çıkarken içinizden sevgi ile güçlü çıkıyorum ve sevgi ile güçlü döneceğimi biliyorum deyin. Eğer evden çıkmayacaksanız günün uygun saatinde aşağıdaki adımlara geçebilirsiniz.

Günün ipucu: Bugün çalışmanızın ilk günü üzerinize değişiminizi kolaylaştırması ve olumlu hale getirmesi için programlanmış bir kuvars alın ve yine mümkünse sarı renk bir giysi giyin veya sarı renk aksesuar takın. Bu detaylar değişiminizi hızlandırmak ve olumlu hale getirmek için faydalıdır.

GÜN İÇİNDE YAPILMASI GEREKEN İKİ UYGULAMA

 1. Bugün iş yerinize girerken gülümseyin ve içeri girdiğiniz anda sizden yayılan parlak bir ışığın tüm ofisinizi doldurduğunu düşünün. ( gözlerinizi kapatıp imgelemenize gerek yok, bunu bir an aklınıza getirmeniz ayda gözünüzün önüne getirmeniz yeterlidir)
 2. Ofisinize girdikten sonra kendi kendinize bugün işlerimde en yüksek başarıyı elde edeceğime inanıyorum deyin. (Eğer çalışmıyorsanız evinizde bu cümleyi birkaç kere de olsa tekrarlayın.

Bugün tamamladığınız her işten sonra kendimi kutluyorum, harika bir iş başardım demelisiniz. İş yerinde çalışırken en küçük bir iş bile yapsanız bu ifadeyi tekrarlayın. Eğer herhangi bir işi yetiştiremezseniz, bu durumda da kendimi kutluyorum, gerçekten çok yol aldım, yada bu işi yapabileceğimi bildiğim için kendimi kutluyorum deyin.

Gün içinde eğer fırsat bulabilirseniz birkaç dakika gözlerinizi kapatın ve parlak beyaz bir ışığın çevrenizi sardığını ve sizi koruduğunu, rahatlattığını imgeleyin.

AKŞAM ÇALIŞMASI:

 • Akşam evinize geldiğiniz zaman öncelikle çok sağlıklı bir gün geçirerek evinize güvenle döndüğünüz için şükredin.
 • Akşam yemeğini hafif yeyin ve yemekten önce tekrar şükredin.
 • Bugün televizyon seyretmek yasak. Ancak güzel rahatlatıcı bir müzik dinleyebilirsiniz.
 • Akşam yatmadan mutlaka duş alın ve duştan sonra hafif bir aromatik yağ yada krem ile bedeninize masaj yapın.

GÜNÜN MEDİTASYONU

CHAKRA MEDİTASYONU

Önce meditasyon pozisyonunuzu alın.Eğer yapabiliyorsanız lotus oturuşu buna çok uygundur. Ancak yeni deneyim kazananlar genelde bu pozisyonu tam olarak başaramazlar. Yere bağdaş kurup oturmak sizin için daha kolay olabilir. Ancak omurganız mutlaka dik olmalıdır ve kesinlikle rahat bir durumda olmalısınız. Meditasyon esnasında vücudunuzda oluşacak bir rahatsızlık meditasyondan istediğini etkiyi almanızı zorlaştıracaktır. Eğer yere oturmak zor geliyorsa bunu bir sandalye üzerinde de yapabilirsiniz. Ancak kesinlikle yatağa yada yere uzanmayın. Bu gevşeme için uygun bir pozisyon olabilir ancak meditasyon için kesinlikle uygun değildir.

Şimdi derin nefesler almaya başlayın. Nefes alırken önce diyaframınız sonra göğsünüzün alt kısmı, daha sonra orta kısmı ve en son üst kısmı hava ile dolmalı. Nefesleriniz yavaş ve derin olmalı. Kafanızdan tüm düşünceleri uzaklaştırın ve sadece nefesinize konsantre olun. Eğer aklınıza farklı bir düşünce gelirse onu sadece izleyin. Bırakın beyninizden akıp gitsin siz nefesinize konsantre olmaya devam edin. Bu şekilde 1’den 10’a kadar nefes alın ve verin. Bu sırada gevşediğinizi ve tamamen rahatladığınız imgeleyin. Vücudunuzdaki tüm kaslar gevşesin ve hiç bir gerilim kalmasın. Kendinizi tamamen rahat bırakmanız ve gevşemeniz çok önemlidir. Ayrıca nefesi burnunuzdan alıp burnunuzdan vermenizde bir diğer önemli noktadır. Kesinlikle nefes alıp verirken ağzınızı kullanmayın.

