Kök Chakra Temizlik Klavuzu

chakra-1340058_1920Kullanma Kılavuzu: Bu bilgiler kök chakra sorunlarının şifalandırılması ve kök chakranın daha sağlıklı çalışması için faydalı önerileri kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya yönelik de bir çok bilgi bulacaksınız. Bu bilgileri kullanırken size verilen sıraya uymanız, önerilere bire bir dikkat etmeniz ve çalışma programınızı aksatmamanız çok önemlidir.
Alacağınız ilk sonuçlar kısa bir sürede kendini göstermeye başlayacaktır. Ancak düzenli uygulamalarla birkaç ay sonra kök chakranızdaki sorunların düzelmeye başladığı yaşamınızda canlı olarak fark edilecektir. Kendinize daha çok güvenmeye başlamanız, sorunlara yaklaşımınızdaki değişiklikler, fiziksel enerji düzeyinizin artması ve çevrenizdeki insanlar üzerinde bıraktığınız etkilerdeki değişim genelde ilk dikkati çekenlerdir.

CHAKRA NE DEMEKTİR?

İnsanların vücudunu çevreleyen elektromanyetik alana aura denir. İnsan aurası evrensel enerjiden beslenir ve süreliolarak evrensel enerjiyle iletişimdedir. Aurada 7 tane enerji merkezi bulunur bu enerji merkezlerine CHAKRA denir. Günümüzde Kirlian Tekniği ile insan aurası fotoğraflanmıştır. Chakra sanskritçede tekerlek anlamına gelmektedir. İnsanda bulunan bu enerji merkezleri girdap şeklinde dönen enerji alanından oluştuğu için onlara bu isim verilmiştir. Chakralar tarafından emilen yaşam enerjisi tüm vücuda dağılır ve bedenin yaşamını devam ettirmesini sağlar. Chakralar  yerlerinin endokrin sistemi bezleri üzerine denk düştüğü anlaşılınca batı dünyasında tıp alanında da kabul gören kavramlar olmuştur. Günümüz modern tıbbının endokrin sistemi üzerinde yaptığı çalışmaları M.Ö ki yıllarda doğu bilginlerinin yaptığını ve topladıkları bilgilerle bu enerji merkezlerini açıkladıklarını söyleyebiliriz.

Chakralar ile ilgili ilk bilgiler çok eski yazıtlara dayanmaktadır. Doğu uygarlıkları chakraları M.Ö 5000 yıllarına varan bir süre önce keşfetmişler ve chakraların özelliklerini inceleyerek bir çok bilim geliştirmişlerdir. Yoga,reiki,meditasyon gibi bir çok doğu bilimi chakraların enerji dengesinin sağlanması ve bu şekilde daha sağlıklı yaşama düşüncesi üzerine kurulmuştur.  Gerçektende doğu dünyasında insanın hayal sınırlarını zorlayacak kadar uzun süre sağlıklı olarak yaşayan  insanların olduğu bilgisi günümüzde dünyaya yayılmıştır.Chakralar konusunda anlatılacak çok şey  vardır çünkü bu enerji merkezleri bedensel,ruhsal ve zihinsel sağlığımız üzerinde önemli etkiler  yaparlar ve ruhsal gelişimi belirlerler. Kendimizle ve evrenle olan uyumumuz chakraların çalışmasıyla direk ilgilidir.  Bir chakrada sorun oluşunca bu öncelikle chakra ile bağlantılı organları sonra tüm vücudu olumsuz olarak etkilemektedir. Hastalıkların nedeni de chakradaki bloke olmuş, aşırı artmış yada dengesini kaybetmiş olan enerji alışverişidir. Biyoenerji,reiki,aromaterapi,doğal taşlarla tedavi gibi bir çok doğal yöntem chakraların daha sağlıklı olmasını sağlamak üzerine kurulmuştur.Chakraların sağlıklı bir şekilde çalışması bedensel,ruhsal ve zihinsel sağlığı yükseltecektir.

CHAKRALARIN KISA ÖZELLİKLERİ

1.Kök Chakra : Bu chakra kuyruk sokumu kemiğinin sonunda yer alır.Kök chakra fiziksel bedenin enerji kaynağıdır ve dünyayla olan bağlantımızı simgeler.Dünyaya kök salmamız ve kendimizi emniyette hissetmemiz iyi çalışan bir kök chakra ile mümkün olabilir.Temel yaşam fonksiyonlarını sürdürme açısından bu chakra çok önemlidir. Sağlam bir kökü olmayan bir ağaç nasıl ilk fırtınada devrilirse kök chakrası iyi çalışmayan bir insanda zorluklarla mücadele edemez. Kök chakra bedende bacaklar, ayaklar, kemikler, kalın bağırsaklar, omurga ve sinir sistemini kontrol eder. Aynı zamanda cinsellikle de ilgisi vardır. Kök chakra kırmızı renk yayar. Kök chakranın elementi topraktır. Kök chakranın fiziksel olarak kendini güvende hissetme duygusuyla direk ilgisi vardır. Ayrıca seçilen mesleği ve bu meslekteki başarı seviyesini de etkiler. Sağlıksız çalışan bir kök chakra bağırsak,bacak,omurga ve sinir sisteminde çeşitli sorunlara yol açar. Aynı zamanda kişinin zorluklarla mücadele edememesini,kendini güvende hissetmemesini ve dünyayla arasında uyumsuzluklar oluşmasına yol açacaktır. Bu bölgede yaşamsal kundalini enerjisi bulunur ve bu enerjinin uyandırılmasıyla insan bilincinin hayal edemeyeceği olaylar yaşanır.İlk chakra diğer chakraların sağlıklı çalışması için çok önemli bir fonksiyona sahiptir.

2.Sakral Chakra: Erkeklerde penis ve kadınlarda klitorisin iki parmak üzerinde bulunur. Cinsel enerjiyi ve zihinsel üretkenliği simgeler. Heyecan duyma, isteme,imajinasyon yeteneği,aile kurma ve maddiyat bu chakra  ile bağlantılıdır. Sakral chakranın elementi su rengi ise turuncudur. Bedende böbrekler, idrar torbası, dolaşım sistemi,lenfatik sistem,üreme organları,anne sütü 2.chakranın etkisi altındadır. Kan hastalıklarına düzgün çalışmayan sakral chakra yol açar. Cinsel sorunların çoğunun nedeni de 2.chakradaki enerji dengesizlikleridir.Bu chakra  yaşamda bir akıcılığın meydana gelmesine yardım eder.Elementinin su olması da bunun bir simgesidir. Yaşamın doğal akışında ilerlemesi düzgün çalışan bir 2.chakra ile mümkün olabilecektir. 2.chakranın düzgün çalışması yaşamsal tıkanıklıkları da çözecektir. Ayrıca sanatsal yetenekler ve zihinsel üretkenlik düzgün çalışan sakral chakra ile söz konusu olabilecektir. Bu chakrada enerji blokajları yada dengesizlikleri olduğunda zihinsel üretkenlik kısırlaşacaktır.