Şimdi kuyruk sokumunuza konsantre olun. Tam kuyruk sokumunuzun bulunduğu noktaya dikkatinizi verin. Ancak kendinizi kesinlikle sıkmayın ve zorlamayın. Nefes alıp vermeye devam ederken dikkatiniz kuyruk sokumunuzda bulunan kök chakranızda olsun. Nefesinizi burnunuzdan değil bu noktadan aldığınızı ve nefesinizin renginin kırmızı olduğunu imgeleyin. Daha sonra aynı şekilde kırmızı renk havayı bu noktadan dışarıya verin. Bunu tam 10 kere tekrarlayın.

Daha sonra dikkatinizi sakral chakranızın bulunduğu cinsel organlarınızın biraz üzerine verin. Bu noktaya yoğunlaşın ancak kendinizi sıkmayın. Bir kaç kere normal (renksiz) nefes alıp verin. Nefeslerinizin derin ve yavaş olması gerektiğini unutmayın. Önce diyaframınız, sonra akciğerlerinizin alt kısmı, sonra orta ve en son üst kısmı şişiyor. Ancak kendinizi fazla da zorlamayın. Önemli olan ritmik ,derin ve diyaframında kullanarak yavaş nefes alıp vermek. Bir kaç nefesten sonra bu noktadan turuncu renkte nefes alıp verdiğinizi imgeleyin. Nefesinizi burnunuzda değil, sakral chakranızdan alıp verdiğinizi imgeleyin. Bu şekilde 10 kere nefes alıp verin.

Daha sonra göbek deliğinizin 2 cm altında bulunan solar pleksus chakranıza odaklanın. Dikkatinizi bu noktaya verirken bir kaç kere burnunuzdan normal(renksiz) nefes alıp verin. Kendinizi hazır hissedince bu chakradan sarı renkte nefes alıp verdiğinizi imgeleyin. Nefesiniz sarı renkte ve solar pleksus chakranızdan vücudunuza giriyor ve yine buradan çıkıyor. Bu şekilde 10 kere nefes alıp verin.

Sırada kalp chakranız var. Tam kalbinizin hizasında göğüslerin ortasında bulunan bu chakranıza konsantre olun. Bu sırada bir kaç kere nefes alıp vermeye devam edin. Dikkatinizi tam olarak bu chakraya yönlendirdikten sonra buradan yeşil renkte nefes alıp verdiğinizi imgeleyin. Ancak yeşil renk canlı ve parlak bir yeşil olsun. Kesinlikle koyu ve sizi rahatsız edecek bir ton imgelemeyin. Eğer duygusal yaşamınızda bazı sorunlarınız varsa yeşil renk yerine pembe rengi de bu bölgeden soluğunuzu imgeleyebilirsiniz. Bu şekilde nefes alıp verme işlemini 10 kere yapın.

Kalp chakrasından sonra boğazınızda adem çukuru denen çukurda bulunan boğaz chakranıza konsantre olun. Dikkatinizi bu noktaya verirken bir kaç kere burnunuzdan derin nefes alıp vermeye devam edin.Kendinizi hazır hissedince bu bölgeden mavi renkte nefes alıp verdiğinizi imgeleyin. Bunun için en uygun renk gök mavisidir. Çok koyu yada çok açık bir mavi imgelemeyin. Bu şekilde 10 kere nefes alıp verin.

Daha sonra iki kaşınızın arasındaki boşlukta bulunan üçüncü gözünüze odaklanın. Dikkatinizi bu noktaya verirken bir kaç kere burnunuzdan derin nefes alıp vermeye devam edin. Kendinizi hazır hissedince bu bölgeden lacivert renkte nefes alıp verdiğinizi imgeleyin. Lacivert yerine gece mavisi rengiyle de nefes alıp verebilirsiniz. Bu şekilde 10 kere nefes alıp verin.

Sırada tepe chakranız var. Başınızın üst ön tarafında bulunan noktaya odaklanın. Burası bebeklerde bulunan ancak büyüdükçe kapanan bıngıldak noktasıdır. Tam yerini bilmiyorsanız sadece tepe ön tarafa odaklanın chakranız aktif hale geçecektir. Hatta titreşimleri algıladıkça tam olarak yerini de tespit etmiş olursunuz. Dikkatinizi bu noktaya verirken bir kaç kere burnunuzdan derin nefes alıp vermeye devam edin. Kendinizi hazır hissedince bu bölgeden mor renkte nefes alıp verdiğinizi imgeleyin. Bu şekilde 10 kere nefes alıp verin.

Şimdi çevrenize çok parlak ve çok güzel bir ışık geldiğini ve sizi bir koza şeklinde çevrelediğini imgeleyin. Işığın rengini beyaz, altın sarısı yada gümüş rengi olarak imgeleyebilirisiniz. Yada bırakın en doğru renk neyse o renk olsun. Bu ışık kozası sizi, tüm odanızı ve hatta tüm dünyayı sarıyor. Kendinizi çok canlı ve çok iyi hissediyorsunuz. Bu ışı kozasına sadece iyi ve güzel olan şeylerin girebileceğini kötü olanların asla giremeyeceğini düşünün. İçinizden ışığın bilinciyle bağlantı kurduğunuzu ve ne zaman isterseniz çevrenizi kuşatacağını ve negatif olan şeylerin size yaklaşmasına engel olacağını tekrarlayın. Bu şekilde istediğiniz kadar durabilirsiniz. Ancak en az 3-5 dakika ışık ile bağlantı kurmanız sizin için iyi olacaktır.