3.Solar Pleksus Chakra : Göbeğin yaklaşık iki parmak altında bulunur. Adına güneş sinir ağı chakrada denir.  3.chakra diğer insanlarla ilişkilerimizi,beğenilerimizi,toplumsal kimliğimizi,irademizi ve amaçlarımıza ulaşmaktaki kararlılığımızı simgeler. Kendini kontrol etme ve başarı isteği de 3.chakrayla ilgilidir. Bedende ise karaciğeri,sindirim sistemini,pankreası,onikiparmak bağırsağını ve dalağı etkiler. Göz ve görme ile ilgili fonksiyonlarda bu chakranın etkisindedir. 3.chakranın rengi sarı ve elementi ateştir. 3.chakranın düzenli çalışması insan hayatı için oldukça önemlidir. Düzensiz çalışan bir 3.chakra sadece karaciğer,mide, bağırsak sorunlarına yol açmakla kalmaz aynı zamanda amaçlarımıza ulaşmamızda çok büyük engeller çıkartır. Yetersiz çalışan chakra yaşamsal istekleri dışlamak, otoriteye boyun eğmek, mücadelelerden kaçmak, bireyselleşmeyi reddetmek,sosyal yaşamdan kaçmak ve depresyon gibi sorunları da beraberinde getirecektir. Düzgün çalışan 3.chakra ise uyumluluk, hedefleri iyi belirleme ve bunları takip etme, davranışları kontrol altında tutma, bağımsız hareket edebilme ve başarıya ulaşmayı sağlayacaktır.

4.Kalp Chakrası : Vücutta göğsün tam ortasında kalbin hizasında yer alır. Sevgi, şefkat, fedakarlık, duygusal bütünlük,kendini adayabilme, derin mutluluk gibi özellikleri simgeler. Bu chakra direk duygularla ilgilidir. Timüs bezi bu chakranın etkisindedir ve ürettiği hormon mutluluk hormonudur. Timüs , uyarıldığında salgıladığı hormonlar kişide haz ve mutluluk duygusu yaratır.Timüs bezi büyümeyi düzenler, bağışıklı sistemi hücreleri olan T hücreleri burada üretilir ve lenf sistemini kontrol eder. Vücutta kalp, sırtın üst kısmı, ciğerlerin alt kısmı, kan ve dolaşım sistemi fonksiyonları bu chakranın etkisindedir. Eğer vücudunuzda bu bölgelerde herhangi bir sağlık sorununuz varsa 4.chakranızda bir enerji blokesi, düzensizliği yada bu chakranın aşırı çalışması söz konusudur. 4.chakranın rengi yeşil ve pembe elementi ise havadır. Ayrıca dokunma duyumuzda bu chakranın etkisindedir. Bir çok kültürde dokunmanın sevgi ifadesi olarak yer alması bu duyunun kalp chakrası tarafından etkilenmesindendir. İnsanlar ellerinde olmadan sevdikleri insana dokunmak isterler. Kalp chakrası tüm chakraların merkezinde yer almaktadır ve diğer chakraları da önemli ölçüde etkilemektedir. Düzensiz çalışan 4.chakra duygusal sorunlar, bencillik, yalnızlık eğilimi yada sevgiye bağımlılık, soğukluk hatta kalpsizlik dediğimiz merhametsiz ve sevgisiz davranışlar oluşturacaktır. Bir çok hastalık sevgisizlik ile başlamakta ve sevgi ile bitmektedir. Sevgi görmeden büyüyen çocuklar ileriki yaşlarda alkol, uyuşturucu bağımlılığından, şiddet eğilimine kadar bir çok negatif durum yaşamaktadırlar. Aslında tüm bağımlılıklarda kaybedilen yada asla bulunmayan katıksız sevgi arayışı vardır. Kişi sigarayı,alkolü yada uyuşturucuyu aradığı,eksikliğini duyduğu sevginin yerine koymuştur daha doğrusu içindeki boşluğu böyle dolduruyordur. Bağımlılıkları olan insanların kalp chakralarında sorunlar bulunmaktadır.

5.Boğaz Chakrası : Vücuttaki yeri boyun ve boğaz arasındaki çukurdadır. Konuşma yeteneğimizi, ses tellerimizi, dürüstlüğü, düşüncelerimizi ve duygularımızı doğru ve açık olarak anlatma yeteneğimizi bu chakra simgeler. İnsan vücudunda boyun, boğaz, çene, ses telleri, bronşlar, ciğerlerin üst kısmı ve kollar bu chakranın etkisindedir. Tiroit bezi de bu chakra ile ilgilidir. Tiroit bezinin vücudun gelişiminde oynadığı önemli rol ve yiyeceklerin enerjiye dönüşüm hızını düzenlemekteki işlevi göz önüne alınırsa 5. chakradaki bir enerji dengesizliğinin ne gibi sonuçlar oluşturacağı daha iyi anlaşılabilir. Eğer bu bölgelerde yada konularda bir sağlık sorunu yaşıyorsanız 5. chakranızda bir enerji blokajı, dengesizliği yada aşırı çalışması gibi bir sorun var demektir. Beşinci chakranın yaydığı renk açık mavidir. Aynı zamanda işitme duyusuda bu chakra ile ilgilidir. Duygularımız ,düşüncelerimizi, isteklerimizi kısacası kendimizi doğru ve cesur bir şekilde ifade etmemiz düzgün çalışan bir 5. chakra ile mümkün olacaktır. Eğer 5. chakrada herhangi bir enerji dengesizliği varsa kişinin ifade etme yeteneği gelişmemiştir, kekeleme olabilir, yalan söyleme alışkanlığı gelişebilir, konuşma esnasında ses zorlukla çıkabilir veya utangaçlık gelişebilir. Özellikle topluluk karşısında konuşma zorluğu çekenlerin 5. chakrasında enerji sorunları vardır.

6. Alın Chakrası : Vücutta alnın ortasında iki kaşın arasında yer alır. Bu chakraya üçüncü göz chakrası da denir. Sezgi gücü, altıncı his gibi duyu dışı algılamalarımızı etkileyen bu chakradır . Vücutta ise duyu organlarını kontrol eder ve beyinle direk bağlantılıdır. Bu chakranın kontrol ettiği içsalgı bezi  hipofizdir. Hipofiz temel salgı bezidir çünkü endokrin sistemindeki diğer salgı bezlerinin çalışmalarını kontrol eder. Diğer bezlerin uyumlu çalışması için hipofizde bir sorun olmaması gerekir. yorgunluk, sinirsel hastalıklar, migren ve sinirsel iltihaplar 6. chakrada oluşmuş enerji
düzensizliklerinden kaynaklanır. Bu chakranın enerjisinin bloke olması, düzensiz çalışması yada aşırı olması kişide sadece akıl ve mantıkla yaşama durumunu meydana getirir. Sezgiler ve iç görüler kaybolur. Yaşam sadece maddi istekler çerçevesinde döner, ruhsal gelişme reddedilir. Zihinsel olarak da belli bir konuya yada düşünceye saplanıp kalma ve esnek olamama gibi durumlar ortaya çıkar.  Düzenli çalışan 6. chakra sezgi gücünü arttırır, içten gelen sesler mesajlar haline gelir ve düşünceler gerçekleşmeye başlar. 6. chakranın rengi çivit mavisidir.

7. Tepe Chakrası: Tepe chakrasına taç chakrada denir. Vücutta kafanın üstünde en yüksek noktada bulunur. Bu nokta bebeklerde bulunan ve sonradan kapanan bıngıldak dediğimiz bölümdedir. Tepe chakrası yüksek bilincimizle bağlantılıdır. Evrensel enerjiyi aldığımız yer tepe chakradır ve bu chakra tamamen açıldığında diğer chakralardaki tüm tıkanıklılar da çözülür. Sahip olduğumuz dinsel inançların gücü ve Yaradan’a teslimiyet bu chakra ile ilgilidir. Tepe chakra vücutta epifiz bezini etkiler. Epifiz bezinin tam olarak işlevleri bilim adamlarınca kesin olarak açıklanamamıştır ancak vücudun doğal dengesinin korunması konusunda çok önemli olduğu bilinmektedir. Düzgün çalışmayan 7. chakra korkular , kaygılar ve bütünlükten kopma duygusu verecektir. Yaşamda amaçsız olma ve kendini gerçekleştirememe de tepe chakrasıyla ilintilidir. Uyumlu çalışan tepe chakrası ise evrenle olan uyum sağlanır, kişi kendi içinde bütünlüğe ulaşır, ruhsal aydınlanma yaşanır. Tepe chakrasının rengi mor ve beyazdır.

KÖK CHAKRA SORUNLARI;

Genel sağlık sorunları; Kemik sorunları,romatizma,omurga sorunları,dişlerde sorunlar,bağırsak sorunları,prostat, bacaklarda sorunlar, basur sorunları

Eğer kök chakra olumsuz çalışıyorsa;

– Sürekli kızgınlık duyguları (bu kızgınlık nedenli yada nedensiz olabilir, belli bir kişiye belli bir nedenden dolayı kızgın olan kişinin kök chakrasında sorun var demek doğru olmaz ancak bu kızgınlık uzun süredir sürüyorsa ve kişi bununla başa çıkamıyorsa bu kızgınlık kök chakraya sorun olarak yansıyacaktır. Kişi kızgın olmakta son derece haklı da olabilir ancak bu sorun olmasının önüne geçmez. Eğer kişi sabah eşiyle tartışmışsa ve ona kızgınsa ancak bu kızgınlık geçici olacaksa bunu fazla önemsemeyin ancak sürekli tartışmalar ve kızgınlıklar oluyorsa yada kişi diğer insanlara, olaylara sürekli kızma eğilimindeyse bunu dikkate alın.)

– Eleştirici bir zihin ( Eleştirici olmak normal bir özelliktir ve yapıcı eleştiriler çoğu zaman ilerleme için gereklidir. Ancak kişi sürekli olarak kendini yada başkalarını eleştiriyorsa, haklı yada haksız eleştirici olmayı bir kişilik özelliği haline getirdiyse ve yüzden kendi içinde yada çevresinde sorunlar yaşıyorsa bu kök chakrada sorunlar oluşturacaktır.)

-Kendine yada başkalarına aşırı güvensizlik ( Kişinin bazen kendine, sevdiklerine yada yaşama güvensizlik duymasınormaldir.Bir kaç gün önce çok sevdiği birinden beklemediği ve onu üzen bir davranış gören biri bu güvesizlik içine düşebilir. Ancak bu sürekli olarak devam ediyorsa yani kişi sürekli olara kendine güvenmiyorsa yada çevresindeki insanlara geleceğe karşı güvensizlik duyguları duyuyorsa bu sorun işaretidir.

– Kindarlık (Sürekli kin tutan yada kin duygularından kurtulamayan bir insanın kök chakrası olumsuz çalışıyordur.)

Kök Chakradaki Yetersiz Enerji;

-Güvensizlik ( Güvensizlik sorunu olumsuz çalışan bir kök chakrada olduğu gibi enerji eksikliği olan bir kök chakrada da kendini gösteren bir özeliktir. Olumsuz çalışma durumunda tespit kuralları burada da geçerlidir.)

– Kendine zarar verme eğilimi taşıma ( Burada zarar verme eğilimi bilinçli yada bilinçsiz olabilir. Çoğu zaman bu eğilimbilinçsiz olarak dikkati çeker. Kişi kendine zarar vereceğini bildiği halde bir şey yapar sorduğunuz zamanda ne yapayım ben duygusalım, insanlara inanıyorum yada bile bile yaptım hataydı gibi bahaneler bulur. Ancak bunların altındaki neden çoğu zaman o kişinin kendine zarar verme eğilimdir. Burada dikkat etmeniz gereken şey kişinin sürekli olarak bu eğilimde olmasıdır. Kişi bir hata yaptıktan sonra bundan ders alıp yinelemiyorsa bunu kendine zarar verme eğilimi olarak göremeyiz. Ancak sürekli bir tekrar varsa yada bile bile kendine zarar vermesini apaçık bahanelerle kamufle ediyorsa kök chakrasında yetersiz enerji durumundan söz edebiliriz.

– Hedeflerini yerine getirememe ( Eğer kişinin yaşamında genelde hedefler belirleyip bunların büyük kısmını yerine getirememe durumu varsa bunu dikkate almak lazımdır. İnsanlar yaşamlarında hedeflerini gerçekleştirme noktasında bazen başarılı bazen de başarısız olurlar bu son derece normaldir. Ancak büyük bir yüzde ile başarısızlık varsa ve kişi çok kararlı hedefler koyduktan sonra o yada bu nedenle yerine getiremiyorsa kök chakrada yetersiz enerji durumundan söz edebiliriz.)