Yavaş yavaş gözlerinizi açın ve dünyaya dönün. Meditasyonunuzdan sonra bol bol su içebilirsiniz. Ayrıca güzel bir bitki çayı da iyi gelecektir.

Günün ipucu: Bugün çalışmanızın ilk günü üzerinize değişiminizi kolaylaştırması ve olumlu hale getirmesi için programlanmış bir kuvars alın ve yine mümkünse sarı renk bir giysi giyin veya sarı renk aksesuar takın. Bu detaylar değişiminizi hızlandırmak ve olumlu hale getirmek için faydalıdır.

2.GÜN

1- Sabah mutlaka gülerek uyanın. Gözlerinizi açınca gülümseyin ve ilk önce şükredin. Bir sabah daha uyandığınız için, gözleriniz gördüğü için, kulaklarınız duyduğu için, bedeninizi istediğiniz gibi hareket ettirebildiğiniz için ve aklınıza her ne gelirse bunlar için şükredin. Şükretmeyi zorla bile olsa yapmanız gereklidir.

2- Yataktan yavaş hareketlerle kalkın ve banyoya giderek, elinizi, yüzünüzü ve ayaklarınızı ılık su ile yıkayın. Bu bedeninizdeki statik elektriği atmanıza yardımcı olacaktır.

3- Daha sonra yatağınıza sırtınız dik olacak şekilde oturun ve diyaframdan derin nefesler alın. Nefesi burnunuzdan alın ve burnunuzdan verin. Her bir nefesi aldığınızda içinizden ışık deyin ve nefesinizi verirken içinizden sevgi deyin. Bu evrene sevgi gönderme çalışmasıdır ve ne kadar çok sevgi gönderirseniz,size o kadar çok sevgi geri dönecektir. Bu nefes çalışmasını 2-3 dakika yapmanız yeterlidir.

4- Daha sonra 1 tatlı kaşığı badem yağına 2 damla lavanta ve 1 damla yasemin yağı ekleyin ve bu karışımı ellerinize, boynunuza ve ayak bileklerinize sürün. Bu karışım canlanmanıza ve enerjinizin artmasına yardım edecektir.

5- Kahvaltıdan önce mümkünse bir bardak ılık su için ve kahvaltınızı 15 20 dakika önce yapın. Kahvaltıda ağır şeyler yemeyin ve yemeğinizi yemeden tekrar yemekleriniz için şükredin.

6- Bugün yalnız yaşamıyorsanız ailenizden bir kişiye onun fikirlerine değer verdiğinizi ve onu önemsediğinizi söyleyin.

7- Evden çıkmadan aynanın karşısına geçin ve günün niyetini aynada kendinize bakarak ve gülümseyerek söyleyin (kağıttan okuyabilirsiniz ama arada bir kendinize gözlerinize bakın, bu kısım çok önemlidir ve yüzünüzde gülümseme ifadesi olmalıdır.)

2.Günün niyeti:”Bugün kendimi sevmeyi,kendi değerimi bilmeyi ve kendimi affetmeyi seçiyorum” deyin.

8- Evden çıkacaksanız kapıdan çıkarken içinizden sevgi ile güçlü çıkıyorum ve sevgi ile güçlü döneceğimi biliyorum deyin. Eğer evden çıkmayacaksanız günün uygun saatinde aşağıdaki adımlara geçebilirsiniz.

Günün ipucu: Bugün daha çok sevgi duygusu ile çalışacağız. Bunun için pembe renkli bir giysi giyebilirsiniz. Eğer imkanınız varsa üzerinizde pembe bir kuvars bulundurabilir, yada sevgiyi size çekmesi için önceden programladığınız bir kuvarsa boyunuza takabilirsiniz.

GÜN İÇİNDE YAPILMASI GEREKEN İKİ UYGULAMA

 • Bugün iş yerinize girerken gülümseyin ve içeri girdiğiniz anda sizden yayılan parlak pembe bir ışığın tüm ofisinizi doldurduğunu düşünün. ( gözlerinizi kapatıp imgelemenize gerek yok, bunu bir an aklınıza getirmeniz ayda gözünüzün önüne getirmeniz yeterlidir)
 • Ofisinize girdikten sonra kendi kendinize bugün işlerimde en doğru kararları vereceğime inanıyorum deyin.

Bugün verdiğiniz her karardan sonra kendimi kutluyorum, çok doğru bir karar verdim demelisiniz. İş yerinde çalışırken en küçük bir karar bile verseniz bu ifadeyi tekrarlayın. Eğer herhangi bir konuda kararsız kalırsanız, bu konuda en doğru kararı vereceğimi biliyorum deyin.

Gün içinde eğer fırsat bulabilirseniz birkaç dakika gözlerinizi kapatın ve parlak pembe bir ışığın çevrenizi sardığını ve sizi koruduğunu, rahatlattığını imgeleyin.

AKŞAM ÇALIŞMASI:

 • Akşam evinize geldiğiniz zaman öncelikle çok sağlıklı bir gün geçirerek evinize güvenle döndüğünüz için şükredin.
 • Akşam yemeğini hafif yeyin ve yemekten önce tekrar şükredin.
 • Bugün televizyon seyretmek yasak. Ancak güzel rahatlatıcı bir müzik dinleyebilirsiniz.
 • Akşam yatmadan mutlaka duş alın ve duştan sonra hafif bir aromatik yağ yada krem ile bedeninize masaj yapın.

GÜNÜN MEDİTASYONU

Önce meditasyon pozisyonunuzu alın.Eğer yapabiliyorsanız lotus oturuşu buna çok uygundur. Ancak yeni deneyim kazananlar genelde bu pozisyonu tam olarak başaramazlar. Yere bağdaş kurup oturmak sizin için daha kolay olabilir. Ancak omurganız mutlaka dik olmalıdır ve kesinlikle rahat bir durumda olmalısınız. Meditasyon esnasında vücudunuzda oluşacak bir rahatsızlık meditasyondan istediğini etkiyi almanızı zorlaştıracaktır. Eğer yere oturmak zor geliyorsa bunu bir sandalye üzerinde de yapabilirsiniz. Ancak kesinlikle yatağa yada yere uzanmayın. Bu gevşeme için uygun bir pozisyon olabilir ancak meditasyon için kesinlikle uygun değildir.

Şimdi derin nefesler almaya başlayın. Nefes alırken önce diyaframınız sonra göğsünüzün alt kısmı, daha sonra orta kısmı ve en son üst kısmı hava ile dolmalı. Nefesleriniz yavaş ve derin olmalı. Kafanızdan tüm düşünceleri uzaklaştırın ve sadece nefesinize konsantre olun. Eğer aklınıza farklı bir düşünce gelirse onu sadece izleyin. Bırakın beyninizden akıp gitsin siz nefesinize konsantre olmaya devam edin. Bu şekilde 1’den 10’a kadar nefes alın ve verin. Bu sırada gevşediğinizi ve tamamen rahatladığınız imgeleyin. Vücudunuzdaki tüm kaslar gevşesin ve hiç bir gerilim kalmasın. Kendinizi tamamen rahat bırakmanız ve gevşemeniz çok önemlidir. Ayrıca nefesi burnunuzdan alıp burnunuzdan vermenizde bir diğer önemli noktadır. Kesinlikle nefes alıp verirken ağzınızı kullanmayın.

Dikkatinizi kalp chakranıza verin ve kalp chakranızdan siyah pis bir dumanın yavaşça dışarı çıktığını imgeleyin. Bu duman yavaşça dışarı çıkıyor ve tam önünüzde toplanıyor. İçinizden kalbimdeki tüm öfkeyi, tüm kızgınlıkları, tüm acıları ve tüm hayal kırıklıklarını çıkartıyorum deyin. Bir süre sonra dumanın çıkması bitince bu dumanı mor renkli bir balonun içine koyun ve dumanın beyaz renge dönüştüğünü görün. Daha sonra imgeleyerek bu balonu evrene gönderin.

Tekrar dikkatinizi kalp chakranıza verin ve pembe renkli bir ışığın kalp chakranızın içine girdiğini ve kalp chakranızı tamamen doldurduğunuzu imgeleyin.

Hazır olunca içinizden kalbimi sevgiyle dolduruyorum, kendimi seviyorum ve kendimi affediyorum deyin.

Yavaş yavaş gözlerinizi açın ve dünyaya dönün. Meditasyonunuzdan sonra bol bol su içebilirsiniz. Ayrıca güzel bir bitki çayı da iyi gelecektir.

Gecenin son çalışması: Bu gece yatağınıza girdiğiniz zaman uyuyana kadar içinizden şu afirmasyonu tekrar edin. Tam uykuya dalana kadar söylemeye çalışın. Bu çok önemli bir çalışmadır ve elinizden geldiği kadar iyi bir şekilde yapmaya çalışın.

Kendimi seviyorum, kendimi affediyorum,hayatıma giren herkesi affediyorum”


3 .GÜN

1- Sabah mutlaka gülerek uyanın. Gözlerinizi açınca gülümseyin ve ilk önce şükredin. Bir sabah daha uyandığınız için, gözleriniz gördüğü için, kulaklarınız duyduğu için, bedeninizi istediğiniz gibi hareket ettirebildiğiniz için ve aklınıza her ne gelirse bunlar için şükredin. Şükretmeyi zorla bile olsa yapmanız gereklidir.