(erkekte) Cinselliğe karşı ilgisizlik ( Bu daha çok erkekler için göz önüne alınması gereken bir maddedir. Çünkü erkeklerin cinselliği daha çok kök chakra ile kadınların cinselliği ise sakral chakra ile ilgilidir. Eğer kişi düzenli olarak cinselliğe karşı ilgisizlik hissediyorsa kök chakrasında bir enerji yetersizliğinden söz edebiliriz. )

Terk edilme korkusu ( Kişi sürekli olarak sevdiği insanların kendini terk edeceği korkusu duyuyorsa yada zaman zaman ortada bariz bir neden yokken bu korkuyu güçlü olarak yaşıyorsa kök chakrada enerji yetersizliği var diyebiliriz.)

Kırmızı rengi çok sevme ve sürekli kırmızı renk giyme isteği (Genelde kök chakrasında yetersiz enerji olan insanlar bilinçsizce kırmızı renge karşı aşırı sevgi duyarlar ancak ilginçtir ki yaşamlarında bu renge fazla yer verdikleri söylemez. Sadece ben kırmızıyı çok severim derler ve bazen de kırmızıyı tercih ederler ancak kırmızıyı yaşamlarına bire bir sokmazlar. Herkes kırmızı sevebilir ancak bu kişilerin favori rengidir ve buna rağmen onları kırmızı bir kıyafetler yada kırmızı objeler alırken fazla görmezsiniz.)

Tepkisizlik (Genelde kök chakrasında enerji eksikliği olan insanlar tepkilerini ortaya koymakta zorlanırlar. Bu dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Kişi sabırlı olabilir yada sorunlarını zamana bırakmayı tercih edebilir. Ancak gerektiği yerde tepkisini koyamama yada tepki koymak istediği halde bunu başarmama durumu varsa bu noktada kök chakradaki enerji yetersizliği var diyebiliriz.)

Mazoşizm (Kişi eğer acık çekmekten zevk alıyorsa bu kök chakradaki enerji yetersizliğinin bir diğer göstergesidir. Bu sadece fiziksel acı çekmekten zevk almak olarak algılanmamalıdır. Çoğu zaman insanlar duygusal olarak kendilerine acı verecek ilişkilere girebilirler yada ortamlarda bulunabilirler. Buradaki kıstas kişinin baştan acı çekeceğini bilmesi yada acı çekmesine rağmen bu ilişkiyi devam ettirmesi yada bu ortamda bulunmasıdır. Bazen kişi kendine acı veren ortamlarda bulunmak yada kişilerle birlikte olmak zorunda da kalabilir ancak bunun bilincindedir ve ilk fırsatta bu ortamdan uzaklaşır. Mazoşist ise çeşitli bahanelerle bu ortamdan yada kişiden uzaklaşmaz ve kabul etmese de bundan zevk almaktadır.)

Kök Chakradaki aşırı enerji;

– Bencillik ( Bencil olmanın yanı sıra sürekli ben diye başlayan cümleler ve kendi egosunu çok fazla ön plana çıkartma kök chakradaki enerji fazlalığının bir işaretidir)

– Aşırı otoriter olma ( Otorite bazı meslekler için yada ebeveynler için gerekli bir kavramdır ancak bunu aşırı boyutlarda yaşama ve günlük iletişimlerinde de genel olarak otoriter tutumların ağır basması kök chakradaki aşırı enerjinin bir göstergesidir.)

Aşırı hırslar ( Yaşamın bir çok alanında aşırı başarma hırsı, kişinin hayatını kontrol eden istekler ve tutkular, diğer insanlara karşı aşırı rekabet duyguları kök chakradaki aşırı enerjinin bir diğer göstergesidir)

– Sadizim ( Kişinin başka insanlara acı çektirmekten zevk alması bunun farkında olsa da olmasa da kök chakradaki enerjifazlalığının bir göstergesidir. Genelde sadizim duygusal boyutta kalabilir ve kişi sevdiklerine yada sosyal çevresindeki insanlara bir şekilde acı vermekten zevk alabilir)

Aşırı Sinirlilik (Kişi fazlasıyla asabi bir yapıya sahipse ve bu yaşamına genel olarak hakim bir tutumsa kök chakradakienerji fazlalığından söz edebiliriz. Ancak bir olaya sinirlenen daha sonra siniri yatışan bir insan için kök chakrada aşırı enerji var demek doğru değildir. Önemli olan kişinin genel olarak aşırı sinirli olarak nitelendirilmesidir)

– Gelişi güzel cinsel ilişkiler kurmak (Bu özellikle erkekler için geçerli olan bir tutumdur. Gelişi güzel ilişkiler kuran ve duygusal olarak bir derinlik yaşayamayan kişilerin kök chakrasında enerjinin aşırı olduğunu söyleyebiliriz.

Kök Chakradaki Dengeli Enerji;

– Kendi kendini idare edebilen

– Fiziksel yapısı dayanıklı ve enerjik

– Güçlüklere karşı dayanabilen ve sağlam

– Çevresine güven veren ve yaşamın akışına güvenen

– Cinselliği sadece teninde yaşamayan duygusal olarak da bağlanabilen

– Maddeye bağımlı olmayan

– Ayaklarını yere sağlam basan

– Hedeflerini yerine getirmek için azimle çalışan

– Kendine ve başkalarına zarar verici hareketlerden kaçınan bir   kişilik oluşur.

Kök Chakrayı Etkileyen Düşünceler ; Kök chakra güven ve güvensizlik ile ilgili düşüncelerden etkilenir. Yaşamınıza ve yaşamınızdaki insanlara güvenle yaklaştığınızda olumlu etkileşimler kök chakranızın düzenli çalışmasına yardım eder. Güven sorunu ise kök chakrayı bloke edecektir.Yaşamınızda bazı zorluklarla karşılaştığınızda bu zorluklara bakış açınızda kök chakrayı oldukça önemli ölçüde etkiler. Eğer zorluklara karşı esnek ve sorunları aşabileceğinize dair güçlü bir inançla bakıyorsanız kök chakra bundan olumlu olarak etkilenirken ben bu sorunu aşamam, elimden bir şey gelmez inancınız kök chakranızı bloke edecektir.