2- Yataktan yavaş hareketlerle kalkın ve banyoya giderek, elinizi, yüzünüzü ve ayaklarınızı ılık su ile yıkayın. Bu bedeninizdeki statik elektriği atmanıza yardımcı olacaktır.

3- Daha sonra yatağınıza sırtınız dik olacak şekilde oturun ve diyaframdan derin nefesler alın. Nefesi burnunuzdan alın ve burnunuzdan verin. Her bir nefesi aldığınızda içinizden ışık deyin ve nefesinizi verirken içinizden sevgi deyin. Bu evrene sevgi gönderme çalışmasıdır ve ne kadar çok sevgi gönderirseniz,size o kadar çok sevgi geri dönecektir. Bu nefes çalışmasını 2-3 dakika yapmanız yeterlidir.

4- Daha sonra 1 tatlı kaşığı badem yağına 2 damla lavanta ve 1 damla yasemin yağı ekleyin ve bu karışımı ellerinize, boynunuza ve ayak bileklerinize sürün. Bu karışım canlanmanıza ve enerjinizin artmasına yardım edecektir.

5- Kahvaltıdan önce mümkünse bir bardak ılık su için ve kahvaltınızı 15 20 dakika önce yapın. Kahvaltıda ağır şeyler yemeyin ve yemeğinizi yemeden tekrar yemekleriniz için şükredin.

6- Evden çıkmadan aynanın karşısına geçin ve günün niyetini aynada kendinize bakarak ve gülümseyerek söyleyin (kağıttan okuyabilirsiniz ama arada bir kendinize gözlerinize bakın, bu kısım çok önemlidir ve yüzünüzde gülümseme ifadesi olmalıdır.)

3.Günün niyeti:”Bugün kendime değer vermeyi, gerçek gücümü fark etmeyi ve potansiyelimi doğru olarak kullanmayı seçiyorum” deyin.

8- Evden çıkacaksanız kapıdan çıkarken içinizden sevgi ile güçlü çıkıyorum ve sevgi ile güçlü döneceğimi biliyorum deyin. Eğer evden çıkmayacaksanız günün uygun saatinde aşağıdaki adımlara geçebilirsiniz.

Günün ipucu: Bugün çalışmanızın 3.günü ve bugün özdeğer duygusu ile çalışacağız. Bunun için üzerinizde kendinize değer vermek için programladığınız bir kuvars ya da bir sitrin taşı bulundurabilirsiniz. Sitrin de iyi programlanabilir bir taştır. Ayrıca bugün kıyafetlerinizi özenle seçmenizi istiyorum. En kaliteli giysinizi giyin, en iyi takılarınızı takın,en iyi parfümünüzü takın. Kendinize en üst düzeyde özenmeniz gereklidir.

GÜN İÇİNDE YAPILMASI GEREKEN İKİ UYGULAMA

 • Bugün iş yerinize girerken gülümseyin ve içeri girdiğiniz anda sizden yayılan parlak sarı bir ışığın tüm ofisinizi doldurduğunu düşünün. ( gözlerinizi kapatıp imgelemenize gerek yok, bunu bir an aklınıza getirmeniz ayda gözünüzün önüne getirmeniz yeterlidir)
 • Ofisinize girdikten sonra derin bir nefes alın ve içinizden “ Değerli bir insan olduğum için değerli deneyimleri kendime çekiyorum deyin” ve bunu gün içinde aklınıza geldikçe tekrarlayın. (Eğer çalışmıyorsanız bu cümleyi evinizde birkaç kere tekrarlayın)

Günün özel ödevi: Bugün iş yerinizde çok da iyi anlaşamadığınız, sizinle ilgili olumsuz olduğuna inandığınız bir kişiye “ Senin düşüncelerine ve yaptıklarına değer veriyorum” deyin (Zor olabilir ama bunu mutlaka yapmalısınız, zorlansanız da yapın)

AKŞAM ÇALIŞMASI:

 • Akşam evinize geldiğiniz zaman öncelikle çok sağlıklı bir gün geçirerek evinize güvenle döndüğünüz için şükredin.
 • Akşam yemeğini hafif yeyin ve yemekten önce tekrar şükredin.
 • Bugün televizyon seyretmek yasak değil ancak sadece size pozitif enerji verecek şeyleri seyredin. Haber programları seyretmek yasak. Televizyon yerine müzik dinlemek yada size keyif verecek bir kitap okumak daha iyi olur.
 • Akşam yatmadan mutlaka duş alın ve duştan sonra hafif bir aromatik yağ yada krem ile bedeninize masaj yapın.
 • Bugün akşam papatya yada melisa çayı içmeniz gereklidir. Mümkünse bunu atlamayın.

GÜNÜN MEDİTASYONU

Bugün kurban arketipi ile ilgili bir meditasyon yapacağız.Ancak öncelikle kurban arketipinin ne olduğunu bilmelisiniz.

Arketip kavramını ilk olarak Platon zamanında buluyoruz. Plato, arketiplerin, biçimlerin ideal ölümsüz şablonları olduğunu ortaya koymuştur. 20.yy’da İsviçreli psikolog Carl Jung, arketipleri modern psikoloji dünyasına sokmuştur. Temelinde, çoğu arketip, yaşamdaki tarihsel rollerden ortaya çıkmıştır. Arketipler kolektif bilinçaltının öğeleridir. Kollektif bilinçaltı, Jung’un isimlendirdiği şekilde, her insana miras kalır ve büyük oranda arketiplerden ve mitolojik figürlerden oluşur. Arketipler evrensel ve tarihsel olmalarına rağmen, bizim kendi bilinçaltımızın bir parçası olarak yer aldıklarında kişiselleşirler.

Temelde 12 tane arketipe sahibiz ve bu arketipler kişiliğimiz, dürtülerimiz, duygularımız temel inançlarınız, motivasyonlarınız ve eylemlerimiz için nerdeyse bir temel oluştururlar.

Kurban arketipi herkeste olan 4 temel arketipten biridir.

Bu arketip karanlık yönüyle kendini kurban olarak görmeye yol açabileceği gibi olumlu anlamda kişiyi kurban olmaktan yada kurban etmekten korumaktadır. Özellikle kişisel çıkarlar için başkasını kurban edebileceğimiz durumlarda bu eğilimi görmemizi sağlar.

Karanlık yönü baskın olduğunda kişi kurban olmaktan memnundur veya kurban etmekte bir sakınca görmez.

Kurban arketipi herkeste vardır ancak kişinin bu arketipi olumlu yada olumsuz olarak deneyimlemesi kendi seçimidir. Olumsuz yönüyle başına gelenlerden dolayı sürekli kaderi, başkalarını suçlayan, kendine acıyan, kendini güçsüz çaresiz hisseden ve ben ne yapabilirim, neyi değiştirebilirim ki şeklinde bir inanç kalıbıyla harekete geçmek yerine olumsuz duruma katlanan bir kişilik motifi çıkacaktır.

Kişi kurban yönünü fark edip değiştirmeye karar verdiği ve gücüne sahip çıkıp, yeter artık, ben şimdi her şeyi değiştirebilirim,asla bunlara katlanmak zorunda değilim diyerek ayağa kalktığı ve hayatında gerekli değişiklikleri yapmaya başladığı zaman ise artık kurban kişiyi olumlu olarak destekleyecektir. Olumlu desteğinde sizi kurban etmeye çalışanlara karşı sizi uyaran ve koruyan bir yön bulunmaktadır.

Kurban arketipi ile ilgili www.reikiturk.com da Makalelerim linkindeki Katil ve Kurban isimli yazımı okumanızı öneririm. Bu yazım bu arketipi daha iyi anlamanızı sağlayacaktır.

Kurban arketipi ile ilgili meditasyonu dikkatle yapın, bu meditasyon çok önemlidir.

MEDİTASYON

Önce meditasyon pozisyonunuzu alın.Eğer yapabiliyorsanız lotus oturuşu buna çok uygundur. Ancak yeni deneyim kazananlar genelde bu pozisyonu tam olarak başaramazlar. Yere bağdaş kurup oturmak sizin için daha kolay olabilir. Ancak omurganız mutlaka dik olmalıdır ve kesinlikle rahat bir durumda olmalısınız. Meditasyon esnasında vücudunuzda oluşacak bir rahatsızlık meditasyondan istediğini etkiyi almanızı zorlaştıracaktır. Eğer yere oturmak zor geliyorsa bunu bir sandalye üzerinde de yapabilirsiniz. Ancak kesinlikle yatağa yada yere uzanmayın. Bu gevşeme için uygun bir pozisyon olabilir ancak meditasyon için kesinlikle uygun değildir.

Şimdi derin nefesler almaya başlayın. Nefes alırken önce diyaframınız sonra göğsünüzün alt kısmı, daha sonra orta kısmı ve en son üst kısmı hava ile dolmalı. Nefesleriniz yavaş ve derin olmalı. Kafanızdan tüm düşünceleri uzaklaştırın ve sadece nefesinize konsantre olun. Eğer aklınıza farklı bir düşünce gelirse onu sadece izleyin. Bırakın beyninizden akıp gitsin siz nefesinize konsantre olmaya devam edin. Bu şekilde 1’den 10’a kadar nefes alın ve verin. Bu sırada gevşediğinizi ve tamamen rahatladığınız imgeleyin. Vücudunuzdaki tüm kaslar gevşesin ve hiç bir gerilim kalmasın. Kendinizi tamamen rahat bırakmanız ve gevşemeniz çok önemlidir. Ayrıca nefesi burnunuzdan alıp burnunuzdan vermenizde bir diğer önemli noktadır. Kesinlikle nefes alıp verirken ağzınızı kullanmayın.