Kök chakranızın olumlu çalışmasına en büyük katkıyı sağlayacak düşüncelerden biri de dünyayı eviniz gibi görmeniz ve evrensel kardeşlik duyguları taşımanızdır. Toprak ana kavramı buna en uygun tanımlardan biridir. Yaşamımızı devam ettireceğimiz besinlerin yetiştiği, tüm insanlığa hizmet eden ve ayrım yapmayan toprak bir anne figürüne çok yakındır. Beslenmek ve barınmak insanın en temel ihtiyaçlarıdır ve her ikisi de toprakla bağlantılıdır. Dünyanın hepimizin evi olduğu ve hepimizinbu evde birlikte yaşayan bir aile olduğu inancını yaşam felsefesinin bir parçası yapmış bir insanın kök chakrası bundan oldukça olumlu olarak etkilenecektir.

KÖK CHAKRA VE BİLİNÇALTI

Kök chakra 0-7 yaş arasında gelişimini tamamlar. Bu yaşlar ise kişinin bilincinin henüz gelişmediği ve bilinçaltının kişinin yaşamında aktif olduğu dönemlerdir. Tüm chakralar bilinçaltından etkilenmekle birlikte kök chakrada bu etki hepsinden daha fazla görünür. Kök chakradaki sorunların büyük bir kısmı aynı zamanda bilinçaltında da bulunan sorunlardır. Bu nedenle kök chakranın düzgün çalışması bilinçaltındaki bir çok sorunun da çözüldüğünün bir işareti olarak görülebilir. Yine aynı mantıkla kök chakranın sağlıklı çalışması için mutlaka bilinçaltı çalışmaları da yapmak zorunda olduğumuz sonucuna varabiliriz.

BİLİNÇALTI VE YAŞAMIMIZ

İnsanın temelde 3 tane farklı bilinç durumuna sahiptir. İlk olarak farkında olduğumuz, akılcı, denetiminikolaylıkla sağlayabildiğimiz  ve bazen de sadece ondan ibaret olduğumuzu sandığımız ana bilincimiz vardır ki buna kısaca bilinç yada şuur deriz. Bu kişiliği,egoyu gösteren kontrol edebildiğimiz zihinsel alanımızdır. İkincisi ise farkında olmadığımız, neleri içerdiğini yada içermediğini herhangi bir duyumuzla yada bilincimizle algılayamadığımız, bilinçten ve 5 duyudan direk bilgi,emir alan ancak farkındalık alanımızın dışında kalan bilinçaltımızdır. Sonuncusu ise  yüksek benlik yada üst benlik dediğimiz bilinçaltı gibi farkındalık alanımızın dışında olan ancak ruhsal çalışmalarla farkındalık sağlayabildiğimiz, kısaca içimizdeki bilge olarak tanımlayabildiğimiz bilinç durumudur. Bu 3 farklı bilinç durumundan bilinçaltı bu kitapta özellikle üzerinde duracağımız alan olacaktır. Çünkü bu alanın yaşamımıza olan etkisi çoğu zaman sandığımızdan daha fazladır.

Bilinçaltımız sadık bir hizmetçimizdir. Bizim verdiğimiz talimatları alır ve koşulsuz olarak uygulamaya başlar. Bilinçaltımıza talimatları çoğu zaman farkında varmadan veririz. Bu da bilinçaltımıza bir emir verirken istemediğimiz şeyleri emretmemize yol açabilen en önemli noktalardan biridir. Bilinçaltınıza bir talimat gönderdiğiniz zaman hemen bunu emir kabul eder ve bunu gerekleştirmek için çalışmaya başlar. Bilinç altımız mıknatıs gibidir.Kendi inançlarını yansıtan şeyleri çeker. Eğer bilinçaltınız yaşamınızın zor geçeceğine inanırsa,gerçekten yaşamınız zor olacaktır.Karşılaşacağınız olaylar ve insanlar hayatımızı zorlaştıracaktır. Eğer bilinçaltınız hayatın güvenilmez,tehlikelerle dolu bir yer olduğuna inanıyorsa hayatınız boyunca karşınızda güvenilmez insanları bulmanız yada tehlikelerle karşılaşmanız sürpriz olmayacaktır. Bilinçaltınız hiçbir mutluluğun sürekli olmayacağına inanıyorsa, sevdiğiniz kişilerce terk edilmeniz bunun olağan bir sonucu olacaktır. Ya da bilinçaltınızda suçluluk duyguları taşıyorsanız, sürekli yaptığınız eylemlerin sonuçta size zarar verdiği gerçeği ile karşılaşmanız yaşamınızın gerçeği olacaktır.

Bütün bu saptamalardan sonra kök chakranızın sağlıklı çalışması için bilinçaltınızda bu konuda yeni bir inanç oluşturmanız gerektiği sonucuna varabiliriz.

Bu bölümde bilinçaltınızdaki eski ve hatalı inancın yerine, doğru ve olumlu bir inanç oluşturmak için ne yapacağınızıöğreneceksiniz. Bu uygulamalar düzenli yapıldığı takdirde çok faydalı olacaktır. Lütfen tam olarak talimatlara uyarak çalışmalarınızı yapın.

Öncelikle bir çalışmayı tam 21 gün sürdürmelisiniz. Arada bir günlük boşluk bile olmamalı. Bilinçaltının yeni bir veriyi kabul etmesi için çoğu zaman bu süre gereklidir. Eğer arada gün atlarsanız tekrar sıfırdan başlamalısınız. Bilinçaltınızın bir inancını değiştirirken,sadece onunla çalışın.

Her sabah 10 dakika erken uyanın. Ancak uyanınca yataktan kalkmayın. Bu zaman dilimi beyninizin hala alfa durumunda olduğu ve bilinçaltınıza etkili mesajlar gönderebileceğiniz bir zamandır. Bu 10 dakikalık sürede bilinçaltınıza bir olumlama ile veri göndereceksiniz. Bunun için aşağıdaki olumlamayı kullanacaksınız. Bu olumlamayı ezberlemeniz ve hep aynı düzende olumlamanız önemlidir. Olumlamayı sürekli olarak içinizden yada sesli olarak 10 dakika boyunca tekrar edeceksiniz.

“Hayata ve kendime güveniyorum. Herşey benim hayrıma oluyor. Tamamen güvendeyim.”

Bu olumlamayı aynı şekilde akşam yatağa girdiğinizde   uyuyana kadar yapmalısınız. Bu zaman dilimi de yine bilinçaltınıza kolaylıkla veri girebileceğiniz diğer önemli zaman dilimidir.
Ayrıca gün içinde aklınıza geldikçe içinizden olumlamanızı tekrarlayın. Ne kadar çok tekrar ederseniz bilinçaltınıza veri girmeniz o kadar kolay olacaktır.