Sessizce kurban arketipinizi davet edin. Görmek zorunda değilsiniz sadece hissedebilir yada varlığını bilebilirsiniz, yada aklınıza bir görüntü gelebilir. Size bir insan kılığında gelecektir. Ona öncelikle teşekkür edin ve sonra şöyle deyin.

Kurban arketipim, senden bundan sonra sadece beni kurban etmek isteyen insanları bana göstermeni istiyorum. Artık senin görevin beni kurban etmek isteyen insanları ve durumları bana göstermendir. Şimdiden bu görevi en iyi şekilde yapacağın için teşekkür ederim.

Daha sonra onun gitmesine izin verin. Yavaş yavaş gözlerinizi açın ve dünyaya dönün. Meditasyonunuzdan sonra bol bol su içebilirsiniz. Ayrıca güzel bir bitki çayı da iyi gelecektir.

Gecenin son çalışması: Bu gece yatağınıza girdiğiniz zaman uyuyana kadar içinizden şu afirmasyonu tekrar edin. Tam uykuya dalana kadar söylemeye çalışın. Bu çok önemli bir çalışmadır ve elinizden geldiği kadar iyi bir şekilde yapmaya çalışın.

Çok değerli olduğuma inanıyorum ve kendi değerimi kabul ediyorum”

4.GÜN

1- Sabah mutlaka gülerek uyanın. Gözlerinizi açınca gülümseyin ve ilk önce şükredin. Bir sabah daha uyandığınız için, gözleriniz gördüğü için, kulaklarınız duyduğu için, bedeninizi istediğiniz gibi hareket ettirebildiğiniz için ve aklınıza her ne gelirse bunlar için şükredin. Şükretmeyi zorla bile olsa yapmanız gereklidir.

2- Yataktan yavaş hareketlerle kalkın ve banyoya giderek, elinizi, yüzünüzü ve ayaklarınızı ılık su ile yıkayın. Bu bedeninizdeki statik elektriği atmanıza yardımcı olacaktır.

3- Daha sonra yatağınıza sırtınız dik olacak şekilde oturun ve diyaframdan derin nefesler alın. Nefesi burnunuzdan alın ve burnunuzdan verin. Her bir nefesi aldığınızda içinizden ışık deyin ve nefesinizi verirken içinizden sevgi deyin. Bu evrene sevgi gönderme çalışmasıdır ve ne kadar çok sevgi gönderirseniz,size o kadar çok sevgi geri dönecektir. Bu nefes çalışmasını 2-3 dakika yapmanız yeterlidir.

4- Daha sonra 1 tatlı kaşığı badem yağına 2 damla lavanta ve 1 damla yasemin yağı ekleyin ve bu karışımı ellerinize, boynunuza ve ayak bileklerinize sürün. Bu karışım canlanmanıza ve enerjinizin artmasına yardım edecektir.

5- Kahvaltıdan önce mümkünse bir bardak ılık su için ve kahvaltınızı 15 20 dakika önce yapın. Kahvaltıda ağır şeyler yemeyin ve yemeğinizi yemeden tekrar yemekleriniz için şükredin.

6- Evden çıkmadan aynanın karşısına geçin ve günün niyetini aynada kendinize bakarak ve gülümseyerek söyleyin (kağıttan okuyabilirsiniz ama arada bir kendinize gözlerinize bakın, bu kısım çok önemlidir ve yüzünüzde gülümseme ifadesi olmalıdır.)

4.Günün niyeti:”Bugün kendime güvenmeyi, güvenilir insanları hayatıma çekmeyi ve güven içinde yaşamayı seçiyorum.”

7- Evden çıkacaksanız kapıdan çıkarken içinizden sevgi ile güçlü çıkıyorum ve sevgi ile güçlü döneceğimi biliyorum deyin. Eğer evden çıkmayacaksanız günün uygun saatinde aşağıdaki adımlara geçebilirsiniz.

Günün ipucu: Bugün çalışmanızın 4. günü ve güven duygusu ile çalışacağız. Üzerinize kırmızı bir kıyafet giyebilir yada kırmızı bir aksesuar alabilirsiniz. Aynı şekilde güven duygusu için programlanmış bir kuvarsı üzerinizde bulundurabilirsiniz.

GÜN İÇİNDE YAPILMASI GEREKEN 3 UYGULAMA

 • Gün içinde eğer reiki biliyorsanız kök chakranıza bol bol reiki verin. Eğer reiki bilmiyorsanız gün içinde sık sık dikkatinizi kök chakranıza verin (chakraların yerlerini bilmiyorsanız www.reikiturk.com da Chakra Nedir linkini inceleyiniz.) ve bu noktada kırmızı bir ışık topu olduğunu imgeleyin.
 • Gün içinde sık sık derin nefesler alın ve nefes alırken güçlüyüm diye içinizden tekrar edin. (nefesleri gözleriniz açık alabilirsiniz)
 • Gün içinde bir kişiye sana güveniyorum demeniz gereklidir. Bu gerçekten güvendiğiniz bir kişi olsun. Telefon ile söyleyebilirsiniz. Sana güvendiğimi bilmeni istiyorum ve güvendiğim bir insan hayatımda olduğu için şükrediyorum gibi bir şey söyleyebilirsiniz.

AKŞAM ÇALIŞMASI:

 • Akşam evinize geldiğiniz zaman öncelikle çok sağlıklı bir gün geçirerek evinize güvenle döndüğünüz için şükredin.
 • Akşam yemeğini hafif yeyin ve yemekten önce tekrar şükredin.
 • Bugün televizyon seyretmek yasak değil ancak sadece size pozitif enerji verecek şeyleri seyredin. Haber programları seyretmek yasak. Televizyon yerine müzik dinlemek yada size keyif verecek bir kitap okumak daha iyi olur.
 • Akşam yatmadan mutlaka duş alın ve duştan sonra hafif bir aromatik yağ yada krem ile bedeninize masaj yapın.
 • Bugün akşam papatya yada melisa çayı içmeniz gereklidir. Mümkünse bunu atlamayın.

GÜNÜN MEDİTASYONU

Önce meditasyon pozisyonunuzu alın.Eğer yapabiliyorsanız lotus oturuşu buna çok uygundur. Ancak yeni deneyim kazananlar genelde bu pozisyonu tam olarak başaramazlar. Yere bağdaş kurup oturmak sizin için daha kolay olabilir. Ancak omurganız mutlaka dik olmalıdır ve kesinlikle rahat bir durumda olmalısınız. Meditasyon esnasında vücudunuzda oluşacak bir rahatsızlık meditasyondan istediğini etkiyi almanızı zorlaştıracaktır. Eğer yere oturmak zor geliyorsa bunu bir sandalye üzerinde de yapabilirsiniz. Ancak kesinlikle yatağa yada yere uzanmayın. Bu gevşeme için uygun bir pozisyon olabilir ancak meditasyon için kesinlikle uygun değildir.

Şimdi derin nefesler almaya başlayın. Nefes alırken önce diyaframınız sonra göğsünüzün alt kısmı, daha sonra orta kısmı ve en son üst kısmı hava ile dolmalı. Nefesleriniz yavaş ve derin olmalı. Kafanızdan tüm düşünceleri uzaklaştırın ve sadece nefesinize konsantre olun. Eğer aklınıza farklı bir düşünce gelirse onu sadece izleyin. Bırakın beyninizden akıp gitsin siz nefesinize konsantre olmaya devam edin. Bu şekilde 1’den 10’a kadar nefes alın ve verin. Bu sırada gevşediğinizi ve tamamen rahatladığınız imgeleyin. Vücudunuzdaki tüm kaslar gevşesin ve hiç bir gerilim kalmasın. Kendinizi tamamen rahat bırakmanız ve gevşemeniz çok önemlidir. Ayrıca nefesi burnunuzdan alıp burnunuzdan vermenizde bir diğer önemli noktadır. Kesinlikle nefes alıp verirken ağzınızı kullanmayın.

Şimdi dikkatinizi kök chakranıza verin ve burada kırmızı renkli bir ateş topunun olduğunu düşünün. Bu ateş topu parlakça yanıyor ve kök chakradaki tüm negatifleri temizliyor. Ateş topunun döndüğünü ve giderek genişlediğini sonunda tüm kalça bölgesine yayılacak kadar genişlediğini imgeleyin. Dikkatiniz sadece bu bölgede olsun.Bu çalışmayı 5 dakika kadar yapın ama fazla uzatmayın.

Sonra içinizden ben çok güçlüyüm, gerçek gücümü biliyorum ve kabul ediyorum deyin

Daha sonra onun gitmesine izin verin. Yavaş yavaş gözlerinizi açın ve dünyaya dönün. Meditasyonunuzdan sonra bol bol su içebilirsiniz. Ayrıca güzel bir bitki çayı da iyi gelecektir.

Gecenin son çalışması: Bu gece yatağınıza girdiğiniz zaman uyuyana kadar içinizden şu afirmasyonu tekrar edin. Tam uykuya dalana kadar söylemeye çalışın. Bu çok önemli bir çalışmadır ve elinizden geldiği kadar iyi bir şekilde yapmaya çalışın.

Güvendeyim, her şey olması gerektiği gibi oluyor ve huzur içindeyim.