Eğer isterseniz sesinizi bir banta yada CD’ye kaydedebilir ve gün içinde müsait oldukça bunu dinleyebilirsiniz. Bu da istediğiniz mesajın bilinçaltınıza çok daha etkili bir şekilde ulaşmasını sağlayacak başka bir yöntemdir.

Bilinçaltınıza yeni bir inanç girmeniz ile eski inancınız bir süre sonra zayıflayacak ve tamamen ortadan kalkacaktır. Bu işlem kısa zamanda olmayabilir, çünkü eski inancınız yıllar önce bilinçaltınıza yerleşti ve yıllardır onunla birlikte yaşıyorsunuz. Ancak yine de bu çaba gösterilmeli ve çalışmalar düzenli olarak devam ettirilmelidir. Bilinçaltınızda yeni
gelişen inancınız başlarda sizi zorlayabilir. Bilinçaltı bu çalışmalara uykusuzluk,sinir hali, gerilimler, çalışmayı bırakma isteği gibi tepkilerle yanıt verebilir. Ancak bunlar güzel gelişmelerdir. Bu  tepkiler bilinçaltınızın yaptığınız çalışmalara tepki gösterdiğine işaret etmektedir. Bu süreçte sabırlı olur,çalışmalara devam ederseniz,eski kalıplarınız kırılacak ve kişiliğinizde olumlu yönde önemli değişimler olacaktır.

21 GÜNLÜK KÖK CHAKRASI ŞİFALANDIRMA ÇALIŞMANIZ

Çalışma için ihtiyacınız olacak malzeme

Kırmızı bir mum
Doğal hematit taşı
Mümkünse karanfil tütsüsü
Yasemin yağı
Küçük kırmızı bir kumaş parçası

Öncelikle yukarıda anlatılan bilinçaltı çalışmanızı bu 21 gün içinde diğer çalışmalarınızla birlikte devam ettirin ve bir gün ile bu çalışmayı bırakmayın. Çalışmanızı bir gün yapamazsanız en başından 21 günlük süreci başlatmanız gerekecektir. Aksi halde beklenen faydayı tam olarak görmek mümkün olmayacaktır.

Çalışma için günün herhangi bir saatini seçebilirsiniz. Ancak benim tavsiyem akşam yada gece saatlerini seçmeniz olacaktır. Hep aynı saatte yapmak gibi bir zorunluluğunuz olmasa da, bunu yapabilirseniz daha iyi olur. Akşamları yalnız başınıza bir odaya çekilin,cep telefonunuzu kapatın ve kimse sizi rahatsız etmesin.

Önce kırmızı bir mum yakın. Mumu yakarken de içinizden niyetinizi edin. “ Yapacağım çalışmanın kök chakrama sağlık/şifa getirmesini ve hayatımda güzel değişimler oluşturmasına niyet ediyorum” şeklinde bir niyet edebilirsiniz.

Tütsünüzü yakın.

Yasemin yağından 1-2 damla alıp tam kök chakranızın üzerine  masaj yapar gibi yağ sürün.Eğer saf yağ kullanıyorsanız 1/4 oranında badem yağı ile karıştırarak kullanın. ( 1 ölçü yasemin yağı 4 ölçü badem yağı)

Hematit taşını kök chakranızın üzerine koyun ve onunda üzerine kırmızı renkli küçük bir parça kumaş yerleştirin. Sırt üstü yatabilirsiniz, taşın ve kumaşın tam kök chakra üzerinde olmasına dikkat etmeniz yeterlidir. Bu şekilde 5-6 dakika uzanın daha sonra taşınızı ve kumaşınızı alarak sırt üstü uzanabilirsiniz.

Eğer reiki kullanıyorsanız bu esnada reiki kanalınızı açın ve ellerinizi bacaklarınızın üzerine koyun. (sağ el sağ bacağın üzerinde,sol el sol bacağın üzerinde rahatça uzanın)

Artık yapmanız gereken şey olumlamanızı sürekli olarak içinizden yada sesli olarak tekrar etmektir. Bunu yaparken başka bir şey düşünmemeye çalışın ve dikkatinizi olumlamanıza verin. Bu çalışmayı 15 dakika devam ettirin.

Şimdi dikkatinizi kök chakranıza verin ve burada kırmızı renkli bir ateş topunun olduğunu düşünün. Bu ateş topu parlakça yanıyor ve kök chakradaki tüm negatifleri temizliyor. Ateş topunun döndüğünü ve giderek genişlediğini sonunda tüm kalça bölgesine yayılacak kadar genişlediğini imgeleyin. Dikkatiniz sadece bu bölgede olsun. Bu esnada derin ve diyaframdan nefesler almaya çalışın. ( Diyaframdan nefes almak önce karnın altının şiştiği,sonra akciğerlerin alt kısmının ve en sonunda da üst kısmının şiştiği şekilde derin nefes almaktır) Bu çalışmayı 5 dakika kadar yapın ama fazla uzatmayın. Çalışmanız bitince bir süre uzanın ve dinlenin. Kendinizi hazır hissedince kalkabilirsiniz. Mumlarınızı asla üfleyerek söndürmeyin, bir bardağı üzerine kapatarak söndürün.

Çalışmanın arkasından bir duş alabilir yada bitki çayı içebilirsiniz ancak sakin bir akşam geçirmelisiniz. Eğer isterseniz uyumanız da gayet iyi olacaktır.

Çalışma esnasında dikkat edilmesi gereken diğer konular;

21 gün boyunca kesinlikle alkol kullanmayın
21 gün boyunca her gün en fazla 1 bardak kahve için, mümkünse hiç içemeyin.
21 gün boyunca her gün en fazla 1 bardak gazlı içecek tüketin, mümkünse hiç içemeyin.
21 gün boyunca her gün en az 1.5-2 litre su tüketin.
21 gün boyunca daha çok sebze ve meyve ağırlıklı beslenmenizi öneririm.
Çalışmaları yemekten 2 saat önce yada sonra yapın. Çok aç karınla ya da çok tok karınla çalışmalarınızı yapmayın.
Çalışmaları çok yorgun yada sinirli iken yapmamaya çalışın.
Çalışma sonrası yada sonraki gün sinirli olabilirsiniz, bu son derece normaldir. Bilinçaltınızın gösterdiği reaksiyonla ilgilidir. Bu durumu olumlu karşılayın ve yaptığınız çalışmadan sonuç alacağınızı düşünün.

KÖK CHAKRA MANDALASI

Aşağıdaki mandala kök chakra aktivasyonunda meditasyon yaparken etkili olarak kullanılmaktadır. 21 günlük çalışmanızda fırsat buldukça mümkünse günlük olarak bu çalışmayı yapabilirsiniz. Mandalanızı göz hizanıza ve yaklaşım 30 cm ileriye koyun. Önce sakinleşin ve düzenli olarak diyaframdan nefes almaya başlayın. Tüm dikkatinizi mandalaya verin. Başka bir şey düşünmemeye çalışın. Aklınıza düşünceler gelirse bir film karesi gibi akıp gitsinler,takılmayın ve dikkatinizi nazikçe yeniden mandalaya yönlendirin. Bu meditasyonu istediğiniz kadar sürdürebilirsiniz. Ancak 10 dakika kadar yapmanızı öneririm.

chakra-1340058_1920

 

Resme tıklayarak büyütebilir ve çıkış alabilirsiniz.

 

 

MEDİTASYON

1- Bu meditasyonun amacı kök chakrada bulunan kundalini enerjisini kullanarak psişik yetenekleri geliştirmek ve 3.gözün aktivasyonuna katkıda bulunmaktır.

Öncelikle meditasyon duruşuna geçin. Eğer yapabiliyorsanız lotus oturuşu buna çok uygundur. Ancak yeni deneyim kazananlar genelde bu pozisyonu tam olarak başaramazlar. Yere bağdaş kurup oturmak sizin için daha kolay olabilir. Ancak omurganız mutlaka dik olmalıdır ve kesinlikle rahat bir durumda olmalısınız. Meditasyon esnasında vücudunuzda oluşacak bir rahatsızlık meditasyondan istediğini etkiyi almanızı zorlaştıracaktır. Eğer yere oturmak zor geliyorsa bunu bir sandalye üzerinde de yapabilirsiniz. Ancak kesinlikle yatağa yada yere uzanmayın. Bu gevşeme için uygun bir pozisyon olabilir ancak meditasyon için kesinlikle uygun değildir.

Şimdi derin nefesler almaya başlayın. Nefes alırken önce diyaframınız sonra göğsünüzün alt kısmı, daha sonra orta kısmı ve en son üst kısmı hava ile dolmalı. Nefesleriniz yavaş ve derin olmalı. Kafanızdan tüm düşünceleri uzaklaştırın ve sadece nefesinize konsantre olun. Eğer aklınıza farklı bir düşünce gelirse onu sadece izleyin. Bırakın beyninizden akıp gitsin siz nefesinize konsantre olmaya devam edin. Bu şekilde 1’den 10’a kadar nefes alın ve verin. Bu sırada gevşediğinizi ve tamamen rahatladığınız imgeleyin. Vücudunuzdaki tüm kaslar gevşesin ve hiç bir gerilim kalmasın. Kendinizi tamamen rahat bırakmanız ve gevşemeniz çok önemlidir. Ayrıca nefesi burnunuzdan alıp burnunuzdan vermenizde bir diğer önemli noktadır. Kesinlikle nefes alıp verirken ağzınızı kullanmayın.

Şimdi tüm dikkatinizi kök chakranıza verin. Nefesinizi alırken bu bölgeden kırmızı bir ışığın içinize girdiğini ve parlak canlı bu ışığın tüm bedeninizi dolaştığını imgeleyin. Bu nefes alıp verme işlemini 7 kere tekrarlayın.Daha sonra bu kırmızı ateş topunun omurganız boyunca yükseldiğini ve bel hizasına yaklaştığını imgeleyin. Buraya gelen ateş topunun renginin turuncu olduğunu tasavvur edin. Burada turuncu ateş topunu biraz tutun ve enerjisini hissetmeye çalışın.
Daha sonra turuncu ateş topu hızlı bir şekilde yukarı çıksın ve bu sırada da rengini buz mavisi yapın. Başınıza gelince rengini çivit (gece mavisi) rengine dönüştürün. Başınızın içindeki çivit ateş topu üçüncü gözünüzün içinden, üçüncü göze vursun ve burayı açarak dışarı çıksın.Birkaç dakika dinlenin ve sonra kendinize gelin. Bu meditasyonu her gün yapmayın. Haftada 2-3 gün yapabilirsiniz. Eğer meditasyondan sonra baş ağrısı olursa yapmaya bir süre ara verin.

2- Güneşin batışını izleyerek yaptığınız meditasyon kök chakranızın aktivasyona önemli katkılar sağlayacaktır. Bunun için yapmanız gereken tek şey güneş batarken tüm dikkatinizi güneşe vermeniz, onun enerjisini algılamaya çalışmanız ve kafanızdaki tüm düşünceleri bırakarak güneşle bütünleşmeye çalışmak olacaktır.

3- Bir chakraya dikkatinizi verdiğiniz zaman onu uyarmış olursunuz. Bu uyarım chakranın çalışmasını olumlu yönde etkiler. Bu nedenle gün içinde dikkatinizi kök chakranıza aralıklarla her seferinde birkaç dakika vermeniz bile kök chakranın aktivasyonuna yardımcı olacaktır.

KUVARS KRİSTALİ KULLANIMI

Çalışmanın amacı kok chakranın kristalleri kullanarak temizlenmesi ve negatif blokajlardan arındırılmasıdır.Bu çalışma için bir erkek kuvars kristaline ihtiyacınız olacak. Kuvarsınız temizlenmiş olmalıdır.

Kristalleri ve doğal taşları temizlemenin en bilinen iki yolu toprak ve deniz tuzudur. Toprağa gömme yönteminde 12 saat süresince kristal evde bir saksıda toprağın içine gömülü bir şekilde bırakılır. Daha sonra kristali yada doğal taşı akan suda 3-5 dakika yıkayabilirsiniz.Diğer yöntem ise deniz tuzu eklenmiş suda kristali bir gece bırakmak ve daha sonra 10 dakika temiz akan suyun altındatutmaktır.

Daha sonra kuvars kristalinizi sağ elinize elin ve kök chakra hizasına getirin. Kuvarsınızı saat yönünde 14 kere çevirin. Kök chakranızda bir saat olduğunu düşünün ve saatin dönme yönünde kuvarsınızı döndürün. Daha sonra saatin ters yönünde kuvarsı 28 kere döndürün.
Bu işlemden sonra kuvarsınızı hemen tekrar temizlenmesi için toprağa gömün yada deniz tuzuna koyun.
Bu çalışmayı gün aşırı yapabilirsiniz.

RENK ÇALIŞMASI

Her rengin kendine özgü bir anlamı ve etkisi vardır. Her chakranın da yaydığı bir renk vardır. Chakranın ağırlıklı olarak yaydığı renk o chakranın fonksiyonlarıyla yakından ilgilidir.
Renklerle tedaviye kromoterapi adi verilmektedir. Çok eski çağlardan beri doğu kültüründen yaygın olarak kullanılan kromoterapi günümüzde batı dünyasında da etkili olara kullanılmaya başlanmıştır. Her rengin vücutta chakralarda karşılığı bulunmaktadır.Chakralar vücudun enerji merkezleridir ve modern tıpta yerleri endokrin sistemi bezlerine denk düşmektedir.

Chakralardaki enerji dengesizlikleri sağlık sorunlarına yol açmaktadır.Bu dengesizlikleri düzeltmek için ilgili chakranın renklerinden faydalanılmaktadır. Tedavide uygun rengi ışık halinde vücuda vermek, uygun renkli bir taş taşımak yada uygun renkle meditasyon yapmak gibi çeşitli yöntemler kullanılır. Ayrıca kıyafetlerinizi ve bulunduğunuz ortamı sağlık sorununuzla ilgili renkle ilgili düzenleyerek ilginç sonuçlarda alabilirsiniz.

Kırmızı renk:Kırmızı renk 1.chakra ile ilgilidir. Kök salmak ve dünyada kendimizi ait hissetme duygularımızla ilintilidir.Salgılama, anüs ve kalın bağırsak,kas sistemi ve adipoz dokusu bu chakra ile ilgilidir. Ayrıca burun ve koku alma duygusu ile de bağlantısı vardır. Eğer bu konularda sağlık sorunuz varsa kırmızı renkten faydalanabilirsiniz. İç çamaşırınızı kırmızı giyin,kırmızı bir takı takın, kırmızı aksesuarlar bulundurun, güneşin batışını yada doğuşunu seyredin,kırmızı renk ile meditasyon yapın. Eğer yapabiliyorsanız kırmızı bir ampul kullanarak ve geceleri 5 dakika  kırmızı ışıkta oturarak bile çok olumlu sonuçlar alabilirsiniz. (Daha uzun oturmayın)Kırmızı renk bitkilerle beslenme kök chakranız üzerinde olumlu etki yapacaktır.

Uyarı 1 : Bu bilgiler tıbbi tedavi yerine geçmez ve tıbbi öneri içermez . Lütfen sağlık sorunlarınızda doktorunuza başvurunuz. Bu kitaptaki bilgilerden sadece tamamlayıcı olarak faydalanınız.

Uyarı 2: www.bernaozcandemir.com daki bütün bilgiler yasal olarak tescil ettirilmiş ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca koruma altına alınmıştır. Lütfen izinsiz kullanmayın aksi takdirde ilgili kanunun 71. maddesi uyarınca gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

12 thoughts on “Kök Chakra Temizlik Klavuzu

 1. sanırım kök chakramda sorun var…sürekli kızgınım..abartı tepkiler veriyorum.sinirlendiğimde ağzımdan çıkan kelimeler son bulduğu saniyede pişman oluyorum. çok üzülüyorum.ama kendimi durduramıyorum.öfkeli kelimeler gelmeye devam ediyor.sonra da ağlıyorum…özellikle de babamla yaşıyorum bu sinir durumlarını..pişmanlığımı ve üzüntümü tarif edemem.ama kendime engel olamıyorum.birçok sorun yaşamıştım babamla geçmişte.şu an onların dışavurumu sanırım…ama emin olduğum tekşey bu durumdan nefret ettiğim…tekrarlanmasını istemiyorum ama beceremiyorum..

 2. Hocam,
  Tek kelimeyle sevgi dolusunuz, ne kadar paylaşımcısınız, harikasınız, çok çok sağolun tüm paylaşımlarınız için. 🙂

 3. Berna Hocam,
  Mandalanın çıktısının renkli mi olması gerekiyor, siyah beyaz da olabilir mi?

 4. Renkli olması gerekiyor siyah beyazın bir etkisi olmaz. Çıkış alamayorsanız bilgisayarda açarak ve ekrana bakarak da meditasyonu deneyebilirsiniz.

 5. Bu çalışmayı düzenli olarak yapmanızın çok faydası olacaktır. Sevgilerimle. Berna Özcan Demir

 6. merhaba Berna hanım

  3 gün önce kök chakra temizlik kulavuzuna başladım .
  3 gecedir (“kendime güveniyorum herşey benim hayrıma olacak tamamen güvendeyim”) her söylediğimde sol tarafımda (ayak topuğumdan sol omuzuma kadar )damarlarımdan kuvvetli bir enerjinin geçtiğini hissediyorum .sabah gözümü bu olumlamayla açıyorum ,fakat akşam olan enerjiyi hissedemiyorum.
  bu güzel olumlamaları bizimle paylaştığınız için size çok teşekkür ederim .
  sevgilerimle

 7. Çalışmalar esnasında böyle duyumlar olabilir bunlar normaldir, çalışmalarınıza devam etmenizi öneririm. Sevgilerimle.

 8. Merhaba Berna Hanım;
  Size 3 tane sorum olacak.Cevap verebilirseniz çok memnun olurum.
  1)Kök çakramda ileri boyutlu bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama yine de biraz sorun olabilir.Bahsettiğiniz işlemleri yapmam fazla enerji yüklemesi gibi bir şeye neden olur mu?
  2)Çeşitli çalışmalar yazmışsınız.Sağlıklı sonuç alabilmemiz için bunların hepsini birden uygulamamız gerekiyor mu?Yoksa içlerinden seçerek uygulayabilir miyiz?
  3)Sadece kök çakrasına bu şekilde yoğunlaşmak diğer çakralarda dengeyi bozup soruna neden olur mu?
  Şimdiden çok teşekkürler…

 9. Berna hocam,

  Mumlarınızı üfleyerek söndürmeyin demişsiniz yazınızda.
  Bu ikazı sadece bu çalışma için mi yaptınız, yoksa diğer çalışmalar sırasında da bu konuya dikkat etmemiz gerekir mi?

 10. Kök chakranızda sorun yoksa bu çalışmayı yapmanıza gerek yok yazida sorunlu noktaları verdim ki sorun olduğunu düşünenler yapsınlar. Verdiğim çalışmaların hepsini yapmak daha iyidir bu çalışmalar bir settir ve bir çoğu birlikte etkilidir. Verdiğim çalışma diğer chakraların enerjisini bozacak bir çalışma değildir, eğer kök chakranın enerjiye ihtiyacı yoksa zaten fazla enerji almayacaktır. Ancak sorun olduğunu düşünüyorsanız yapın, sizi tanımadım, chakralarınızın durumunu bilmedigim icin ancak bu kadar bilgi verebiliyorum. Sevgilerimle. Berna Ozcan Demir

Comments are closed.